Říká se, že každý má svého anděla strážného... Chrání nás, naše domovy, pomáhá nám, vyslyší naše prosby...

Pravda, nebo mýtus?
Tu svou jedinou pravdu má asi každý z nás v sobě. Někdo věří na onen neviditelný svět, jiný se zas drží čistě reálných věcí, reálného světa.

Pokud vy patříte k lidem, kteří věří v „nadpřirozeno“, věří, že hranice reality neexistují, nabízíme vám nahlédnutí do světa andělů...

Do světa energetických bytostí světla a lásky.

Paní Iva Janíčková svůj život andělům zasvětila. Věří v jejich lásku, sílu, pomoc. Věří, že andělé jsou všude kolem nás, pomáhají nám, vyslyší naše prosby...

Ať jsem šťastný,
ať jsem moudrý,
je mi dobře na světě.
Na co sáhnu se mi daří,
ať mi láska rozkvete.

Ať mám zdraví,
ať mám sílu,
věčné mládí v radosti.
Přátele mám kolem sebe,
ať je to tak,
já to chci.

„Tuto modlitbu mi andělé sami předali s přáním, že ji mám dát co největšímu množství lidí. Působí jako velmi silná mantra spojená s pozitivními afirmacemi. Je možné si ji odříkávat nebo zpívat co nejupřímněji v duchu nebo nahlas. Její slova naplňují životní energií celé tělo a andělé vedou člověka ke změnám v životě, které mu umožní být vším, co vyjadřují slova této modlitby. Tato slova přivádí člověka na cestu poznání lásky, zdraví, pěkných vztahů, pocitů materiální hojnosti i radosti v životě. Zpívejte si ji co nejčastěji a brzy začnete pozorovat velké změny v životě,“ píše paní Iva na svých webových stránkách www.iril.cz/andele .

Zajímalo mne, proč Iva svůj život andělům zasvětila, proč věří na jejich moc a sílu? Co jí vede k přesvědčení, že andělé skutečně existují?

Nejen na tyto otázky mi paní Iva Janíčková odpověděla v exkluzivním rozhovoru pro Ženu-in.

Kdy a jak jste se začala zabývat existencí andělů?

Existencí andělů jsem se začala zabývat přibližně před 10 lety, kdy jsem si začala všímat, že některé shody náhod jsou podivně řízené a že existují vztahy mezi mými myšlenkami a tím, co se pak opravdu stane. Začala jsem si toho více všímat a našla jsem hodně zákonitostí, zjistila jsem, že realitu neovlivňují pouze myšlenky, ale i pocity, které máme. Zkoušela jsem pak podle jedné knihy dělat meditace s anděly a zjistila jsem, že andělé opravdu pomáhají a postupně jsem pochopila, že ty řízené shody náhod mají na starosti. Dokonce mně jako začátečníkovi pomohli s tak nelehkou věcí, jako je pomoc mé kamarádce, která spáchala sebevraždu, a její duše se díky tomu dostala do ne zrovna příjemných astrálních sfér. V té době jsem se rovněž začala zajímat i o energie v přírodě, naučila jsem se vidět aury květin a někdy jsem měla štěstí a viděla jsem i bytosti, které se o květiny starají. O pár let později jsem se setkala s kamarádkou, se kterou dnes spolupracujeme na andělském léčení, a ta mně ukázala andělský svět více. Narodila se jako jasnovidná a andělé ji vedli od dětství vědomě cestou její duše.

Jak andělé ovlivňují váš život?

Andělé mi pomáhají úplně ve všem. Za jejich pomoci jsem našla své poslání a žiji prací, která mne baví. Kromě toho mi pomohli uzavřít vztah s mým manželem, se kterým jsme si přestali rozumět, a náš vztah nás přestal uspokojovat. Nedokázali jsme se však od sebe odpoutat, dokud nám andělé nepomohli tím, že nám našli náhradní partnery. Dnes žijeme oba spokojeně a mezi sebou máme pěkný kamarádský vztah. V maličkostech mi andělé pomáhají pořád. V každé činnosti, kterou dělám, cítím, že jsou kolem mne a čekají, až se na ně obrátím s prosbou. Když mám hodně práce, vytvářejí shody náhod, abych vše v pohodě stihla. Když potřebuji inspiraci k jakékoliv činnosti, dávají mi ji, starají se mi o květiny i o zeleninu na zahrádce. Dávají mi pocity radosti z práce, když se mi do něčeho nechce. Když jsem nemocná, pomáhají při léčení. Nedovedu si již dnes představit svůj život bez jejich přítomnosti. Dávají mi pocit důvěry a jistoty, že již nikdy nezůstanu bez pomoci, ať se stane cokoliv.

