Stačí pár chytrých tipů a i vy je zvládnete levou zadní

Bez znalosti cizích jazyků už to v dnešní době prostě nejde. Používáme je na dovolené, potřebujeme je v práci, cizojazyčné slogany a songy nás obklopují na každém kroku. A právě toho se dá skvěle využít! „Čtěte, poslouchejte, dívejte se kolem sebe,“ radí Jana Kadlíková, senior metodička jazykové školy Skřivánek.

Studium cizích jazyků má řada z nás stále spojené s nudným biflováním slovíček, opakováním gramatických přehledů a vyplňováním cvičení v učebnici. Je to správný způsob, jak dosáhnout pokroku?

jazykBez slovíček a gramatiky to samozřejmě nejde, jazyková výuka už ale naštěstí dávno nespočívá jen v jejich biflování nebo práci s učebnicí. Moderní způsoby výuky obvykle vycházejí z komunikativní metody, jejímž cílem je praktické ovládnutí jazyka v reálných životních situacích. Studenti pracují s autentickými materiály, jako jsou například jízdenky, jídelní lístky, novinové články, písničky nebo ukázky z filmů, hrají tematické hry nebo napodobují komunikaci v určitých situacích, například rozhovor s číšníkem v restauraci, ale také jednání s obchodním partnerem. Díky tomu se učí slovíčka, fráze, výslovnost i gramatiku, a to zcela přirozenou cestou. V naší jazykové škole se tento způsob výuky velmi dobře osvědčil a po mnohaletých zkušenostech jsme ho dokonce nedávno rozvedli ve vlastní výukovou metodu Effecto, ve které jsme našim studentům schopni garantovat jasně měřitelné výsledky.

Stačí pro zvládnutí cizího jazyka jedna lekce týdně v jazykové škole?

Pravidelná docházka na hodiny, na kterých se studenti učí novou látku a zároveň mají ideální příležitost trénovat nové znalosti a dovednosti, je rozhodně důležitým předpokladem pokroku. Jakmile student začne hodiny vynechávat, dostane se většinou do začarovaného kruhu, kdy látku není sám schopen dohnat a ze strachu pak raději nepřijde ani na další lekci, protože se před ostatními nechce ztrapnit. Čeští studenti obecně stále trpí velkým strachem z chyb, což je při studiu jazyků velkým handicapem, který se snažíme překonat. Jazyk je potřeba aktivně používat a chyby k tomu prostě patří. Není nic horšího, než když student ze strachu mlčí, potom se jen těžko pohne dál. A čím častěji a pravidelněji bude jazyk používat, tím dříve a lépe se ho samozřejmě naučí. Proto také naše studenty motivujeme k procvičování jazyka i mimo vyučovací hodiny. U samouků potom předpoklad píle a pravidelnosti platí dvojnásob.

Jak mají studenti ve volném čase trénovat?

Procvičovat cizí jazyk lze mnoha různými způsoby, záleží hlavně na individuálních preferencích studenta. Především ho studium musí skutečně bavit, jinak u něj dlouho nevydrží. Pokud patříte k zapáleným čtenářům, čtěte v cílovém jazyce. Nemusíte rovnou sahat po Shakespearovi v originále, pro začátek můžete vyzkoušet zjednodušená převyprávění, která jsou dnes běžně k dostání v každém větším knihkupectví, a postupně zvyšovat úroveň obtížnosti. Kromě knížek lze doporučit také četbu cizojazyčných časopisů nebo zpráv na internetu. Načerpáte díky tomu přirozenou cestou řadu nových slovíček a frází a upevníte si také pravidla větné skladby. Pokud se raději díváte na zahraniční filmy nebo seriály, pusťte si svůj oblíbený v originálním znění nebo cílovém jazyce. Zpočátku se samozřejmě většina studentů neobejde bez titulků, potřeba jejich sledování se ale postupně snižuje a tento viditelný pokrok je pro ně zároveň velmi motivující. Oproti četbě má navíc sledování seriálů tu velkou výhodu, že se naučíte i řadu hovorových frází a procvičíte si schopnost porozumět mluvenému slovu.

U čtení a sledování filmů se ovšem jedná spíš o pasivní trénink. Existuje způsob, jak si studenti mimo hodiny mohou procvičit mluvený nebo psaný projev?

Také k procvičení komunikačních dovedností se nabízí celá řada možností. Máte-li například v okruhu svých známých rodilého mluvčího jazyka, ve kterém se chcete zlepšit, neváhejte ho požádat, aby s vámi komunikoval už jen v tomto jazyce. Pokud ve svém okolí žádného rodilého mluvčího nemáte, ale přesto byste rádi na svém mluveném projevu zapracovali, můžete své studijní aktivity doplnit konverzačním kurzem, který se dnes dá absolvovat i z domova přes Skype. Psaní lze potom trénovat pomocí různých e-learningových programů, ale třeba i na sociálních sítích. Zajímavým způsobem je také postcrossing, při kterém si nezávazně posíláte pohlednice s lidmi z celého světa.

Čtení, psaní, sledování seriálů, to všechno vyžaduje čas. Dá se na jazyky vyzrát, i když se nám moc volna nedostává?

Vyčlenit si volný čas na studium cizích jazyků je dnes pro řadu studentů skutečně velmi komplikované. Ovšem i během běžného všedního dne se najde prostor, kdy můžeme alespoň chvíli trénovat. Vezměte si například, kolik času denně strávíme cestováním. Ráno jedeme do práce, večer domů, mezitím musíme dojet na nákup nebo vyzvednout děti ze školy a všechen tento čas je většinou zcela promarněný. Přitom jsou to ideální chvíle, které lze využít právě ke studiu jazyků. Moderní učebnice už obvykle obsahují nahraná slovíčka, dialogy a fráze, které student může neustále nosit s sebou třeba v mobilním telefonu nebo MP3 přehrávači. Při cestě z práce si tak může zopakovat slovní zásobu, kterou se naučil na poslední hodině, nebo si vyzkoušet nějaké poslechové cvičení. A jde to i bez těchto pomůcek, vždyť cizí jazyky, především angličtina, jsou všude kolem nás. Všímejte si toho, dívejte se, poslouchejte. Zamýšlejte se nad anglicismy v českém jazyce, čtěte cizojazyčné texty na reklamních poutačích, v jídelních lístcích, manuálech nebo na obalech výrobků, zaposlouchejte se do textu oblíbené písně. Jsou to sice malé krůčky, ale právě ty mohou být pro váš úspěch klíčové.

O SKŘIVÁNKU

Skřivánek je největší jazykovou agenturou ve střední a východní Evropě. Jeho pobočky najdete v 19 českých městech a ve 12 zemích světa, jazykové služby si můžete objednat ve více než 40 jazycích. Přes svou velikost a progresivní vývoj v metodice však Skřivánek zůstává českou firmou s tradicí poskytování jazykových služeb plných 20 let. K jeho hlavním přednostem patří historie značky, široké portfolio služeb i klientů, hustá síť poboček a vysoká kvalita řízená normami ISO. V celosvětovém žebříčku roku 2013 The Top 100 Language Service Providers, který sestavuje americká nezávislá organizace Common Sense Advisory, se Skřivánek umístil na 35. místě.

skřivánek

Reklama