Chtěla jste se svým vnukem letos do Chorvatska? Když nebudete mít souhlas vnukových rodičů, tak máte smůlu...

Chystáte se do Chorvatska? Tak vám letos tamní úředníci mohou pěkně zatopit... Do Chorvatska každoročně vycestuje téměř 800 tisíc českých turistů a desetitisíce z nich jsou nezletilí bez zákonného zástupce, cestují třeba jen s příbuznými či přáteli. A právě ti teď budou mít ztížené podmínky:

„Pozor na nové omezení vstupu nezletilých osob na území Chorvatska!“ varoval nás Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. „Všichni nezletilí Češi do 18 let, kteří letos pojedou do Chorvatska, musí mít s sebou nově doklad – souhlas zákonného zástupce, ověřený kompetentním orgánem v ČR!“

Tento doklad musí být navíc přeložen soudním překladatelem do chorvatštiny nebo angličtiny!

Nový chorvatský zákon o cizincích si údajně klade za cíl ochranu nezletilých cizinců do osmnácti let.

Ověřený doklad o souhlasu zákonného zástupce musí obsahovat: 

   Osobní údaje o zákonných zástupcích nezletilého cizince
   Osobní údaje o plnoleté osobě, v jehož doprovodu přijíždí nebo odjíždí
   Prohlášení o souhlasu
   Důvod pobytu
   Doba pobytu
   Doba platnosti souhlasu
   Podpis zákonných zástupců

„Naše Asociace rezolutně odmítá jakékoliv zpřísnění pohybu českých turistů do Chorvatska,“ ohrazuje se proti tomuto kroku chorvatské vlády Tomio Okamura. „Nechápeme, proč nás chorvatská strana informovala o tomto novém zákoně až nyní. Zákon platí od 1. ledna letošního roku, my byli informováni až těsně před sezonou.“

„Škodí si tak i sami,“ uzavírá hořce Okamura, „takové omezení může zbytečně odradit mnoho českých turistů před cestou do Chorvatska.“

Plánovali jste letos návštěvu Chorvatska? A pojedete ještě, když víte, jak se letos zachovala chorvatská legislativa k cizincům?

Reklama