Lékaři mají možnost určit prostřednictvím testů, jaká antibiotika budou právě vám vyhovovat nejvíce. Ne ve všech ordinacích se jich ale dočkáte. Proč tomu tak je a co jste o antibioticích možná vůbec nevěděli? Na to mi odpověděla MUDr. Václava Adámková, primářka Klinické mikrobiologie a ATB centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Jak vlastně antibiotika působí? Pokud byste to měla popsat pro naprosté laiky.

Vezmete si tabletku, ta projde zažívacím traktem, kde se rozpustí, proniká do oběhu a metabolizuje se. Nejčastěji v játrech, nebo v ledvinách. Buď je účinná už jako rozpuštěná látka, nebo až ve formě metabolitů (produktů metabolismu mikroorganismů). Účinná látka se následně rozprostře po celém těle a zde už záleží na typu antibiotika. Některá se více vychytávají do tkání, jiná velmi dobře pronikají do kostí, další naopak zůstávají v krevním řečišti. Podle toho se také na konkrétní onemocnění vybírají. Když antibiotikum pronikne do místa infekce, začne ovlivňovat přítomné bakterie, které jsou původci nemoci, a vzájemně na sebe působí. Např. inhibují syntézu buněčné stěny. Pak bakterie zaniká, nebo zastaví její proteosyntézu a tak dále…

antibiotika

Takže je možné, že antibiotikum nezafunguje, protože je dávka nízká?

Záleží na tom, zda je daná bakterie na dané antibiotikum citlivá, kolik antibiotika se k bakteriím dostane, tedy zda je koncentrace dostatečná, aby zlikvidovala všechny bakterie, nebo ne. Pokud je nedostatečná, část bakterií to sice ovlivní, ale zůstane určité procento přeživších bakterií. Ty se budou dále množit, infekce bude přetrvávat a přejde do chronicity. Že je antibiotika málo, stačí k tomu, aby se s ním bakterie“ naučily“ žít a vyvinuly rezistenci. Dávky zkrátka nejsou dostatečné pro to, aby je zlikvidovaly, ale jen aktivují mechanismus rezistence. To je pak začátek začarovaného kruhu, kdy antibiotika selhávají.

Na čem závisí dávkování?

Záleží na mnoha faktorech – důležité je, kde infekce probíhá a jaký systém je postižen, aby tam antibiotikum vůbec pronikalo. Ale záleží také na hmotnosti pacienta. U dětí je to jednodušší, dávkuje se přesně podle váhy pacienta. U dospělých je však množství paušalizováno, bývá udávána celková dávka na den a podobně. Například obézní pacient tak bude při standardním doporučeném dávkování poddávkován. Je to tedy závislé na všem. Nízká dávka sebelepšího antibiotika je chybou. Ošetřující lékař ale pacienta vidí a měl by správné dávkování určit. Problém může nastat například u kojenců, kteří přibývají na váze každý týden, měsíc. Je velký rozdíl, zda váží šest kilogramů, nebo sedm. Může u něj totiž také dojít k poddávkování. Roli hraje i dávkovací interval, který závisí na typu antibiotika.  

Dobu, po jakou má člověk antibiotika brát, volí také lékař. Podle čeho?

Ano, volí. Odvíjí se to od tíže aktuální infekce. Pokud je jen mírná, život neohrožující, platí, že čím kratší dobu antibiotika užíváme, tím lépe. V dnešní době se například prosté infekce močové řeší podáváním antibiotik jen tři až pět dnů. Pokud je to vážnější nemoc, například zápal plic, vyžaduje už dobu delší. Pokud je tedy antibiotikum správně zvoleno, může být i pětidenní léčba plně dostačující.

Pozná se bez testování, zda je antibiotikum správně zvolené?

Těžko. Jednodušší je zjistit, kdy je antibiotikum podáno špatně. Léčba pak selhává, pacient se horší. Antibiotikum je zvoleno nesprávně buď proto, že původce infekce je rezistentní vůči danému antibiotiku a neví se to, protože nebylo uděláno mikrobiologické vyšetření, nebo je pacient poddávkován. Může to být ale i tím, že pacient nespolupracuje s lékařem a antibiotika neužívá správně.

