Možno ani netušíte, za koľko významných vynálezov môžeme vďačiť práve tomuto najväčšiemu národu sveta.
Niektoré z nich určite poznáte ako je papier či porcelán, ale o mnohých z nich ani len netušíte.

Tak teda vráťme sa na chvíľu do minulosti a porozprávajme sa o nich.
V oblasti vedy a techniky Čína nadlho predstihla Európu, ktorá sa nevedela presadiť. Patria jej tri významné vynálezy, ktorých pôvod zostáva zahalený tajomstvom - kníhtlač, pušný prach a kompas.
Okrem nich Číne vďačíme aj za papier, konský postroj, uzdu, techniku vrtov, seizmograf, kormidlo, porcelán a ďalšie.

Rozvoj astronómie a matematiky bol podnetom k tomu, že sa Číňania dlho zaoberali fyzikou a mechanikou, vytvorili základy chémie a metalurgie, vybudovali obdivuhodné zavlažovacie systémy.
Už v 2. stor. poznali zemný plyn a používali ho v kováčstve. Ropu nazývali kamenným olejom alebo lakom. Dokonca ju dokázali viesť podzemným keramickým potrubím do solivarov pod kotle, v ktorých sa odparovaním získavala soľ.
Ropa si postupne našla široké využitie v každodennom živote, pretože slúžila na mazanie, svietenie, výrobu tušu.

Aj princíp helikoptéry a plynového balónu vynašli práve Číňania.
Zdobili ich vynikajúce výsledky v stavbe námorných lodí, architektúre, kartografii, farmakológii, lekárstve a ďalších prírodných vedách.
A ako sa ich technológia dostala do Európy?
No predsa prostredníctvom známej Hodvábnej cesty, ktorá nadobudla veľký význam na začiatku kresťanskej éry, keď spájala Čínu s Rímskou ríšou.
Z východu na západ putoval hodváb, neskôr porcelán, späť prúdilo zlato, striebro, drahokamy, slonovina a prírodné bohatstvo, ktoré Čína nemala.

Aj technické objavy sa prenášali touto cestou a mali úžitok pre celú západnú časť Európy. To, čo voľakedy naši európski predchodcovia pokladali za výnimočné, my dnes považujeme za úplnú samozrejmosť, pretože nás tieto veci obklopujú už od narodenia.