Lidé bez práce mohou mít pocit, že nikam nepatří.
Jsou vyvrženi na okraj společnosti mezi ostatní ztroskotance, které nikdo nepotřebuje. Tyto neblahé pocity se mohou  projevit i na zhoršení jejich zdravotního stavu. Je tedy namístě těmto nepříznivým dopadům předejít.
Uvádíme zde hlavní zásady a doporučení, jak se po dobu nezaměstnanosti chovat a kterak se udržet v duševní i fyzické pohodě.

 

 

Neztrácejte naději a nepodléhejte tlaku nepříznivé situace

Je velmi důležité, aby se člověk nedal odradit případnými neúspěchy při hledání práce. Žádost o nové pracovní místo je vždy spojena s možností odmítnutí. To ale v mnoha případech nevypovídá o odborných a osobních kvalitách člověka. Předsudky spojené s kritickým odsouzením člověka, že nemá nebo že mění práci, se stávají minulostí, nezaměstnanost je běžným jevem.
Potřebné je vážit si sebe i svého života, uchovat si sebedůvěru a zdravou hrdost.

 

 

Naplánujte si pravidelné denní aktivity

Zejména péči o sebe sama, o svůj zevnějšek, což prospívá zdravému sebevědomí. Péčí o vzdělání – rozšiřováním své kvalifikace a získáváním dovedností, které budou užitečné ve vzdálenější budoucnosti. Patří sem různé kvalifikační kurzy, studium jazyků, získání řemeslných dovedností apod. Mějte neustále na paměti, že život není sprint, ale běh na dlouhou trať. Péče o své koníčky, zájmy a nakonec péče o rodinu a své blízké, to vše nezaměstnanému může velmi pomoci. Zejména péčí o dobré vztahy, v nichž může nezaměstnaný nalézt podporu v této nepříznivé životní situaci.

 

Využíjte čas k možnosti zhodnocení dosavadních životních a pracovních zkušeností

Je třeba si uvědomit a zpracovat, co všechno znám a umím a co jsem doposud nevyužil. Strach i úzkost, které se často objevují v kontaktu s novým zaměstnavatelem, je možné snížit tím, že se na rozhovor dobře připravíme.

 

 

Neuzavírejte se do sebe, ale sledujte dění kolem sebe, udržujte neustálý kontakt s trhem práce a se širším sociálním okolím

Vaše okolí je jedním z nejvýznamnějších zdrojů pro včasné a kvalitní informace o možnosti zaměstnání.

 

Na přechodnou dobu si najděte práci i méně placenou

Tzv. pod svojí kvalifikací (třeba i na částečný pracovní úvazek), jen nezůstávejte v nečinnosti.

 

 

Promyslete si úspornou životní strategii

Finanční nedostatek je příležitostí přehodnotit dosavadní životní hodnoty. Drahý automobil, plýtvání energií, nesmyslné hromadění předmětů a podobně nemusí být denní nutností, a navíc prospějeme i životnímu prostředí.

 

Důsledně pečujte o své zdraví 

Obavy ze ztráty práce anebo nezaměstnanost jsou často provázeny pocity úzkosti smutku a depresemi. Ty mohou časem vyvolat některé z tzv. psychosomatických onemocnění. Přičemž nepříznivé duševní stavy provázené ztrátou práce se dají zmírnit přiměřeným tělesným cvičením, relaxací nebo psychoterapií. Dobrý zdravotní stav pomáhá také udržovat dostatek odpočinku a aktivity. Je potřeba udržovat i nadále přiměřený naplánovaný denní program. 

 

Uvedená doporučení jsou velmi důležitá pro nezaměstnané v každém věku.
V neposlední řadě jsou určena pro mladé lidi, vyučené, absolventy středních a vysokých škol, kteří nenašli uplatnění na trhu práce a doposud si neosvojili pracovní návyky. Životní styl, který si v této době zvolí, často rozhoduje o jejich úspěšném uplatnění nejen na trhu práce, ale i v celém jejich budoucím životě.

  

 

Zdroj: Božena Buchtová a kolektiv, „Nezaměstnanost“, nakl. Grada Publishing a.s. 2002

 
Reklama