Astrologie pracuje se čtyřmi živly a každý přísluší konkrétnímu znamení zvěrokruhu. Oheň vládne Beranům, Lvům a Střelcům, země Býkům, Pannám a Kozorohům, vzduch Blížencům, Váhám a Vodnářům a voda Rakům, Štírům a Rybám. Vědět, který prvek vládne vašemu znamení, vám může pomoci pochopit vlastní povahu (a přiblížit se druhým), stejně jako poskytnout přehled o tom, s kým máte šanci dobře si rozumět.

wat.jpg
Foto: Shutterstock

Čtyři prvky se často objevují také v rámci jiných věšteckých metod; příkladem za všechny jsou tarotové karty. Hole, jako jedna ze čtyř tarotových „barev“ odpovídají ohni, pentakly (mince) symbolizují zemi, meče zastupují vzduch a poháry odpovídají vodě. Půjdete-i více do hloubky, nakonec zjistíte, že se většina metod navzájem doplňuje a obvykle se nestaví proti sobě.

Ti, kterým vládne voda

Vodní znamení – Rak, Štír a Ryby – bývají velmi emocionální a mají silně vyvinutou intuicí. Nutno dodat, že v čínské teorii pěti elementů (jde o dřevo, oheň, zemi, kov a vodu) je právě voda nejvíc „jin“ prvek: nejženštější, nejpasivnější, nejvnímavější a nejskrytější. Voda úzce souvisí s Měsícem, na fyzické úrovni s močovým měchýřem a ledvinami a přísluší jí modrá barva. Ve starověkém řeckém hermetismu ovládala voda zimní období, po zdravotní stránce bývala spojována s hlenem. V moderní ezoterice je tento živel reprezentován pohárem: nádobou, která pojme i velmi rozbouřené vášně, ale může přetéci.

V astrologii jsou voda a Měsíc neoddělitelně propojeny. Na základní úrovni ovládají emoce, intuici a paměť a toto spojení najdete téměř v každém elementárním duchovním systému napříč kulturami a zvyky. S Měsícem úzce souvisí i příliv a odliv dosahující maximální intenzity za úplňku a novoluní.

Narození ve znamení Raka

Raci jsou obvykle laskaví, úslužní, intuitivní a velmi vnímaví. Ve svém nitru nosí sílu a moc hlubin oceánu, stejně tak i křehkost a bezbrannost kraba ztraceného na osiřelém pobřeží. Podobně jako krab, mají také lidé narození v tomto znamení ochrannou schránku, kde ukrývají svou mimořádnou citlivost a časté obavy. Obvykle jsou soucitní a připraveni pomoci. Disponují nevšední potřebou pečovat o druhé, proto se jim většinou daří v profesích pečovatelů, zdravotníků, učitelů i terapeutů. Bývají i skvělými rodiči, co o své potomky pečují s trpělivostí, pochopením a něhou. Občas to přeženou s rolí ochránce ve snaze ubránit své nejbližší před nepřízní osudu za každou cenu. Ohromnou roli v jejich životě hraje rodina. Tito lidé bývají často domácky založení, dobře se orientují v otázkách stravování, skvěle vaří a pečou. Pocit bezpečí je pro ně zásadní. Udržují teplo rodinného krbu a lpí na tradičním pojetí rodinného fungování. Vlastní je jim také náladovost a sklony k sentimentu, plachost a bázlivost. Mnozí z nich lpí na minulosti a nesnadno se odpoutávají od toho, co bylo a už není. Mohou být vášnivými sběrateli rodinných trofejí, starožitností, zažloutlých fotografií a všeho, co má nádech nostalgie starých časů. Řada zrozenců v Raku inklinuje ke střádání peněz pro „strýčka Příhodu“. Pro druhé mohou být nečitelní díky své rozporuplnosti; na jedné straně jsou pevní jako kamenná tvrz, na druhé zranitelní jako dítě. Bývají též mistry pasivního odporu. Vynikají kreativitou a bujnou fantazií a skvěle se uplatní v uměleckých oborech.

