Ke katolické církvi se v Česku hlásí zhruba 32 % obyvatel a ve více než dva a půl tisíce farnostech působí zhruba dva tisíce kněží - aspoň to tak uvádějí statistiky tiskového střediska Svatého stolce. V České republice žilo vloni 10,380 milionu lidí, mezi nimi 3,29 milionu katolíků, což je 31,7 procenta. Divíte se? Je to tak proto, že jsou v tomto čísle započítaní všichni, kteří jsou pokřtění bez ohledu na to, zda svou příslušnost praktikují aktivně či nikoli.

V duchovní a pastorační správě působí 20 biskupů, z toho tři řeckokatoličtí. Působí zde téměř 2000 kněží, 178 trvalých jáhnů, 116 řeholních bratří a 1609 řeholnic. Náboženství vyučuje přes 1100 katechetů, na kněžství se připravuje 184 bohoslovců.

Katolická církev v ČR provozuje na 40 mateřských a základních škol, které navštěvuje téměř 5,5 tisíce dětí, a 33 středních škol s 8,5 tisíci studenty a sedm vyšších odborných či vysokých škol, v nichž se vzdělává přes dva tisíce studentů. Církev provozuje také 50 nemocnic, stovku ambulancí a 134 domovů pro staré a nemocné lidi. Je správcem 59 dětských domovů, 58 rodinných poraden a poraden pro ochranu života, 170 středisek zvláštního vzdělávaní a 28 dalších institucí. Přesto patří Česká republika k nejateističtěším zemím světa.

Chodíte do kostela?

 

Reklama