Jaké máte zkušenosti s anděly?

Příběhů, kdy mi andělé pomohli, mám tolik, že se nevejdou do jednoho krátkého článku. Maličkosti, se kterými se na ně obracím, ani nepočítám. Je to již pro mne součást života. Nejkrásnější okamžiky však zažívám, když si některý z našich žáků za pomoci andělů změní život k lepšímu. Někomu přivedou nového partnera, jinému pomohou zachránit manželství nebo mu najdou novou práci. Máme např. kamarádku, která měla smůlu na životního partnera, jako svobodná matka vystřídala několik alkoholiků a rovněž si neuměla najít pořádnou práci. Andělé jí dali nejen sílu všechno vyřešit a alkoholika se zbavit, ale jako dárek dostala i bydlení od obecního úřadu. Druhá klientka přišla před dvěma lety s těžkými depresemi a schizofrenickými stavy rovnou z psychiatrického léčení a po dvou letech její intenzívní práce na sobě za pomoci andělů a naší pomoci již lékaři konstatují pouze zbytky nemoci.

Jak poznám přítomnost anděla?

Anděl má energetické tělo, které je současně všude, může se však člověku projevit v takové podobě, jakou je konkrétní člověk schopen přijmout. Stejný anděl se tak může projevovat i mnoha různými způsoby. Člověk ho může vnímat jako energetickou bytost, kterou vidí v místnosti buď fyzickýma očima nebo vnitřním zrakem, může mít jakoukoliv barvu nebo může být zcela bezbarvá. Někdo takto vnímá anděly jako bytosti s křídly, jiný jako lidské postavy v ženských nebo mužských šatech, případně v pláštích různých barev. Může se však projevit jen jako shluk různě barevné energie kdekoliv v prostoru. Rovněž je možné anděly vnímat pocitově – jako brnění, mravenčení, chlad, tlak nebo teplo, které člověk vnímá kdekoliv na těle, když se zklidní. Nebo má prostě člověk jen zvláštní pocit, že je s ním v místnosti někdo další, i když nikoho nevidí.

Lze s andělem komunikovat? Jak?

S anděly lze komunikovat formou myšlenek. Pokud se chci na něco zeptat, tak stačí položit v duchu otázku, na okamžik zastavit myšlenky a v tichu přijmout odpověď, která přichází jako první. Běžně se tento jev pojmenovává jako přijímání intuitivních myšlenek. Andělé jsou schopni na základě vědomých otázek předběhnout všechny ostatní myšlenky a vsunout do prázdné mysli svá vnuknutí. Pokud však člověk není v dokonalém klidu, mohou být andělé někdy pomalejší než myšlenky ega a potom přichází andělské vnuknutí až jako druhá myšlenka. Proto je důležité při nácviku těchto komunikačních technik s anděly vědomě pracovat na sobě a snažit se žít ve vnitřní pohodě a harmonii. K harmonizování slouží různé techniky práce se svou i s vesmírnou energií. Patří sem např. všechny druhy jógy, všechna východní harmonizační bojová cvičení, práce s energií reiki, vědomá práce s energií andělské lásky apod.

Mohu žádat anděla o pomoc? Vyslyší mne?

