Dnešní den v kalendáři přináleží Dni boje proti chronické obstrukční plicní nemoci. I v České republice bude mít veřejnost možnost, díky Českému občanskému sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci, vyzkoušet si spirometrické vyšetření a dozvědět se více informací o této možná ne příliš známé, přitom velmi zákeřné, nemoci. Stanoviště, kde je možné zjistit, jak jsou na tom právě vaše plíce, budou připravená v pěti městech České republiky od 9 do 17 hodin:

• Praha – Zlatý Anděl
• Kutná Hora – Palackého náměstí
• Ostrava – Jiráskovo náměstí (původně Prokešovo náměstí)
• Jihlava – Masarykovo náměstí
• Karlovy Vary – Městská tržnice
Pokud byla až do dneška zkratka CHOPN pro vás bezvýznamná a lhostejná, věřte, že je čas to změnit!

Minulé tři ročníky Světového dne CHOPN zaznamenaly v České republice značný úspěch, a to hlavně proto, že se toto téma dostalo přímo do ulic. Změřit své plicní funkce spirometrem si nechalo více než 4200 lidí. Ti, u kterých byly při tomto screeningovém vyšetření nalezeny snížené hodnoty, byli doporučeni k dalšímu vyšetření.

Co je vlastně CHOPN?
Tato podivná zkratka na nás z času na čas vykoukne z některého z médií, ovšem přiznejme si, nevěnujeme jí přílišnou pozornost. Přitom se jedná o velmi závažné onemocnění – chronickou obstrukční plicní nemoc – na kterou jenom v naší republice ročně zemře až 1700 dospělých jedinců! Z toho 75 % je aktivních kuřáků, zbytek připadá na pasivní kuřáky a pacienty s jinými chronickými nemocemi, kteří dostali CHOPN například v důsledku snížené odolnosti organismu.
Jak z uvedeného vyplývá, spouštěcím faktorem této nemoci je kouření. Odhaduje se, že kouření je zodpovědné za 80-90 % všech úmrtí na tuto diagnózu. Americká statistika uvádí, že riziko úmrtí na CHOPN je u kuřáků zhruba 10x větší než u nekuřáků. Jelikož kouření lze zabránit, je možné toto onemocnění do značné míry preventivně ovlivnit, a proto je velmi potřebné provádět protikuřáckou osvětovou činnost. 

Onemocnění nevznikne najednou, ale po několika letech postupně se zhoršujícího zadýchávání, což je jeden z nejnápadnějších příznaků. Objevuje se většinou u nemocných trpících dlouhodobým kašlem s vykašláváním hlenů. Zpočátku pociťuje pacient dušnost jen při zvýšené námaze, ale později, při zhoršení stavu, může trpět nedostatkem dechu i v klidu.
CHOPN je z hlediska morbidity (morbidita je nemocnost, tedy počet onemocnění v dané oblasti za určitou dobu) i mortality (mortalita je úmrtnost, demografický ukazatel počtu úmrtí v poměru k počtu obyvatel) obrovským problémem soudobé medicíny. Například z hlediska hospitalizace CHOPN představuje mnohem větší zátěž pro zdravotnictví než astma! Tato nemoc postihuje sice většinou především lidi ve zralém věku (ale podlehnout jí mohou i mladší jedinci), jenže svým kouřením, ať aktivním či pasivním, se na ni „zadělává“ už od dětství či mládí.

Přijděte si v den světového boje proti CHOPN, 15. listopadu 2006, změřit funkce vašich plic! Odborníci vám také poradí, jak významně snížit riziko onemocnění.

Cílem Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční nemoci je rozšiřování a prohlubování znalostí lékařské i laické veřejnosti o CHOPN. Bylo založeno z iniciativy členů výboru ČPFS - České pneumologické a ftizeologické společnosti - a jeho zakladateli jsou české lékařské kapacity, které se této problematice nemocí spojených s bronchiální obstrukcí dlouhodobě věnují: prof. MUDr. V.Vondra, DrSc., doc. MUDr. J. Musil a MUDr. S. Kos, Csc. Více informací na www.copn.cz.

Reklama