Promyslete si, kde má Váš vstup do společného života proběhnout

5d68fcf6ad27cobrazek.png
S plánováním a zařizováním svatby začněte s dostatečným předstihem. Ideální je půl roku až rok. Církevní svatba tradičně probíhá ve farnosti, ke které patří jeden z novomanželů. Vybrat si ale můžete jakýkoli vysvěcený kostel v České republice. Důležité je, abyste se v něm cítili dobře a aby svojí velikostí odpovídal plánovanému počtu hostů. Do některých kostelíčků se vejdou pouze malé skupinky svatebčanů, naopak velké kostely můžou  při menším počtu hostů působit trochu prázdným dojmem.

Získejte všechna potřebná povolení

V případě, že chcete mít svatbu v jiném než ve „Vašem“ kostele, musíte nejdříve požádat svého faráře o souhlas s tím, že sňatek proběhne jinde. Jde o tzv. „propuštění z farnosti“ a většinou jde o formalitu. Od svého faráře budete také potřebovat výpis z křestní matriky, který ale ve chvíli svatby nesmí být starší než tři měsíce. Jelikož příprava církevní svatby trvá déle, je dobré o výpis požádat až ve chvíli, kdy máte pevně stanovené datum svatby a víte, že vám výpis nepropadne.

Zároveň je potřeba navštívit faráře z místa, které jste si ke své svatbě vybrali, a požádat ho o souhlas s uskutečněním sňatku v jeho farnosti. Nejběžnější je, že Vás oddá právě farář z kostela, ve kterém se bude Vaše svatba konat. Vybrat si můžete i jiného kněze, potom však budete potřebovat ještě jedno povolení. Váš oddávající farář bude potřebovat od kněze, který je ve Vašem vybraném kostele doma, povolení, tzv. Licenci. Při plánování svatby počítejte s tím, že její termín si musíte s farářem domluvit minimálně tři měsíce dopředu, ideální je však půl roku předem nebo i déle.

Pokud je pokřtěný pouze jeden z manželů, je také potřeba požádat arcibiskupství o povolení, tzv. dispens. S vyřízením žádosti Vám pomůže váš farář. Zároveň s žádostí o povolení k církevní svatbě budete muset podepsat prohlášení o tom, že budete své děti vychovávat v křesťanské víře. Bez tohoto prohlášení Vám arcibiskupství povolení nevydá.

Farář bude také potřebovat dokumenty z obecní matriky. Na té musíte sepsat žádost o vydání „Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“. To potvrzuje, že můžete uzavřít manželství před církví. Zároveň vyplníte dotazník k uzavření manželství. Vyplněný a potvrzený dotazníkem a osvědčení o tom, že jste způsobilí k uzavření manželství potom přinesete svému oddávajícímu knězi.

Příprava k manželství: cesta ke vzájemnému sblížení
5d68fbf44743eobrazek.png
Ve chvíli, kdy máte vyřízené všechny formality, domluvíte se s oddávajícím knězem na absolvování přípravy na manželství. Jde o sérii přibližně šesti setkání, při kterých si s oddávajícím knězem povídáte o různých tématech, která se týkají společného života. Jejich cílem je více poznat jeden druhého a uvědomit si, že v manželství přijdou i těžké chvíle a že je potřeba se o vzájemný vztah dlouhodobě starat. Na těchto setkáních přitom můžete být s knězem sami nebo spolu s dalšími páry plánujícími svatbu.

Počítejte s tím, že samotná příprava k manželství bude trvat dva až tři měsíce a bude probíhat v místě, které jste si pro svoji svatbu vybrali. V případě, že se budete brát v romantickém kostelíčku na druhém konci republiky, tak počítejte také s časem na dojíždění.

Poslední přípravy a svatební den

Před samotnou svatbou je potřeba požádat také o souhlas s natáčením a fotografováním v kostele a během obřadu. Je také vhodné domluvit se společně s fotografem a oddávajícím knězem na tom, jaká jsou pravidla pro focení. Například kdy je možné fotit a kdy by měl fotograf sedět spolu s ostatními svatebčany. Dobré je mít fotografa, který má s focením v daném kostele zkušenosti a ví, odkud jsou nejlepší záběry nebo kudy se pohybovat, aby zbytečně nenarušoval obřad.

Před obřadem se také dostatečně dopředu domluvte s varhaníkem, které skladby si přejete při obřadu zahrát. Počítejte s tím, že celý obřad trvá přibližně 30 minut. Pokud jste oba pokřtění, může být obřad součástí mše svaté, v takovém případě trvá vše přibližně 60-90 minut.

