shutterstock-1704506059.jpg

Foto: Shutterstock

Tip první: Čím dříve dítě se studiem začne, tím lépe

Angličtina je v dnešní době zapotřebí téměř všude. Její znalost může být naprosto klíčová například pro získání práce. Včasný start s výukou tedy může pro dítě znamenat velký bonus do života. „Obecně se s učením prvního jazyka doporučuje začít už v první třídě základní školy, kdy je možné dětem pouštět písničky v cizím jazyce, mohou se dívat na animovaná výuková videa a podobně,“ říká ředitelka jazykové školy Lingua Centrum Simona Škurková.

Velké množství škol proto zařazuje hodiny angličtiny do výuky právě již v první třídě, přestože tak činit nemusejí. Už v mateřských školách jsou navíc často k dispozici jazykové kroužky, a existují dokonce i metody, které začínají s výukou od méně než jednoho roku věku. Takovou metodou je podle Škurkové například metoda Helen Doron, která slaví úspěchy po celém světě.

Metoda Helen Doron je založená na hravosti a výuce skrze to, co děti zajímá a baví. Výukové materiály obsahují pohádkové příběhy a postavičky, písničky i hry a pracuje se v nich především s opakovaným poslechem. Metoda je určená dětem od tří měsíců do devatenácti let a zakládá si na jednoduchosti, stejně jako na výborných výsledcích. Po celém světě ji používají v asi tisícovce výukových center, její franšízy najdete i v Česku.

shutterstock-1606836502.jpg

Foto: Shutterstock

Tip druhý: Za chyby netrestejte

Mluvit s chybami je jednoznačně lepší než nemluvit vůbec. Právě z tohoto důvodu odborníci radí děti za chyby v jazycích netrestat, demotivovat je mohou i špatné známky. Přestože známkování ve školách rodič ovlivnit nemůže, výběr lektora v jazykové škole, doučujícího či přístup k domácí přípravě je plně v jeho režii. Gramatické chyby pak za dohledu lektora vymizí, pokud má žák možnost jazyk pravidelně procvičovat.

Tip třetí: Systém je důležitý

Ve výuce jazyků nesmí chybět správný systém, což je podle Škurkové častým problémem na základních školách. „Gramatické jevy jsou ve školách často zařazeny mezi slovíčka. Děti se kupříkladu naučí nazpaměť ‚he swims‘, tedy ‚on plave‘, ale spojení ‚ona plave‘ už utvořit neumějí, protože tohle spojení zkrátka neznají,“ říká Škurková a vysvětluje, že tato absence správného systému je jedním z častých důvodů potřeby doučování. Metodu učení může rodič ovlivnit podobně jako u známkování – výběrem kvalitního lektora a dobrou domácí přípravou.

shutterstock-523558117.jpg

Foto: Shutterstock

Tip čtvrtý: Zájmy dítěte pomohou s učením

Tato rada vyplývá z přístupu k výuce na jazykových školách. Děti se zde učí jinou látku než dospělí, hodiny se přizpůsobují z pohledu hravosti i udržení pozornosti. Každý student se učí lépe, když se učí o něčem, co ho zajímá. Pokud umí dítě popsat, co rádo dělá a co mu jde, je následně jednodušší navázat dalšími tématy a pokročilejší gramatikou. Radost ze schopnosti objednat si v zahraničí oblíbenou zmrzlinu nebo získat na pláži kamarády z jiné země může být pro dítě velmi inspirující.

Tip pátý: Inspirujte a jděte příkladem

Angličtina zasahuje do mnohých oblastí života a dávno neslouží jen k porozumění na dovolené v zahraničí. Čím dříve tento fakt dítě pochopí, tím více mu bude učení dávat smysl. Vyhledat si v angličtině jednoduché informace, přeložit si oblíbenou písničku, porozumět videu na YouTube či počítačové hře – to vše dítě inspiruje a pomůže mu v efektivnějším učení. „Je zkrátka důležité, aby dítě vidělo, že bez cizího jazyka se dnes neobejde, a pochopilo, že studium jazyka je investice do života, nikoliv nutné zlo ze školy,“ uzavírá Škurková.

shutterstock-436815247.jpg

Foto: Shutterstock

Zdroje: Lingua Centrum a Simona Škurková

Reklama