Andělé na naše prosby čekají. Pomáhají velmi rádi, protože jejich úkolem ve vesmírné hierarchii je pomáhat lidem, a když k tomu nemají příležitost, tak stagnují ve svém evolučním vývoji. Pomáhají nám sice pořád, i když o tom nevíme, ovšem mají bez našeho požádání velmi omezené pravomoci. Žádat o pomoc je snadné a andělé prosby vždy vyslyší, pokud je to podle zákonů lásky možné. Začátečník se může začít obracet na svého anděla strážného, ten je každému člověku přidělen, je ve velmi blízkém spojení s vyšším já a za určitých podmínek může s vyšším já i splynout. Proto nemůže existovat člověk, který by neměl svého anděla strážného. Tento anděl pak vytváří komunikační most se všemi ostatními anděly. I úplný začátečník, který o duchovním světě nic neví, se tak může obrátit s prosbou o jakoukoliv pomoc na anděla. Stačí se zklidnit a v duchu poprosit anděla strážného jako svého nejlepšího kamaráda, který má pravomoci zařídit cokoliv, aby zprostředkoval v andělském světě pomoc na řešení konkrétního problému. Současně s prosbou je vhodné zároveň i předem poděkovat. Je rovněž možné za andělskou pomoc něco slíbit, i když to není podmínka. Může to být jakákoliv činnost, do které se člověku příliš nechce, a přitom ví, že je třeba ji udělat. Andělům je však možné takto darovat i jakoukoliv radostnou činnost, potřebují energii naší radosti i toho, že se snažíme zvítězit nad svými závislostmi, leností a podobnými negativními vlastnostmi. Pokud něco slíbíme, tak je to však potom třeba splnit. Proto slibujme jen splnitelné.

Lze přivolat anděla? Nebo přijde jen pokud chce on sám?

Anděla lze přivolat prosbou. Jakmile člověk vysloví v duchu prosbu, aby anděl přišel, tak přijde. Ne vždy ho však člověk vnímá. Je to éterická bytost a jeho energetické tělo má příliš vysokou vibraci. Dokáže ji sice zpomalit a tím své tělo více zhutnit, takže i lidem, kteří nemají rozvinuté jasnosmysly, se může zviditelnit, ovšem dělá to, jen když on sám se tak rozhodne. Vyplatí se však důvěřovat, že anděl přišel a slyší prosby, i když my ho nevnímáme.

Existují i zlí andělé? Mohou nám ublížit?

Každý anděl, i ten nejhodnější, může vytvořit shodu náhod, která není člověku příjemná. Nedělají to rádi, ale někdy musí udělat i nepříjemné věci, pokud je to jediná možnost, jak donutit člověka, aby pochopil, že dělá v životě chyby. Protože uvědoměním si chyb předchází mnohem větším problémům. Pokud však člověk dostane z andělů strach nebo žije ve velkých závislostech, může svými vibracemi strachu a závislostí přitáhnout k sobě anděly, jejichž hlavním úkolem je působit zlo. Ani toho však není třeba se bát. Žádná negativní bytost ve vesmíru nemá větší pravomoci než je svobodná vůle člověka. Proto když negativní bytosti poručíte, že má odejít, musí to udělat. Na tyto bytosti však neplatí prosby. Zde je třeba poručit. Vyčistit místnost od negací je možné např. tím, že řeknete: Ať všechny negativní bytosti odsud okamžitě odejdou!!! Tento příkaz je možné ještě podpořit otevřením okna a ukázat jim tak názorně a fyzicky kudy mají odejít. Není to však nutné, umí odejít i skrze zdi.

Může se můj život díky andělům změnit v zásadních věcech?

Andělé mohou vnést radost do života, mohou pomoci uzdravit nemoci, vybudovat krásné vztahy, najít práci, která člověka naplní radostí a přinese mu dostatek peněz na jeho potřeby. Nic však není zadarmo. Všechna přání mohou být splněna, když je k tomu vhodný čas. Když je připraven člověk, který si je přeje, i lidé okolo něj. Když se rozproudí láska. Na tom je třeba pracovat. Nelze si nic vydupávat násilím. Andělé nemají rádi boj, jsou to svobodné bytosti a pomáhají nám, abychom se i my svobodnými bytostmi stali.

Mohu anděla spatřit na vlastní oči?

Každý člověk může spatřit anděla, když se anděl rozhodne se mu projevit. A andělé to dělají. Chtějí, abychom se o nich dozvěděli. A pokud někdo nechce čekat, až si na něho taky vzpomenou, pak se může vědomě začít nalaďovat na jejich energii prosbami o pomoc a postupně se s nimi sladit tak, že jejich energetická těla začne vnímat, kdykoliv o to poprosí. Prostě nemusíme na nic čekat, můžeme jim jít naproti a andělé budou mít radost, že nemusí jen oni k nám, že jdeme i my k nim.

Děkuji za rozhovor

Reklama