Jak zní křesťanský manželský slib
5d68fd28b17c0obrazek.png

„Já, (jméno) odevzdávám se tobě, (jméno) a přijímám tě za manželku/manžela. Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci,v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, dokud nás smrt nerozdělí.“

Nebo:

„Já, (jméno) odevzdávám se tobě, (jméno) a přijímám tě za manželku/manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé, dokud nás smrt nerozdělí. K tomu ať mi pomáhá Bůh.“
Při nasazování prstýnků: „(jméno) tento prsten je znamením mé věrnosti.“

Jaké doklady budete potřebovat pro církevní matriku

 • kopie rodných listů snoubenců
 • kopie občanských průkazů snoubenců
 • potvrzení o křtu snoubenců nebo jednoho z nich
 • potvrzení o absolvování přípravy na manželství
 • údaje o svědcích: jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo
 • osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • žádost o církevní sňatek (vyplňuje se zpravidla spolu s knězem)

Jaké doklady budete potřebovat pro svatební matriku

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • občanské průkazy snoubenců
 • rodné listy snoubenců
 • pokud máte dítě, potom rodný list dítěte

Pět nejkrásnějších kostelů pro církevní svatbu

Bazilika sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě
5d68fc21bc685blobid0.png

Významná církevní památka, jejíž věže tvoří dominantu viditelnou zdaleka. Vnitřek chrámu v sobě ukrývá spoustu bohatého zdobení a můžete si zde všimnout maleb v secesním slohu, který byl inspirován dílem Alfonse Muchy. Svatba v tomto místě je naprosto kouzelná. Dýchne zde na vás odkaz dlouhých staletí a magická atmosféra, která vaši svatbu udělá opravdu nezapomenutelnou.

Kontakt: www.kkvys.cz / svatba.krest@kkvys.cz /  info@kkvys.cz / +420 224 911 353

Kostel sv. Markéty v Břevnovském opatství
5d68fc4944715obrazek.png

Jedná se o barokní kostel a nejstarší mužský klášter v ČR. Když vejdete do chrámu, barokní křivky na vás budou působit mocným dojmem. Celé svatbě to pak dodá zvláštní atmosféru, kterou budete cítit ještě dlouho po tom. Po obřadu můžete svůj "den D“ následně ještě oslavit v areálu, kde jsou k dispozici sály a salonky, restaurace a hotel vybudovaný v historické klášterní budově. Za zmínku také určitě stojí fakt, že klášter je považován za vůbec nejstarší písemně doložené místo vaření piva v celé ČR. Proto v tomto zvyku nadále pokračuje Břevnovský klášterní pivovar.

Kontakt:  www.brevnov.cz / www.farnost-brevnov.cz /  farnost@brevnov.cz / P. Václav Snětina O.S.B., administrátor farnosti (farář) / +420 220 406 111, +420 220 406 232

Kostel Jména Panny Marie, Lomec u Netolic
5d68fc5f7f287obrazek.png

Barokní poutní kostel Jména Panny Marie patří mezi jedno nejvýznamnějších děl tohoto slohu. Kostel je výjimečný svým baldachýnovým oltářem, který je napodobeninou papežského oltáře barokního architekta Giana Lorenzo Berniniho.  Samotný kostelíček stojí na kopci, a díky tomu je z tohoto místa neodolatelná vyhlídka do okolí. Tohle místo pro svatbu je přesně pro ty, pro které svatba není jen obyčejná formalita, ale oslava dne, který se koná jen jednou za život.

Kontakt: www.lomec.cz / krikjp@gmail.com / P.Josef Prokeš  / +420 608 854 937

Katedrála sv. Václava Olomouc
5d68fcb0f06b4obrazek.png

Jedná se o monumentální dílo, které v sobě propojuje různé stavební etapy napříč staletími. Začíná románským slohem a končí novogotickým romantismem 19. století. Hlavní věž na chrámu je vysoká 100,65 m, je dominantou samotného města Olomouc a vůbec nejvyšší věží na Moravě. Krásné malby a dechberoucí prosvětlení chrámu dodá vaší svatbě neskutečnou atmosféru, na kterou budete rádi vzpomínat. Tady jeden fotograf rozhodne stačit nebude!

Kontakt: www.katedralaolomouc.cz / faolomouc-sva@ado.cz / +420 733 742 800 – farní kancelář,  P.Mgr. Ladislav Švirák, farář

Poutní areál kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici
5d68fce657d75blobid0.png

Celý areál je chráněn jako kulturní památka ČR a v roce 2018 byl dokonce prohlášen národní kulturní památkou ČR. Název kostela se váže k příběhu z Bible o setkání těhotné Panny Marie s její příbuznou (rovněž těhotnou) Alžbětou, aby ji předala posvěcení k nenarozenému synovi Janu Křtiteli. Svatba na tomto místě je přesně pro ty, kteří milují atmosféru dávné historie, jelikož první zmínka o poutním areálu pochází už z roku 1291.

Kontakt: www.marianskapolice.cz / info@marianskapolice.cz / +420 487 860 294

Reklama