Blíží se podzim a s ním neodmyslitelně i chřipková sezóna. Chřipkový virus si nevybírá – nakazit se může stejně tak malé dítě ve školce, dospělý v produktivním věku v práci, těhotná žena v MHD nebo senior v nákupním středisku. Lidé z rizikových skupin – hlavně ti s chronickými nemocemi a starší lidé jsou chřipkou ohroženi mnohem více. A nemoc pro ně může mít i fatální následky.

Například pro diabetika, který má zároveň kardiovaskulární potíže, představuje chřipka až 240x vyšší riziko úmrtí, pro člověka, který bere léky na tlak a je silný kuřák, dokonce 435x vyšší riziko úmrtí.

injection

Začátkem letošního roku potrápila téměř celou naši republiku chřipková epidemie, která trvala šest týdnů a vyžádala si několik desítek úmrtí. Máme s epidemií počítat i letos? A jak se na ni připravit?

Chřipka přestavuje nejčastější lidskou infekci a dlouhodobě zůstává nejrozšířenějším a nejsmrtonosnějším virovým onemocněním. Řada z nás si chřipku stále plete s běžným nachlazením. Chřipka však narozdíl od běžných virových infekcí  postihuje každý rok 10 % světové populace (v  době pandemie dokonce 40 - 50 %) a zhruba 500 000 osob infekci každý rok podlehne. v ČR každoročně onemocní chřipkou  statisíce obyvatel a v jejím důsledku zemře ročně přibližně 1 500 lidí, což je 2x více, než následkem dopravních nehod. Lék na chřipku v podstatě neexistuje, v případě onemocnění léčíme pouze symptomy (tlumíme bolest a horečku). Infekci ale můžeme účinně předcházet pomocí dostupného očkování.

Chřipkový virus je velmi nestabilní a průběžně mutuje. Ani za stovky let si proto lidstvo nedokázalo vytvořit byť i jen částečnou imunitu. Každá nová mutace je stejně nebezpečná jako ta předchozí a znovu onemocnět může i člověk, který „starou“ chřipku v předchozích letech prodělal. Kromě toho se velmi snadno šíří (kapénkovou infekcí) a v prostředí přežívá i několik dní - je možné se nakazit například při obyčejném podání ruky, z telefonního sluchátka, držadla v MHD, kliky, vypínače, hračky, bankovky apod. Výsledkem je, že se chřipka často šíří v epidemiích nebo dokonce v pandemiích (po větší mutaci chřipkového genu) a vybírá si vysokou daň na lidských životech.

Aby toho nebylo málo má chřipka tendenci ke komplikacím, většinou vážným. Mezi primární komplikace patří např. závažný chřipkový zánět plic, v jehož důsledku i při včasné intenzivní péči umírá až polovina pacientů. Mezi další primární chřipkové komplikace patří myokarditida, encefalitida nebo meningitida. U starších osob je častou komplikací i sekundární (bakteriální) zánět plic, u dětí se zase často vyskytuje bolestivý zánět středního ucha nebo zánět vedlejších dutin nosních.

Ohroženi jsou hlavně senioři, děti a chronici

Závažný průběh onemocnění a vážné komplikace hrozí zejména seniorům nad 65 let, dětem a chronicky nemocným (zejména pacientům s onemocněním sleziny, srdce a cév, dýchacích cest či ledvin a také diabetikům). Nejčastěji se chřipkou nakazí děti v kolektivních zařízeních a pak šíří nákazu na dospělou populaci (zejména do seniorských skupin). Senioři, malé děti a chronicky nemocní proto tvoří tzv. rizikovou skupinu obyvatel, které je očkování důrazně doporučováno Ministerstvem zdravotnictví. Současná proočkovanost naší seniorské populace se odhaduje mezi 10 až 20 %, podle doporučení Světové zdravotnické organizace by ale měla být alespoň 75 %.

A existují i další skupiny obyvatel, kterým je očkování doporučeno. Jedná se zejména o těhotné ženy a osoby, které s rizikovými skupinami často přicházejí do styku (rodinní příslušníci, ošetřující personál - lékaři nebo pracovníci v sociálních zařízeních, příbuzní vážně nemocných pacientů a zaměstnanci pracující ve větších kolektivech). Právě jejich proočkovanost znamená ochranu pro nás všechny. A naopak, rozhodnete-li se pro očkování, chráníte tím nejen sebe, ale i svou rodinu a blízké.

Věděli jste, že očkování proti chřipce SNIŽUJE…

...u dětí výskyt symptomatické chřipky až o 91 %?

…u zdravých dospělých počet pracovních neschopností až o 78 %?

…u starších lidí počet hospitalizací z důvodů chřipky a pneumonie až o 34 %?

…u diabetiků (18 – 64 let) počet hospitalizací z důvodu komplikací nebo úmrtí až o 72 %?

…u lidí s kardiovaskulárními chorobami riziko infarktu myokardu až o 67 %?

…u lidí s chronickou obstrukční plicní nemocí zhoršení nemoci až o 75 %?

Očkování - prověřená prevence proti chřipce

Benefity vakcíny proti chřipce jsou dnes již jasně prokazatelné. Ve všech věkových skupinách vede  naočkování k výraznému snížení výskytu onemocnění chřipkou a ke snížení návštěv lékaře. U zdravých dospělých v 70 – 90 % zabrání onemocnění, u starších osob snižuje potřebu hospitalizace pro pneumonii a chřipku až o 34 % a riziko úmrtí až o 80 %. Dále též snižuje výskyt zánětu středního ucha u dětí. V případě pravidelné vakcinace většího počtu obyvatel je dokonce možné, že bychom se už nikdy nemusely dočkat chřipkové pandemie.

Uvažujete-li o očkování proti chřipce, je nezbytné se rozhodnout včas. Chřipková sezóna začíná na podzim a postihuje Českou republiku nejčastěji ve dvou vlnách, první z nich na začátku prosince, druhá na přelomu ledna a února. Nové vakcínypro danou sezónu jsou v České republice připraveny od září v počtu kolem 700 000 kusů. Tento počet je ale omezený a nenavyšuje se. Očkování je proto třeba si u svého praktického lékaře zajistit v dostatečném předstihu. Nejvhodnější doba k očkování je od září do listopadu, ještě před možným příchodem chřipkové epidemie, aby si tělo stihlo vytvořit protilátky. Očkovat lze i v prosinci, je však nutné vzít v úvahu, že ochrana se dostavuje až 14 dní po první dávce a vakcína účinkuje půl roku.

Očkování proti chřipce není nijak drahé. Aplikace vakcíny přijde na 300 - 400 korun, většina pojišťoven na něj přispívá a rizikové skupiny obyvatel mají očkování dokonce zdarma.

injection

Více na www.ockovaniprotichripce.cz.

Reklama