  • Ideální milostný partner: Býk, Lev, Panna, Váhy, Střelec, Kozoroh, Ryby
  • Ideální obchodní/pracovní partner: Beran, Býk, Blíženci, Panna, Štír, Střelec, Kozoroh

Narození ve znamení Štíra

Štíři platí za nejvášnivější znamení zvěrokruhu. Do čehokoli se pustí, věnují tomu maximální energii. Nesnášejí polovičatost a amatérismus. Disponují silnou vůlí, mají silnou energii a sklon k extrémům. Rádi zkoumají věci do hloubky a pronikají k podstatě. Láká je tajemno a vše neprobádané, zastřené rouškou tajemství. Potřebují cítit opravdovost, řeči na povrchu je iritují. Velkou nápovědou je jim podvědomí; dbají na pocity a řídí se intuicí. Pronikají pod povrch a dokážou do ostatních nahlížet. Také proto bývají úspěšní jako psychologové a nejrůznější terapeuti, podobně dobře jim sedí práce kriminalisty. Na sebe ale nejsou ochotni nic prozradit - pro ostatní většinou bývají velkou neznámou. Uvnitř prožívají hluboké emoce a bojí se zranění. Raději se drží zpátky a příliš ze své citlivosti neukazují. Sexualita je jejich velké téma, způsob sebevyjádření i životní výzva. Naučit se kultivovat své vášně je pro zrozence ve Štíru celoživotní výzvou. Inklinují k žárlivosti a potřebě vlastnit druhého. Cloumá jimi pudovost a mimořádná soupeřivost – prohrávají jen velmi nesnadno a s porážkou se jen tak nesmíří. Disponují ohromnou mentální silou a vytrvalostí, což jim dává vysoký potenciál. V extrému jsou schopni čekat na svou příležitost dlouhé měsíce i roky, aby se mohli pomstít a porážku či zranění vykompenzovat. Štír je znamením přeměny, propojen s přírodou a jejími zákonitostmi. Disponuje mimořádnou schopností povstat z popela jako bájný Fénix, s jasnějším pohledem na svět, pochopením a novým plánem.

  • Ideální milostný partner: Býk, Rak, Lev, Panna, Střelec, Vodnář, Ryby
  • Ideální obchodní/pracovní partner: Býk, Blíženci, Lev, Váhy, Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby

Narození ve znamení Ryb

Podobně jako Rak, patří i Ryby k velice citlivým znamením. Jsou permanentně napojené na okolní svět, ze kterého vstřebávají dojmy a jsou schopné i ochotné trápit se bolestí druhých. Často dají na vnuknutí, jednají intuitivně a bez předchozího rozmyslu. Každodenní realita je jim zatěžko, proto rády unikají do fantaskních světů, ze kterých se jen s obtížemi vracejí. Jejich životní nadšení pravidelně střídá období letargie a odevzdání, touhy splynout se snovým světem a zůstat. Snad nejsilněji ze všech znamení inklinují Ryby k závislostem, kterým bez velkého odporu často i podléhají. Vnímají nejjemnější citové záchvěvy, dokážou být neuvěřitelně soucitné a účastné. Velkoryse nabízejí pomoc a snaží se druhé tahat z maléru; samy však mají co dělat se svým životem. V trápení a problémech druhých hledají únik před vlastní bolestí. Bývají rozpolcené, plné protichůdných pocitů. Obvykle jde o trpělivé jedince, ale v okamžiku, kdy je někdo vyprovokuje, dokážou překvapit a jednají velmi impulsivně. Chování zrozenců v tomto znamení bývá pro druhé sotva pochopitelné; Ryby mívají etapy zvláštní zatvrzelosti, kdy k sobě nikoho nepouštějí. Jejich pohnutky jsou nevysvětlitelné a důvody takového jednání mnohdy neznají ani Ryby samotné. Podobně jako Raci, také ony mají k dispozici vysokou míru kreativity, skvělou představivost a schopnost vizualizace. Nepídí se po rozumovém vysvětlení a fungují pocitově - žádné z vodních znamení se nechová logicky a senzitivní Ryby to jen potvrzují. Potenciál úspěchu mají v léčitelství, umění a hudbě, dařit se jim bude prakticky ve všech duchovních oborech. Jde o nadčasové vizionáře, kteří však musejí svou křehkou duši důsledně chránit.

  • Ideální milostný partner: Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Střelec, Vodnář
  • Ideální obchodní/pracovní partner: Beran, Býk, Blíženci, Štír, Střelec, Vodnář

Čtěte také: 

Zdroje: kniha Magická hra čísel a hvězd autorů Saffi Crawfordová a Geraldine Sullivanová, thecut.comallure.com

Reklama