Bez práce je v České republice aktuálně více než půl milionu lidí. I přes toto nepříznivé číslo mají zaměstnavatelé stále problémy s obsazováním volných pracovních pozic. Jedním z častých důvodů je přitom nedostatek praxe v oboru. S ním se při pohovorech potýkají nakonec i samotní uchazeči, kteří tak ztrácejí motivaci. Alternativu, jak vystoupit z tohoto začarovaného kruhu, nabízí dvouletý projekt Fondu dalšího vzdělávání s názvem Stáže ve firmách – vzdělávání praxí. Jeho cílem je zprostředkovat stáž 5 000 osobám znevýhodněným na trhu práce a zakotvit systém stáží do české legislativy.

Nedostatečná praxe bývá mnohdy jedním z hlavních důvodů, proč například mladí lidé končí po škole na úřadech práce. Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který je největší svého druhu v České republice, usiluje o zlepšení stávající situace a je přednostně určen skupinám, které jsou na trhu práce znevýhodněny, ať už se jedná o absolventy škol, osoby vracející se na trh práce (například na rodičovské dovolené) či zájemce o další vzdělávání.

„Zájem ze strany uchazečů o stáž je opravdu velký. Jen během posledního měsíce nastoupilo na stáž 874 stážistů a každý týden se registrují stovky dalších zájemců, a to i ze strany poskytovatelů stáží. To jen potvrzuje potřebnost takového typu vzdělávání,“ uvedl Jan Vitula, ředitel Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.

2 500 stážistů po celé republice

Nejvíce z aktuálních 2 500 probíhajících stáží se realizuje v Jihomoravském kraji a v Praze, třetí místo patří Moravskoslezskému kraji. Zájemci si momentálně mohou vybírat z nabídky více než 100 pozic (tzv. šablon stáží) a největší zájem v současnosti projevují o obor Ekonomika. V nabídce profesí je i mnoho dalších oborů, např. Elektrotechnika; Pohostinství, gastronomie, cestovní ruch; Sociální služby; Zdravotnictví; Strojírenství; Stavebnictví, aj.

Celkově bylo ukončeno téměř 750 stáží, přičemž v řadě případů byla následně stážistům nabídnuta pracovní pozice.

„Více než dva roky jsem nezaměstnaná. Je obtížné uplatnit se v oboru, zvláště pak v našem regionu, kde není práce nazbyt. Proto jsem se rozhodla dále vzdělávat a využila jsem nabídky projektu Stáže ve firmách. Od začátku června jsem nastoupila na stáž na pozici stavební technik a doufám, že získaná praxe mi otevře další dveře na trhu práce.“ říká slečna Vítězslava Šedá (25) z Ostravy.

staz

Oboustranná výhodnost projektu

Účast na projektu je přínosná také pro firmy. Ty mají jedinečnou možnost využít potenciál stážisty a také si případně „vychovat a ověřit“ budoucího zaměstnance. Stejně tak je zde výhoda i pro stážisty – na stáži mohou získat praktické zkušenosti z reálného prostředí, dále se vzdělávat, a zlepšovat si tak pozici na trhu práce.

Jak se zapojit do projektu

Nezávazná registrace do projektu je možná na www.stazevefirmach.cz, kde je k dispozici mimo jiné katalog nabízených stáží.

O projektu:

Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí běží od června 2012 a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Aktuálně má projekt za sebou již tři čtvrtě roku od spuštění informačního systému ASAP (přes který probíhá registrace do projektu) a šest měsíců od zahájení prvních stáží. Výstupem projektu bude Národní katalog stáží a databáze poskytovatelů stáží.

