education

Jste inteligentní, dobře vypadáte, máte vzdělání, ale štěstí a úspěch se vám vyhýbají obloukem? Může to být tím, že vás příroda příliš neobdařila inteligencí emoční.

Němci a Holanďané jsou nejinteligentnějším národem Evropy. Na opačném konci stojí Turci a Srbové. Tvrdí to profesor ulsterské university Richard Lynn, který zorganizoval rozsáhlá měření schopností národů.

Vědci jsou přesvědčeni, že za chytrostí národů stojí podnebná pásma. Chlad a nepřízeň počasí donutily lidstvo více přemýšlet, jak nehostinnost přírody překonávat. Dlouhodobý trénink mozků se časem zakódoval jako genetická informace pro potomky. I když se o míře dědičnosti dlouho vedly spory, nejnovější výsledky ji skutečně potvrzují. Inteligence člověka je dána z 80 % vrozenými schopnostmi a jen ze 20 % vlivem prostředí. Co ale přináší svým vlastníkům? Štěstí, úspěch nebo prosperitu?

Rychlost myšlení

Ani jedno! K tomu je potřeba celý soubor vlastností, jako je soustředění, píle, motivace a především sociální a emoční inteligence. I když měření mozkové aktivity pomocí EEG prokázala, že člověk s vyšším IQ musí vynaložit menší úsilí k řešení problémů, bez emoční inteligence – EQ – však tyto schopnosti jen stěží zužitkuje.

Co je EQ

educationEmoční inteligence se dá změřit jen do určité míry. Není závislá na IQ a vyjadřuje míru uvědomění sama sebe, motivaci, vytrvalost, regulaci nálad, sebeovládání, empatii nebo optimismus. Podstatně ovlivňuje úspěšnost jedince v rodině, v práci a v intimních vztazích.

Emoční inteligence je právě ta schopnost, která rozhoduje, zda budeme v životě spokojeni, dokážeme-li sami sebe motivovat, důvěřovat si, být vytrvalí a oplývat nadějí i optimismem. Sociální inteligence nám umožní navázat kvalitní mezilidské vztahy, dokázat získat důvěru ostatních a své znalosti a talent „prodat“. Teprve tyto vlastnosti rozhodují o tom, zda nám naše IQ neproteče mezi prsty.

EQ zahrnuje čtyři samostatné schopnosti

  1. Vnímání, hodnocení a vyjadřování emocí – schopnost identifikovat emoce v sobě i druhých lidech, v umění, řeči, hudbě. Dovednost rozlišit upřímnost od falše.
  2. Emoční pomoc myšlení – podněcuje rozdílné přístupy k řešení problémů, podporuje různé zorné úhly pohledu v souvislosti s pocity (štěstí pomáhá logickému myšlení a kreativitě)
  3. Porozumění a rozbor emocí – schopnost pojmenovat emoce a rozeznat vztahy mezi nimi a slovy (např. hrůza je kombinací strachu a překvapení)
  4. Regulace emocí – rozpoznat přiměřenost svých pocitů a schopnost je ovládat

EQ dělá divy

Emoční kvality rozhodují o úspěchu ve škole, kariéře v zaměstnání i o spokojenosti s osobními vztahy. Neovládané emoce nebo stres naše mentální schopnosti naopak zmenšují. Známým příkladem je tréma při zkoušení ve škole, kdy si i dobře připravený žák strachy nevzpomene vůbec na nic.

Úroveň EQ navíc ovlivňuje naše zdraví. Kdo si dokáže udržet naději, daleko lépe se uzdravuje a netrpí mnoha komplikacemi. Stav psychiky po jednom infarktu vypovídá o pravděpodobnosti přežití lépe než všechny testy, sklon k hněvu je daleko rizikovějším faktorem než vysoký krevní tlak, kouření či špatná hladina cholesterolu. Dobrá zpráva je ta, že se EQ dá na rozdíl od IQ dobře natrénovat.

Jak si zvyšovat EQ vám přineseme v některých dalších článcích!

Reklama