A za jak dlouho by se mělo pacientovi ulevit?

Je-li antibiotikum zvoleno správně, mělo by u běžných infekcí zafungovat. Pacient by se měl cítit lépe do 48 hodin. To samozřejmě neplatí třeba u zánětu mandlí, lidově řečeno angíny. Pokud je bakteriálního původu, což může být, předepisují sice lékaři penicilin, ale spíše jako prevenci komplikací, než že by měl pacientovi ulevit. Bude mu sedm dní stejně špatně, ať už jej užívá, či ne.

Máte pocit, že lékaři nasazují antibiotika někdy zbytečně?

Určitě. Nemyslím si ale, že by je zbytečně předepisovali sami od sebe, jen pro jistotu. Povědomí o rezistenci mezi nimi už dnes přeci jen nějaké je. Většinou je to hlavně z tlaku pacientů. Ti lékařům vyhrožují, že je vymění, nebo zažalují. Je pak pochopitelné, že lékař často podlehne, nebojuje s tím člověkem. Třeba v jednom případě ze sta se totiž může stát, že by mohl být pacient skutečně poškozen, pokud by antibiotika nedostal. Lidé už ale často nechápou, že antibiotika fungují jen na bakteriální infekce. Přitom velká část běžných infekcí, hlavně respiračních, je virového původu, takže na ně antibiotika nemají šanci fungovat.

Lékař ale může zjistit, zda je nemoc vyvolána bakterií, či virem, že?

Ano, je to stanovení např. CRP aktivního proteinu jakožto markeru bakteriální infekce. Pro akutní rozhodování, zda antibiotika předepsat, či ne, je to v praxi velmi přínosné. Jde navíc o rychlý test. Po vyšetření krve odebrané z prstu jsou výsledky známy do několika minut, přímo v ordinaci. Na základě toho se pak může lékař rozhodnout, zda nasadit antibiotika.

Já osobně se s takovým testem zatím nesetkala. Proč toto vyšetření nedělají lékaři automaticky, u každého pacienta? Je drahé?

Toto vyšetření je hrazeno pojišťovnou. Ale těžko říct, proč jej někteří lékaři nedělají, na to nedokážu odpovědět.

Nejlépe prý funguje cílená antibiotická léčba. Co to vlastně je?

Cílená antibiotická léčba je ideální případ. Známe původce, máme laboratorní výsledky citlivosti k antibiotikům a na základě toho pak vybereme to nejvhodnější, které bude do místa infekce dobře pronikat.

Proč ji nepoužívají všichni lékaři?

Možná proto, že dostupnost tohoto vyšetření je různá. Praktický lékař nemá ve své ordinaci takové možnosti, jako třeba v nemocnici. Tam je velice jednoduché poslat vzorek do laboratoře a mají výsledek během chvíle. Důvodem, proč praktičtí lékaři nechtějí vzorek nabírat, může být i čas. Výsledek mají až za dva dny, takže se může zdát, že jim to už nepomůže. To ale není pravda. Během prvních dvou dnů lze terapii zacílit tak, že předepíší v rámci úvodní léčby antibiotika se širším spektrem. Ty se pacientovi, jehož stav to vyžaduje, nasadí dle předpokládaného původce infekce. Mezitím se vzorek odešle do laboratoře. Jakmile lékař obdrží výsledek, může následně léčbu korigovat. Buď ví, zda jsou již nasazená antibiotika přesná a jinou možnost ani nemá, nebo zjistí, že jsou antibiotika zbytečně širokospektrá. Pak může nasadit antibiotika s užším spektrem, aby tolik nedocházelo k poškození mikroflóry v těle a podobně. Prostor pro to tedy má. Ale že se tyto testy tak často nedělají, je bohužel také fakt.

Čtěte také:

Reklama