5a5357b9efaa7obrazek.jpg
I když je moje nastavení velmi racionální, přece jen cítím velkou pokoru před historií a událostmi, jež daly život vírám a vazbám, které k sobě poutají dodnes miliony lidí. Tady cítíte tu energii a sílu, kterou oplývají věřící.  A takové místo je pro mne Zeď nářků a Chrámová hora.
5a53575ea9024obrazek.jpg

Představte si ty souvislosti, vnímání toho místa, když stojíte na vrcholku Chrámové hory. I když svojí výškou toto místo příliš nevyniká, je její náboženský význam mimořádně veliký. Než sem jdu, vždy si znovu pročtu průvodce. Po vystání fronty u bezpečnostních kontrol si horu pěkně obejdu, pokochám se známými místy, vyfotím si pár fotek. Pak si sednu a snažím se rozjímat. Přemýšlím nad tím, co tento kus vydlážděného vrcholku hory s krásnými stavbami se střechami ve zlatě pro svět znamená. Protože na to potřebuji klid, tak si lehnu na dlažbu. Je vyhřátá sluncem. Teď mám maximální kontakt se svatou zemí, říkám si a dívám se, jak kolem prochází skupinka Židů, kteří jdou ze stejného důvodu bosi. Aby cítili ten kontakt.

5a5356ee14aebobrazek.jpg


Chrámová hora má v židovské náboženské tradici obrovskou symboliku. Dle židovských rabínských tradic se jedná o místo, odkud Hospodin začal tvořit svět, a je zároveň ztotožňována se středem světa. Dále je 5a5357d3eb96bobrazek.jpgtaké místem, ze kterého vzal Bůh hlínu na vytvoření prvního člověka - Adama. Podle jiné rabínské tradice sem byli vyhnáni z ráje Adam a Eva. Místo je rovněž ztotožňované s tzv. horou Moria, kde byl Abrahám vystaven zkoušce, v rámci níž mu Bůh přikázal obětovat svého syna Izáka. Ve starověku zde stál první i druhý židovský chrám a je to proto pro Židy velmi posvátné místo. Dnes se zde nacházejí dvě významné mešity - mešita Skalní dóm a mešita Al-Aksá - a pro muslimy se jedná o třetí nejposvátnější místo po Mekce a Medíně.

Na Chrámovou horu se dostanete jen přes přísné bezpečnostní kontroly ve vyhrazenou dobu. Jedná se o místo posvátné pro judaismus a pro islám, ale je významné i pro křesťanství. Na západní straně je lemováno tzv. Zdí nářků, kterou podle rabínské tradice nikdy neopouští Boží přítomnost - tzv. Šchina - a je proto místem mimořádně příhodným pro modlitby a přání. Pokud Židé chtějí vystoupat na Chrámovou horu, dostane se jim zpravidla bezpečnostního doprovodu, neboť jejich přítomnost na Chrámové hoře často nelibě nesou někteří z muslimů, kteří se obávají židovských nároků na toto místo. Můžete si také všimnout toho, že vzhledem k posvátnosti tohoto místa sem někteří Židé chodí bosi a míří k zazděné bráně, která se tradičně nazývá Brána milosrdenství či také Zlatá brána a je dle židovské tradice místem, kudy má do Jeruzaléma vstoupit mesiáš.
5a53571db054aobrazek.jpg
Zlatá brána

Pokud sem také půjdete, je dobré si vzít průvodce nebo si načíst historii spjatou s tímto místem. Protože pokud sem půjdete jen tak, ochudíte se o významný prožitek.
 
 Také vás mrzí, že se vzpomínky a informace časem vytrácejí z hlavy? Když cestuji a nějaké místo mne zaujme, vždy si přeju, abych nic nezapomněla z toho, co jsem se dozvěděla, načetla, prožila. Jak to bylo, jaká byla historie a vývoj místa, detaily, zajímavosti... aby mi to všechno zůstalo v mysli.

 5a53640df1f5eobrazek.jpg
Děkuji Karlu Hrdličkovi, učiteli hebrejštiny, průvodci po Izraeli a dalších krajinách Blízkého východu, znalci jeruzalémských památek za odborný dohled nad informacemi o Chrámové hoře v tomto článku.

5a5363a74ad0cobrazek.jpgJak se dostat do Izraele, do Jeruzaléma? Jak lépe poznat tuto zemi? Já jsem cestovala jednoduše – koupila jsem si letenku, z Tel Avivu jsem přejela autobusem do Jeruzaléma a ubytovala se v hostelu, který jsme si s kamarádkami vybraly přes internet. Pokud ale rádi cestujete s cestovní kanceláří, máte rádi poznávací zájezdy s výborným odborným výkladem, ráda vám doporučím Cestovní agenturu Karla Hrdličky – více najdete ZDE.

Uložit

Uložit