number

Máte své šťastné číslo? Chcete vědět, co si o jeho vibracích myslí dávné starověké kultury? Řecká, babylónská, hebrejská, čínská... Záznamy o ní najdeme i u starých Egypťanů, Májů, Peršanů.

Nápadná stálost, zkušenosti i neměnnost symbolického významu čísel v různých kulturách lidstva během celé jeho historie jsou přinejmenším zajímavé.

Podle Pythagora, narozeného už kolem roku 580 před Kristem, může být cokoli vyjádřeno číselnou hodnotou.

Pythagorovo učení vycházelo z Egyptské číselné magie, ze které také vznikaly obrazy Tarotových karet.

Každé číslo má i svou vládnoucí planetu.

Každá planeta zároveň vládne některému z dvanácti znamení zvěrokruhu.

Propojením vlivu čísla s vlivem planet a jejich znamení dostaneme zajímavé výsledky při každém konkrétním rozboru.

Význam čísel je mnohem hlubší, než si připouštíme. Málokdo z nás si již dnes uvědomuje, že čísla nevyjadřují jen kvantitu, ale i kvalitu.

Chcete znát jejich povahu? Každé z nich má totiž tu svou a některá jsou nám i osudem.

Co možná nevíte o svém šťastném, nebo i nešťastném čísle?

Jednička

Je obecně považována za představitelku mužského principu. Samo o sobě je toto číslo v podstatě prázdné. V magii se jednička používá při rituálech směrovaných na sebe sama. Symbolizuje Slunce a základ. Je to číslo sporné. Může být i symbolem osamělosti nebo přemíry ega.

Dvojka

Dvojka je číslem duality a ženského principu. Číňané uctívají dvojku jako šťastné číslo - podle čínského přísloví „Dobré věci přicházejí ve dvojicích“. Je číslem plodnosti. V magii se dvojka příliš nepoužívá, alespoň ne v té pozitivní. Právě pro její přímý vztah k Luně jako nositelce iluzí a snové reality.

Trojka

Trojka bývá považována za magickou či božskou. Nejsvětější trojice Otce, Syna a Ducha svatého je mocným symbolem. Její síla je ovšem mnohem starší než křesťanství. V magii je jí připisován veliký význam. Síla čísla tři se přenesla i do současného racionálního světa. Když se zamyslíme nad trojkou, přijdeme na to, že prakticky všechny věci, na kterých nám záleží, nebo kterým chceme dát důležitost, jsou tři.

Tři přání, tři sudičky, tři bratři, tři vlasy, tři zuby, tři sestry - kolik podniků a firem má v názvu tuto magickou číslici, do třetice všeho dobrého i zlého... automaticky se nám dere do úst, a ani nad tím moc nepřemýšlíme. Pro mnoho lidí je trojka šťastná, mnoho z nich už ani neví proč. Prostě trojka bude ta pravá. Pravá hlavně pro to, co se týká duchovna, osudu, vizí, přání a podobně. Je abstraktní a jako by létá.

Čtyřka

Čtyřka je znakem dokonalosti a celistvosti. I čtyřka hraje v našem životě obrovskou úlohu, a my už to ani nevnímáme. Prakticky všechno, co má nějaký vztah ke hmatatelnému, zavání čtyřkou. Vzduch, země, voda a oheň - sever, jih, východ, západ - jaro, léto, podzim, zima.

Řada teoretiků i vojenských stratégů je přesvědčena, že čtveřice je nejstabilnější styčnou strukturou...

Říká se, že čtyřka je číslem hříšného Lucifera, vypovězeného čtvrtého, který následoval po Trojici. Apokalypsu budou zvěstovat čtyři jezdci, Smrt, Válka, Epidemie a Hladomor.

V Číně, Koreji a Japonsku zní výraz pro čtyřku podobně jako výraz označující smrt, proto je čtyřka na Východě považována za symbol neštěstí, a některé budovy jsou očíslovány s vynecháním čtvrtého patra.

Ze stejného důvodu se tomuto číslu vyhýbají některé firmy působící na trzích v oblastech Dálného východu - například Nokia u svých mobilních telefonů vynechává součíslí začínající čtyřkou.

Toto číslo bývá samozřejmě spojováno také s celou řadou náboženských symbolů stability a úplnosti: Např. v křesťanství figurují čtyři archandělé, čtyři hlavní síly a čtyři řeky ráje.

