Pokud máte v úmyslu v létě vycestovat se svým dítětem za hranice, máte nejvyšší čas dát mu udělat vlastní pas. Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou totiž platné pouze do 26. června 2012, po tomto datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem.

Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů. „Dne 26.6. totiž přichází v platnost nová směrnice Evropského parlamentu, která nařizuje povinnost každému rodiči prokázat totožnost dítěte. Pro vycestování po Evropské unii je potřeba buď cestovní pas nebo elektronický občanský průkaz. Zapsání dítěte do občanského průkazu již totiž nestačí a turisté by se mohli v zahraničí potýkat s problémy s místními úřady,“ říká Josef Trejbal z Letušky.cz, která se specializuje na cestování. Vydání pasu za neexpresních podmínek trvá i měsíc, proto je potřeba se před létem na tuto skutečnost připravit, bez platného dokladu totiž dítě nemůže vycestovat za hranice. Na ještě větší předstih je nutné pamatovat při cestování do zemí s vízovou povinností, jako je Rusko nebo Kanada: „Již dnes se setkáváme při vydávání víz s neznalostí nového nařízení a mnozí tak nemusejí stihnout vízum pro své dítě vyřídit včas,“ upozorňuje Josef Trejbalz Letušky.cz. Je nutné dodat, že u pasů s platností na 6 měsíců existuje jisté úskalí. „Většina států světa požaduje platnost pasu minimálně ještě 6 měsíců po vycestování z jejich země. Tudíž v době vydání tohoto pasu již i nově vydaný pas toto nesplňuje. Proto doporučujeme vyřídit si pas klasický s desetiletou platností,“ říká Josef Trejbal z Letušky.cz.

Co byste měli vědět o dětských pasech:

Nutnost platného pasu platí i pro kojence a takový průkaz platí pět let s tím, že fotografie dítěte musí odpovídat skutečnosti, a tak bude nutné každý rok portrét v dokladu měnit. Veškeré informace a vyřízení lze uskutečnit na městských úřadech.

Ceny dokladů
Doklad Cena Vydání
Pas pro dítě od 0 - 5 let 100 Kč vydání až 2 měsíce
Pas pro dítě od 5 - 15 let 600 Kč vydání až 2 měsíce
Doklad s biometrickými údaji pro dítě do 15 let 1000 Kč vydání až 1 měsíc*
Doklad s biometrickými údaji pro dítě od 15 let 1500 Kč vydání až 1 měsíc*

* doklad platí 6 měsíců

Pozn.: Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů.

Reklama