Jedná se o službu PostSignum, kterou nabízí Česká pošta jako nezávislá instituce v oblasti zabezpečení a autorizace elektronické komunikace. Pomocí této služby si zajistíte klidný spánek, vaše informace budou chráněny jak před nekompetentními zaměstnanci, tak i před konkurencí.

Certifikáty PostSignum
V minulosti stačila pečeť na obálce a váš dopis byl ochráněn. Doba pokročila a s rozvojem elektronické pošty nastupuje i nový způsob ochrany dat.
S certifikáty PostSignum je to velmi jednoduché - napíšete důležitý e-mail a před jeho odesláním k němu přidáte klíč – kód PostSignum. Od této chvíle si můžete být jisti, že si jej přečte pouze člověk, kterému je určen.
Šifrovací certifikát PostSignum může využívat libovolný počet oprávněných osob. Firmy ho mohou používat jako jednotný šifrovací nástroj pro elektronickou korespondenci osob, které ji zastupují.

Česká pošta však nenabízí jen šifrovací certifikáty pro skupiny osob, ale i pro zaměstnance a technologické komponenty.

Certifikát pro zaměstnance – podpisový certifikát 
je určen především pro elektronickou identifikaci jednotlivých osob, autorizaci dokumentů a pro šifrování. Jeho využití je široké, nejde jen o osobní elektronickou korespondenci, ale i hierarchizovanou strukturu přístupu k informacím. S jeho pomocí uchráníte důležitá data před všetečnými a zvědavými podřízenými.

Certifikát pro technologické komponenty
slouží pro identifikaci elektronických pracovních stanic a serverů.

Vlastnosti certifikátů
Veřejná certifikační autorita České pošty vydává komerční certifikáty, ověřuje platnost žadatelů o certifikát, zveřejňuje seznam zneplatněných certifikátů a certifikační politiky pro jednotlivé certifikáty. Všechny certifikáty PostSignum jsou vhodné pro použití ve službě Registrovaná elektronická pošta. Se soukromým klíčem PostSignum Public CA můžete dosáhnout nejvyšší možné úrovně civilního zabezpečení.

Životnost certifikátů
Certifikáty mají platnost jeden rok. V případě, že má držitel certifikátu pochybnosti o jeho bezpečnosti či dojde-li k bezpečnostnímu incidentu, může sám požádat o jeho zneplatnění.

Nabízená služba zcela respektuje zákon o ochraně osobních údajů a zákon o elektronickém podpisu.

Přehled kontaktních míst Veřejné certifikační autority, smlouvu ke stažení, seznam zneplatněných certifikátů a další informace najdete na http://www.postsignum.cz

Reklama