Mimoto existují čtyři nezměrná přání v buddhismu, čtyři islámské principy, které vytvářejí božství, čtyři světy hebrejské kabaly, čtyři tváře Bráhmy v hinduismu atd.

Pokud nejsou věci kulaté, většina z nich je čtvercová...

Pětka

Pětka je číslem života a lidské zkušenosti a je symbolem individuality, duchovní touhy i ochrany. Proto má pentagram pět cípů, protože pátý element je éter, doplňující čtyři živly o myšlenku a životnost.

Pětka se objevuje také v náboženských obrazech po celém světě, zvláště v souvislosti s lidskou existencí: pět ran Kristových, nasycení pěti tisíc hladových, pět dhján v buddhismu a hinduismu, střežících pět směrů („střed“ je také směr), pět tváří Šivy v hinduismu.

V magii je pětka užívána často v souvislosti s evokováním změny stavu s přičtením nutné oběti.

Šestka

Šestka je matematicky dokonalá. Je to číslo rovnováhy, harmonie, vyrovnanosti. Za šest dnů stvořil Bůh zemi a podobně. Je to číslo Venuše a přináší užitek, tělesné blaho, lásku i krásu.

V magii je hlavním číslem v rituálech vztahů a lásky.

Sedmička

Odjakživa je to číslo mystické. Sedmička tvoří základ důležitých soustav lidské existence - dnů v týdnu, starověkých divů světa, sloupů moudrosti, smrtelných hříchů, paprsků stvoření, úrovní pekla, barev duhy, hudební stupnice.

Z mezinárodního hlediska je spojována s integrací, sjednocením a rozsáhlejšími vesmírnými projekty. Sedm schodů v buddhismu odpovídá ovládnutí času a prostoru, sedm základních čaker v hinduismu označuje vzestup od pozemšťanství k božství.

Sedmička je číslem Neptuna a pod její vládou můžeme leccos vymyslet, nasměrovat, vykomunikovat, ale málokdy dokončit. Nemá na to sílu. Vládne snům, nikoli hmotě. Sedmička je nápad a je nehmotná.

Osmička

Křtitelnice s vodou, jež zbavuje novorozence hříchu, bývá osmiboká. Osmička se skládá ze dvou nul, položená osmička je znakem pro nekonečno.

Osmičku lze pokládat za numero vládnoucí, silné, dokončující, dogmatické a rovněž schopné zdolávat překážky. Je to číslo počátku i konce.

Osmička je karmická a znamená narození i smrt – nikdy nekončící proces. Přeměňuje započaté v dokončené, a to v jakékoli formě - je zadostiučiněním a spravedlností - jak jsme se sedmičkou zaseli, tak s osmičkou sklidíme, a to nemusí být vždy šťastné.

V Číně je osmička pokládána za šťastné číslo. Vzato kolem a kolem, Čína je všechno možné, jen ne mírová země. S ohledem na to, jak se tato země chová, si s touto vibrací víc než zahrává. Je to ale také číslo moci a draní se kupředu.

Osmička se neohlíží na následky, ona už je současně následkem. A to je při nezvládnutí její síly často fatální.

Devět

Potenciál devítky je dobře patrný na magickém čtverci rozděleném do tří řad o třech polích, přičemž součet čísel ve vodorovných i svislých řadách je shodný - ve čtverci o třech řadách po třech polích, když je každá číslice použita pouze jednou, se tento součet rovná patnácti.

Příslušníci řady kultur celého světa považují devítku za nositelku duchovní a božské moci. V magii se devítka požívá pro obřadní rituály, zahrnující působení na skupinu osob nebo i států. Vibrace devítky je velmi silná.

Většinou s sebou nese významné věci, které už tu jednou byly, ale zůstaly nedořešeny. Devítka je nedořeší, ale vytáhne na světlo v ryzí podobě.


Téma pro vaše vaše dnešní e-maily je právě tohle. Dnes si budeme o číslech povídat celý den. Zopakujeme si význam životních čísel i numerologickou hodnotu a povahu vašich jmen...

Co vy a čísla? Ta šťastná i nešťastná, zvláštní, leckdy těžko vysvětlitelné souhry čísel ve vašich životech a podobně?

Pište na redakce@zena-in.cz

Hrajeme o prvotřídní krém VICHY, po kterém budete (řečí čísel) minimálně o dvacet mladší. Do rána! :-)))

Reklama