Měli byste ale myslet na to, že zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze jedenkrát za 12 měsíců. Podle termínu, kdy o změnu požádáte, se poté stanete klientem nové pojišťovny buď k 1. červenci (je-li žádost podaná mezi 1. 1. - 31. 3.), nebo k 1. lednu roku následujícího (pokud o přeregistraci požádáte v termínu od 1. 6. do 30. 9. roku předešlého). V České republice působí sedm zdravotních pojišťoven, jejichž sazba pojištění je pevně dána zákonem. Výše vašich plateb tedy bude všude stejná, přesto však rozhodnutí o tom, ke které zdravotní pojišťovně se zapíšete, může mnohé ovlivnit. V každém případě by tak měl být váš krok uvážený.
5b98f2f099597obrazek.png
Postupujte krok za krokem

KROK 1: Zjistěte si u lékařů, které pravidelně navštěvujete, zda mají s vámi vybranou novou pojišťovnou uzavřenou smlouvu. Seznam lékařů naleznete na webových stránkách pojišťovny nebo si informace můžete zjistit osobně na kterékoli její pobočce či infolince. Lepší volbou pak pro vás jistě bude pojišťovna s celorepublikovým pokrytím, která si díky svému dlouhodobému působení v ČR vytvořila širokou síť smluvních lékařů.

KROK 2: Dobře si prostudujte bonusy, které nabízí vaše stávající pojišťovna a které naopak pojišťovna, k níž plánujete přejít.  Tak se ujistíte o správnosti vašeho rozhodnutí. Nabídky pojišťoven tzv. rozšířené péče se totiž v čase mění a je dobré znát stávající i připravované bonusy. Například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211), jejíž klientská základna čítá více jak 1 300 000 pojištěnců/kyň, je největší zaměstnaneckou pojišťovnou a pravidelně obměňuje svou širokou nabídku bonusů, aby vyšla vstříc všem cílovým skupinám. Nabízí například roční cestovní pojištění pro celou rodinu s 50% slevou či cestovní pojištění pro studenty zdarma, ale také programy pro rodiny, děti, těhotné či ženy po porodu. Nechybí ani program prevence onkologických onemocnění, bonusy na očkování i podpora dárců krve. Jedinečná je také podpora sportu a zdravého životního stylu. Díky tomu může např. čtyřčlenná rodina u 211 získat příspěvek až 4 000 Kč ročně na sportovní pohybové aktivity. Velice atraktivní je i možnost příspěvky postoupit z rodičů na děti a využít je např. na sportovní pobyty.

KROK 3: Pro přechod k nové pojišťovně je třeba vyplnit a podepsat papírovou přihlášku, případně využít možnosti pohodlné a rychlé online registrace přes webové stránky. To samozřejmě umožňuje i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Pokud preferujete tištěnou verzi, naskenovanou nebo kvalitně ofocenou přihlášku stačí po jejím vyplnění odeslat e-mailem.

Jste-li OSVČ, je nutné nové zdravotní pojišťovně doložit potvrzení o výši uhrazených záloh v předchozí pojišťovně. I osoby, za které platí pojištění stát (studenti, maminky na mateřské nebo rodičovské dovolené či penzisté), prokazují nárok na zařazení do příslušné kategorie na základě dokumentů vystavených patřičným úřadem.

KROK 4: Odhlášením od stávající zdravotní pojišťovny se nemusíte zabývat. To provede vaše nová zdravotní pojišťovna, která vám poté zašle novou kartu pojištěnce, s níž se budete při návštěvách lékařů prokazovat. Kartu pojištěnce dostanete přímo do schránky.

KROK 5: Není nutné, abyste obvolávali své stávající lékaře, změnu zdravotní pojišťovny jim oznámíte při první nejbližší návštěvě. Pokud jste zaměstnán/a, nezapomeňte o změně zdravotní pojišťovny informovat svého zaměstnavatele, a to nejpozději do osmi kalendářních dnů ode dne změny (tj. typicky do 8. 1. nebo 8. 7.) Zaměstnavatel má totiž zákonem danou povinnost registrovat se k dané pojišťovně, pokud tak ještě neučinil.

Věříme, že se nám podařilo celý proces změny zdravotní pojišťovny dostatečně osvětlit a usnadnit vám tak i vaše rozhodování. Přejeme šťastnou ruku při výběru!  
5b98f3069a05fobrazek.png

Reklama