Pokud budete mít někdy cestu do východních Čech a pojedete  z Pardubic směrem k Železným horám, zastavte se ve městě, které je od města perníku vzdáleno pouhých deset kilometrů. Projděte se Chrudimí, kterou  František Palacký nazval "Athénami východních Čech" (v 19. století patřila k centrům vzdělanosti). Chrudimí, královským městem věnným, založeným roku 1263 Přemyslem Otakarem II.

 

Na ostrohu řeky Chrudimky tu prý už v 9. století stával  "Chrudimův hrad", sídlo bájného Chrudima, knížete Charvátů. Poprvé je pak Chrudim historicky doložena  k r. 1055 v kronice Kosmově  zprávou o smrti knížete Břetislava právě na chrudimském  hradě.

 

Ze stavby hradu se dochovaly jen nepatrné zbytky. Z vnějšku je vidět pouze hlava vousáče se širákem, hlava s biskupskou obřadní čepicí, hlava obludy a dva štíty. Tuhle malou vzpomínku na hrad najdete, když se vydáte z Resslova náměstí Břetislavovou ulicí směrem na Školní náměstí (k Růžové škole).

 

V Břetislavově ulici, ale určitě nepřehlédnete Mydlářovský dům, který  je  nejvýznamnější stavbou občanského domu ve městě. Krásné arkády ho zdobí nejen z ulice, ale jsou vidět  už zdálky, když přijíždíte k městu. I  s jeho  typickou věžičkou -"hvězdárnou".  Dům si postavil v 16. století bohatý chrudimský mydlář a svíčník Matěj Mydlář, který prý rád  trávil volný čas astronomickým pozorováním a studiem.

 

Dnes je v domě již 32 let Muzeum loutkářských kultur. Bude se líbit nejen vašim dětem. Najdete tu více než 38 tisíc exponátů, kromě 7 tisíc loutek  ještě scénické návrhy, plakáty, fotografie a jiné artefakty související s loutkovým divadlem. A pokud se do Chrudimi vypravíte na začátku letních prázdnin, můžete se jít podívat na některé z představení festivalu Loutkářská Chrudim (v roce 2005 už po čtyřiapadesáté).

 

Chrudim by se mohla jmenovat i městem schodů, nejznámější jsou asi Široké. Po nich můžete seběhnout  od Školního náměstí dolů k Chrudimce. Ale nemusíte jít až k řece, kolem mlýnského náhonu je romantická procházka pod městskými hradbami, a pokud vás neodradí další schody, můžete se po nich a potom tmavou  Myší dírou vrátit  Štěpánkovou ulicí (nese jméno chrudimského dramatika Jana Nepomuka Štěpánka) na hlavní chrudimské náměstí.

 

To je pojmenované podle dalšího rodáka, vynálezce lodního šroubu Josefa Ressela. Náměstí vévodí krásný chrám, zasvěcený Nanebevzetí panny Marie. Jeho presbytář, sloužící původně jako kaple sousedního zeměpanského hradu, vznikl snad ještě před založením Chrudimě. V kostele je uchováván obraz svatého Salvátora, k němuž se v minulosti konaly slavné pouti. Obraz je prý  zázračný. Když  ho  v době třicetileté války použili švédští vojáci jako podložku pro hru v kostky, prýštila prý z obrazu krev, a údajně  několika lidem zachránil život.

 

Na náměstí stojí již od doby husitské radní dům  Budova má mohutné sklepy, v nichž bylo dříve umístěno útrpné právo a městský archiv s privilegii města.  Na jeho  fasádě je vyrytý latinský nápis: Tento dům nenávidí nepravost, miluje mír, trestá zločiny, zachovává práva, vzdává úctu počestným lidem."

 

Uprostřed náměstí stojí již více než čtvrt tisíciletí nejvýznačnější sochařské dílo města - morový sloup Proměnění Krista. Jeho postavení souvisí se salvátorským kultem a slavnými poutěmi.

 

Z Chrudimi není daleko do Slatiňan, které určitě není neznámé milovníkům koní. Ve zdejším zámku je zřízeno Hippologické muzeum. A když se ze zámeckého parku vydáte po zelené značce, můžete se nejen zastavit na oběd ve výletní restauraci Monako, ale prohlédnout si Kočičí hrádek, romantickou stavbičku uprostřed lesa, kterou koncem 19. století nechala postavit Vilemína Auerspergová. Dospělým bude hrádek trochu těsný, ale děti se v něm jistě dosyta vyřádí.

www.chrudim2000.cz

Reklama