Vládnoucí rody napříč stoletími vždy usilovaly o prezentaci svého bohatství a moci. Obklopovaly se architekty a umělci, stavěly paláce, letohrádky, lovecké zámečky, budovaly nádherné zahrady. Nejznámějším a nejokázalejším počinem byl bezesporu zámek francouzských králů Versailles. Není divu, že inspiroval mnohé z panovníků. Nejinak to bylo i u Habsburků. Císař Leopold I. ale měl v plánu francouzský protějšek překonat!

Schönbrunn

Toto idylické místo ve 13. vídeňském okrese Hietzing má však delší historii. Bylo v majetku Habsburků už od poloviny 16. století, tehdy ještě pod názvem Katterburg. Zdejší pozemek s mlýnem, statkem a okolními lesy se zalíbil Maxmiliánu II., synu císaře Ferdinanda I., jenž si tu nechal postavit lovecký zámeček. Když se na pozemku objevil pramen, nařídil, aby se voda přiváděla do malé zahrady, kterou tu nechal již dříve vybudovat. Místo pojmenoval Schönen Brunnen, krásný pramen.

Schönbrunn

 Po druhém obléhání Vídně Turky roku 1683 bylo celé toto tehdejší vídeňské předměstí silně poškozeno, lovecký zámeček zničen, a tak Leopold I. pověřuje věhlasného barokního architekta J. B. Fischera z Erlachu stavbou své nové rezidence. Ten původně umísťuje stavbu na vyvýšené místo – tam, kde dnes stojí Gloriette. Jeho první megalomanské plány nemohly být realizovány kvůli finančním problémům, které přinesla válka o dědictví španělské. Staví se až podle jeho druhé, skromnější verze.

Schönbrunn

Nejznámější stavbou zahrad je Gloriette iniciovaný Josefem II., jak nám prozrazuje nápis na fasádě: „JOSEPHO II. AUGUSTO ET MARIA THERESIA IMPERANTIB. MDCCLXXV“ (Postavena za vlády císaře Josefa II. a císařovny Marie Terezie v roce 1775). Na úpatí pod kopcem je majestátní Neptunova fontána

Za dalších panovníků Josefa I. a Karla VI. se stavbě příliš nevěnovala pozornost. Palác byl sice dokončen, ale dnešní podobu dostal až za vlády Marie Terezie, která se rozhodla vytvořit zde vskutku reprezentativní sídlo rodu. A to se jí opravdu povedlo. Zámek se stal významným centrem politického i společenského života. Místem bouřlivých historických událostí, ale i bujarých večírků vídeňské smetánky. Byl němým svědkem období největší slávy monarchie i jejího pádu.

Schönbrunn

Salon pojmenovaný po malíři Josefu Rosovi

Tvůrcem dnešní podoby zámku se stal italsko-rakouský architekt Nicolo Pacassi, oblíbenec Marie Terezie. Jedinečná rokoková výzdoba, bílé obložení a pozlacené ornamentální prvky - to jsou hlavní znaky úchvatných interiérů zámeckých komnat, kterých je tady neuvěřitelných 1441!

Schönbrunn

Velká galerie sloužila především k pořádání okázalých zámeckých slavností. Strop sálu využívaného k císařským banketům pokrývají fresky od Giorgia Gugliemiho. V letech 1814-1815 se tu konal Vídeňský kongres. I dnes se tu pořádají při zvláštních příležitostech státní audience či recepce

 Schönbrunn

Výzdobu soukromých pokojů v suterénu má na svědomí malíř J. B. Bergl, rodák ze Dvora Králové nad Labem. Technika zobrazení tropických rostlin vytváří iluzi třetí dimenze 

Schönbrunn

Salon Vieux-Lacque. Tento pokoj obložený orientálními lakovanými panely obývala ovdovělá Marie Terezie. Později tu zasedal Napoleon

Zámek obklopuje ohromná zahrada měřící od východní části po západní 1,2 km a od severní po jižní asi 1 km. Zahrada je plná prvků zahradní architektury, fontán, labyrintu.

Schönbrunn

Fontána najád

Schönbrunn

Palmenhaus - velkolepý skleník, jedinečný svou konstrukcí i obsahem, je největší svého druhu na evropském kontinentu, měří 2 500 metrů čtverečních, dosahuje délky 113 metrů a výšky 28 metrů.

 

Foto:  © Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

 

Zajímavosti:

 • Na vlastní oči můžete vidět 45 z celkového počtu 1441 místností
 • V době největší slávy obývalo komplex, který je čtyřikrát větší než stát Vatikán, asi 1500 lidí
 • V Schönbrunnu se narodil a po 68 letech vlády i zemřel císař František Josef I.
 • Abdikoval tu poslední rakouský císař Karel I.
 • Na zámek v době druhé světové války dopadlo 270 bomb
 • V letech 1945 – 1947 byl v zámku hlavní stan britské okupační armády
 • Komplex zámku i zahrad Schönbrunn je od roku 1996 zařazen do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO
 

Zámek je otevřen 365 dní v roce

Otevírací doba:

 • Duben – červen:               8 – 17,30
 • Červenec – srpen:            8 – 18,30
 • Září – říjen:                       8 – 17,30
 • Listopad – březen :       8 – 17,00

Více: https://www.schoenbrunn.at/

 

Na našem webu jste si mohli také přečíst:

Reklama