císařský řez

Porody se čím dál častěji přesouvají z porodního sálu na operační sál. A to nejen u nás. Nárůst počtu provedených císařských řezů jsou celosvětovým fenoménem.

Ačkoliv doporučení Světové zdravotnické organizace jasně říká, že se nedoporučuje překročit hranici 10 %, důvodem jsou 6x častější dýchací komplikace u novorozenců a nebezpečí pooperačních komplikací u rodiček, celosvětově už několik let vede statistiku císařských řezů USA, kde takto rodí 40 % žen. V Evropě vedou Angličanky 30 %, ale také Polky 27 %.

Česká republika tento trend následuje. Počet císařských řezů u nás každoročně stoupá, i když ne tak závratně jako v některých dalších vyspělých zemích. V roce 2007 20,3 %, ještě v roce 1990 to bylo jen 7,7%. „Ovšem podle mnohých svědectví stoupá počet těch zbytečných.  Roli hraje netrpělivost zdravotníků, nedostatek podpory normálního porodního procesu, někdy i zcela absurdní důvody – například blížící se dovolená našeho porodníka,“ vyjadřuje svou nespokojenost Hnutí za aktivní mateřství (HAM).

Císařský řez na přání

„Pokud si přejete místo normálního porodu přivést dítě na svět císařem a máte svého (rozumějte řádně zaplaceného) lékaře, většinou vám vyjde vstříc. A to přesto, že tato náročná operace u nás musí být vždy indikována ze zdravotních důvodů. Stejně tak ženy, které si přejí porodit v epidurální analgezii, bývají uspokojeny. Paradoxně tak u nás získal podporu porod lékařsky vedený, s mnoha nadbytečnými a rizikovými zásahy, které WHO nedoporučuje,“ dodává HAM.

„Nárůst plánovaných operací je důsledkem přání žen. Odhaduje se, že až polovina císařských řezů je na přání rodičky. Ačkoliv většina porodníků popře, že je to ovlivnitelné, praxe je taková, že přibývá žen ochotných udělat cokoliv, aby se vyhnuly spontánnímu porodu. K uvolnění a zbavení se strachu a zábran nepřispívá bohužel atmosféra porodního sálu ani chování personálu,“ říká k tomu lékařka Helena Máslová, která pracovala na porodnickém oddělení.

Proč ho ženy chtějí?

„Většina žen, které vyžadují císařský řez, není schopna dohlédnout zvýšenou rizikovost, ba naopak z nějakého důvodu považují císařský řez za bezpečnější. Takto se rozhodují většinou cílevědomé ženy, s vyšší životní úrovní, zvyklé na komfort, které se takto snaží obejít utrpení spojené  s porodem. Tyto ženy nemívají po operativním porodu psychické obtíže,“ tvrdí Máslová.

Nárůst plánovaných operací vychází ze strachu, že nezvládnou bolest, že ublíží svou neschopností dítěti. Některé z nich se obávají ztráty elasticity pochvy a horší kvality sexu po porodu, nutnosti šestitýdenní sexuální abstinence, apod. (viz také týdenní seriál Ženy-in o velikosti pochvy). Dalším faktorem je neustále se zvyšující věk rodiček. Čím je žena starší při prvním porodu, tím je vyšší riziko, že bude rodit císařským řezem. Rovněž stoupá počet „dětí ze zkumavky“, který souvisí se zhoršující se reprodukční schopností populace. A právě u takovýchto dětí je vyšší riziko, že přijdou na svět císařským řezem.

Stoupá i počet i neplánovaných akcí. Statistiky uvádí, že neočekávaná příhoda při porodu, která si akutně vyžaduje císařský řez či zákrok kleštěmi, postihne podle statistik každou 8. až 10. zdravou rodičku.

Máte s císařským řezem zkušenosti? Vyžádala byste si ho, kdybyste měla rodit?