Žloutenka typu A (Virová hepatitida typu A) je virové onemocnění způsobující infekční zánět jater. Záludnost tohoto infekčního onemocnění spočívá především v jeho snadném přenosu, zpravidla při požití kontaminovanýc potravin, nápojů nebo kontaktem s kontaminovanými předměty. Právě malé děti mohou snadno onemocnět, pokud si například předmět s virem žloutenky strčí do úst.

Viry žloutenky se poté vylučují stolicí. Žluté zbarvení při žloutence je způsobeno bilirubinem, který zcela přirozeně vzniká při rozpadu červených krvinek v rámci jejich životního cyklu. Žlutý bilirubin je detoxikován právě
v játrech. Když nedostatečně fungují játra, v těle se nemocnému hromadí žluté barvivo, má výrazněji tmavou moč a výrazněji světlou stolici. Pacient typicky zežloutne, což se projeví i na očním bělmu. Úplně stejný princip (na základě hromadění žlutého bilirubinu ve tkáních), avšak zcela jinou příčinu má také tzv. novorozenecká žloutenka.

Virových hepatitid je několik různých typů. Děti jsou v České republice chráněny před žloutenkou typu B povinnýmočkováním. Proti žloutence typu A, která je častější, ale má mírnější následky, rozhoduje o ochraně dítěte a očkování rodič.


Inkubační doba žloutenky A je 15-50 dní podle velikosti infekční dávky a trvá 2-4 týdny. Zdrojem nákazy je výhradněnemocný člověk, který virus hepatitidy typu A vylučuje stolicí 1-2 týdny před objevením prvních příznaků této choroby.Tato situace umožňuje snadné a nekontrolované šíření nákazy, aniž by byl odhalen její zdroj. Pokud dojde ke znečištění zdroje pitné vody, obvykle situace končí epidemií.


I přes relativně příznivý trend výskytu žloutenky typu A v průmyslově vyspělých zemích, existuje čas od času vždy zvýšené riziko jejího nárůstu. Toto onemocnění patří k nejčastějším infekčním chorobám přivezeným z dovolených a jeho riziko je stokrát vyšší než riziko břišního tyfu. Vyskytuje se prakticky na celém světě, a to i v běžných evropských destinacích. Zvýšené riziko přenosu žloutenky typu A přináší také migrace obyvatelstva ze zemí s nízkým hygienickým standardem.

Očkování je jednoduchý a účinný způsob ochrany proti žloutence typu A. Vaše děti nebo i vy tak můžete být v riziku, že žloutenkou typu A onemocníte. Děti je možné chránit očkováním proti žloutence typu A již od 1 roku. Pro děti a adolescenty do 15 let včetně je určena například monovalentní vakcína Havrix™ 720 Junior Monodose. Pro starší adolescenty od 16 let a dospělé je vhodnou variantou například vakcína Havrix™ 1440. Kompletní očkovací schéma vakcíny Havrix se skládá ze dvou dávek, z nichž druhá se aplikuje kdykoliv mezi šestým měsícem a pátým rokem, přednostně mezi šestým a dvanáctým měsícem po první dávce.

Většina zdravotních pojišťoven si je vědoma důležitosti těchto očkování, a na vakcíny ze svých preventivních programů pojištěncům přispívá. Podobně jako ostatní vakcíny ani přípravky Havrix™ 720 Junior Monodose a Havrix™ 1440 nemusí chránit 100 % očkovaných osob.

Vakcíny Havrix™ 720 Junior Monodose a Havrix™ 1440 nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Vakcinační akce je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZDR77496/2015-3/OVZ). Očkování provádí lékař formou injekce do svalu.

Vakcíny Havrix™ 720 Junior Monodose a Havrix™ 1440 jsou registrované léčivé přípravky a jsou vázány na lékařský předpis.

Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com.

Před použitím si pečlivě prostudujte příbalové informace dostupné též na www.gskkompendium.cz.
O očkování se poraďte s lékařem Vašeho dítěte.
Pokud máte podezření, že Vy nebo Vaše dítě mělo alergickou reakci na jakoukoliv vakcínu proti hepatitidě a nebo na jakoukoliv látku obsaženou v této vakcíně, informujte o této skutečnosti lékaře Vašeho dítěte.

gsk

Reklama