Ač se díky ekonomickým strukturám začleňuje Čína stále hlouběji mezi demokratické státy světa, její rétorika a postoje ve věcech základních svobod člověka mají nadále zásadní nedostatky. A to i když přivřeme obě oči. Tentokrát jde o zavedení cenzury pro videoblogy jako YouTube nebo Google video, patřící stejné společnosti.

 

Je všeobecně známo, že čínským politikům se otevřená dostupnost informací na síti zajídá od samého prvopočátku. To je z hlediska politiky totalitního režimu celkem pochopitelné, a proto musí tamější uživatelé internetu oželet největší výhodu internetu. Totiž jeho možnost poskytovat necenzurované informace. Již dříve byl celoplošně zaveden software zamezující navštěvovat libovolné stránky. Nad výběrem těch správných vyhledávačů, serverů a webů bdí jako obvykle komunistická komise.

 

Komunitní servery jako YouTube umožňují svým uživatelům sdílet vlastní videa pomocí speciálních účtů, volně přístupných široké internetové veřejnosti. To se právě úřadům asijského giganta nezamlouvá a pokusí se tomu od konce ledna zamezit s výjimkou přístupu státních podniků. Ministerstvo informačního průmyslu zveřejnilo na svých stránkách zdůvodnění tohoto kontroverzního postupu s demagogií sobě vlastní. Jde prý o snahu zabránit úniku státních tajemství. Navíc takzvaní videobloggeři opakovaně poškozují obraz Číny ve světě a tím narušují společenskou stabilitu a zmiňované služby zneužívají k šíření pornografie.

 

To jsou pochopitelně naprosto scestná tvrzení, dokazující, s kýmže se to světoví politikové pod záštitou výnosných obchodů bratříčkují. Státní tajemství zveřejněná pomocí videa je poněkud chabý argument, obraz Číny ve světě je nepříznivý dlouhodobě a každý uživatel YouTube ví, že zveřejňování pornografických materiálů je v přímém rozporu s podmínkami členství na tomto komunitním serveru, který tak podobné pokusy hlídá. O názorové zaostalosti čínských představitelů svědčí další z jejich komentářů „Ti, kteří poskytují video na internetu, by měli sloužit lidem a socialismu a být věrní jeho morálnímu kodexu.“

Reklama