inje

Do konce 32. týdne letošního roku bylo v České republice zaznamenáno 45 případů invazivního meningokokového onemocnění (IMO), z nichž 3 skončily úmrtím pacienta (podle předběžných dat Epidat - programu zajišťujícího povinné hlášení, evidenci a analýzu výskytu infekčních nemocí v ČR). Z dlouhodobého hlediska se v České republice nejčastěji vyskytují meningokoková onemocnění séroskupin B a C. „Proti séroskupině B zatím u nás nelze očkovat. Dostupná v ČR je konjugovaná vakcína proti meningokoku C, která vyvolává kvalitní dlouhodobou imunitu a je účinná i u malých dětí,“ uvádí MUDr. Pavla Křížová z Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy Státního zdravotního ústavu v Praze. Konjugovaná polysacharidová vakcína proti infekcím vyvolaným meningokoky séroskupiny C, která se jmenuje NeisVac-C a vyrábí ji společnost Baxter, je pouze na lékařský předpis a cena jedné dávky se pohybuje mezi 700 a 800 Kč. České zdravotní pojišťovny na očkování proti meningokokovým onemocněním přispívají v různé výši a obvykle pouze dětem a mládeži.
Meningokok se běžně vyskytuje u 11 % zdravých lidí, kteří žijí s bakterií většinou v symbióze, ale mohou být nebezpeční pro své okolí. „Nikdo nemůže vědět, kdy se s meningokokem setká, proto by se měl chránit očkováním. Očkovat se mohou děti od 2 měsíců, adolescenti i dospělím,“ dodává MUDr. Pavla Křížová, vedoucí Národní referenční laboratoře.
„Mezi nejrizikovější skupiny, které jsou ohroženy invazivním meningokokovým onemocněním, patří děti v předškolním věku a adolescenti mezi desátým a patnáctým rokem,“ říká MUDr. Pavla Křížová. Onemocní nejčastěji vnímaví, ale zcela zdraví jedinci, kteří se s bakterií meningokoka setkali poprvé, např. po příchodu do školky, nové školy či do internátu. Nosiči nákazy mohou být i rodinní příslušníci. U dospívajících je často na vině rizikový životní styl.
Závažná bakteriální onemocnění způsobená meningokokem nejsou v ČR příliš častá, alarmující je však, že úmrtím pacienta končí přibližně 10 % případů. U těchto případů až v polovině dochází k úmrtí do 24 hodin od prvních příznaků, u části z nich ještě dříve, než se dostanou do nemocnice. I při poskytnutí odpovídající lékařské péče může onemocnění skončit úmrtím pacienta.

Reklama