Možno ani netušíte, za koľko významných vynálezov môžeme vďačiť práve tomuto najväčšiemu národu sveta.
Niektoré z nich určite poznáte ako je papier či porcelán, ale o mnohých z nich ani len netušíte.

Tak teda vráťme sa na chvíľu do minulosti a porozprávajme sa o nich.
V oblasti vedy a techniky Čína nadlho predstihla Európu, ktorá sa nevedela presadiť. Patria jej tri významné vynálezy, ktorých pôvod zostáva zahalený tajomstvom - kníhtlač, pušný prach a kompas.
Okrem nich Číne vďačíme aj za papier, konský postroj, uzdu, techniku vrtov, seizmograf, kormidlo, porcelán a ďalšie.

Rozvoj astronómie a matematiky bol podnetom k tomu, že sa Číňania dlho zaoberali fyzikou a mechanikou, vytvorili základy chémie a metalurgie, vybudovali obdivuhodné zavlažovacie systémy.
Už v 2. stor. poznali zemný plyn a používali ho v kováčstve. Ropu nazývali kamenným olejom alebo lakom. Dokonca ju dokázali viesť podzemným keramickým potrubím do solivarov pod kotle, v ktorých sa odparovaním získavala soľ.
Ropa si postupne našla široké využitie v každodennom živote, pretože slúžila na mazanie, svietenie, výrobu tušu.

Aj princíp helikoptéry a plynového balónu vynašli práve Číňania.
Zdobili ich vynikajúce výsledky v stavbe námorných lodí, architektúre, kartografii, farmakológii, lekárstve a ďalších prírodných vedách.
A ako sa ich technológia dostala do Európy?
No predsa prostredníctvom známej Hodvábnej cesty, ktorá nadobudla veľký význam na začiatku kresťanskej éry, keď spájala Čínu s Rímskou ríšou.
Z východu na západ putoval hodváb, neskôr porcelán, späť prúdilo zlato, striebro, drahokamy, slonovina a prírodné bohatstvo, ktoré Čína nemala.

Aj technické objavy sa prenášali touto cestou a mali úžitok pre celú západnú časť Európy. To, čo voľakedy naši európski predchodcovia pokladali za výnimočné, my dnes považujeme za úplnú samozrejmosť, pretože nás tieto veci obklopujú už od narodenia.  

    
Reklama