Průběh stáže:

Podmínky stáže jsou koncipovány tak, že stážisté nemají nárok na mzdu (stáž je jejich vzděláváním), avšak nepřichází o státní příspěvky, jež by jim příslušely i pokud by se stáže v rámci projektu neúčastnili. Stážistům je hrazeno stravné a za určitých podmínek i cestovné a ubytování. Firmám jsou za stážistu uhrazeny fixní náklady na stáž (definované šablonou stáže). Pro stážistu je pak nepochybně velkou výhodou také to, že je mu vždy přidělen mentor, který dohlíží na plnění zadaných úkolů a zajišťuje odbornou konzultaci. Stáž mohou absolvovat i osoby zdravotně znevýhodněné a zdravotně postižené, registrace do systému je přitom pro všechny zájemce bezplatná a nezávazná. Po absolvování stáže získá stážista kromě nových dovedností také certifikát Europass – doklad o stáži.

Maminka na stáži

Jak jste se o projektu Stáže ve firmách dozvěděla?

Nejprve z televize, později jsem si informace dohledala na internetu.

V jaké jste byla situaci, když jste se na stáž hlásila? (bylo motivací získat praxi, nebo spíše nevypadnout na rodičovské mimo společnost...) Proč jste se rozhodla přihlásit na stáž?

Motivací pro mě byla rekvalifikace a získání dovedností v oboru personálního řízení.

S čím si myslíte, že se maminky na rodičovské dovolené nejvíce potýkají? Sníží se jim sebevědomí? Mají obavy, že je nikdo nezaměstná...?

Hlavním problémem je návrat do zaměstnání jako takový. I když se jedná o práci původní, za 3 roky nepřítomnosti mnohdy vnímá firma nastupující maminku jako „nadbytečnou“. Pokud se uchází o zaměstnání nové, bohužel se stává, že není ani pozvána na pohovor. Firma se často obává její časté absence kvůli péči o děti. Na rodičovské dovolené považuji za důležité se neustále vzdělávat, respektive udržovat si povědomí o pracovním světě, např. sledovat novelizace zákonů, které jsou důležité pro výkon vaší práce. Jediným světlým bodem se stávají firemní školky, kde maminky mohou do práce dříve a s jistotou, že se jim o dítě někdo postará. Alternativní úvazky bohužel existují jen v minimální míře.

Na jakou pozici jste se přihlásila?

Personální manažer.

Měla jste z nástupu na stáž obavu? Už jste někdy předtím pracovala?

Spíše jsem přemýšlela s ohledem na věk dítěte, jestli babička vše zvládne. Jinak pracuji už více jak 12 let.

Co považujete za největší výhodu systému stáží? (časovou flexibilitu...)

Možnost získat zkušenosti v oboru, na který by Vás do klasického zaměstnání třeba nepřijali, protože nemáte potřebné zkušenosti nebo jste na dané pozici nikdy nepracovali.

Spolupracovala jste s mentorem? Jaké z toho máte dojmy? Bylo to užitečné? Posunulo Vás to?

Ano, spolupracovala, spíše jsem si ale pochvalovala okolní odborníky. Například pro mě bylo velkým přínosem působení ve mzdové účtárně.

Co myslíte, že jste se díky stáži především naučila? (Jste samostatnější, máte větší sebevědomí, děláte méně chyb...) Co vám stáž dala?

V první řadě sebevědomí, že bych i s malým dítětem dokázala opět pracovat. Samozřejmě v případě, že měla možnost dát ho do školky. Ve druhé řadě pak ujištění, že mé znalosti nejsou zase tak k zahození ani na mateřské dovolené.

Jak se k vám chovali kolegové v práci?

Výborně.

Překvapilo Vás něco na náplni práce? (co jste třeba nečekala, protože jste znala jen teorii, ale v praxi jste to nikdy neřešila)

V oblasti mzdového účetnictví mne rozhodně překvapil vysoký úkonů a činností, které je potřeba uskutečňovat. Oproti mé původní představě pouhého zúčtování výplaty a odvodů na státní správu jsem se naučila, že mzdové účetnictví je mnohem komplexnější.

Nastupovala jste na stáž s přáním, aby vás v této firmě zaměstnali?

Ne.

Co si obecně myslíte o systému stáží? Doporučila byste to svým známým?

Určitě bych projekt doporučila. Minimálně kvůli získání nových zkušeností a kontaktů z jiných firem. Co firma, to jiná kultura.

(red)

Reklama