Od začátku července rozšíří pekařský sortiment obchodů Tesco chleby oceněné titulem Chléb roku 2014.

Společnost Tesco dlouhodobě usiluje o podporu českého pekárenského průmyslu, lokálních dodavatelů a pekařského řemesla jako takového. Proto se již pátým rokem stala strategickým partnerem národní soutěže Chléb roku organizovanou Podnikatelským svazem pekařů a cukrářů v ČR. Jedním z benefitů tohoto partnerství je, že oceněné chleby jsou zařazovány do pekárenského sortimentu v obchodech Tesco. Zákazníci si tak zde letošní vítězné chleby oceněné titulem Chléb roku a vybrané chleby oceněné jako Chléb vynikající kvality mohou zakoupit již od začátku července.

chleba

Oceněné chleby

V letošním ročníku oborové soutěže Chléb roku v kategorii „Konzumní chléb“ získala prvenství pekárna Zelená louka Herink společnosti Penam. V kategorii Řemeslný chléb nejvyšší titul připadl chlebu z pekárny Enpeka Ždár nad Sázavou. Kromě těchto vítězných chlebů jsou v obchodech Tesco zalistovány i chléb zábrdovický a chléb beskydský oceněné titulem Chléb vynikající kvality.

Oceněné chleby získávají velmi pozitivní odezvu od zákazníků, o čemž svědčí i počty prodaných kusů. „Celkově jsme v průběhu našeho partnerství prodali již více než 695 tisíc kusů oceněných chlebů,“ potvrzuji Patrik Dojčinovič, obchodní ředitel společnosti Tesco a dodává: „Naše partnerství v této soutěži tak potvrzuje, že je skvělou příležitostí, jak rozšířit spolupráci s dalšími pekárnami a zákazníkům nabídnout vysoce kvalitní výrobky.“

Soutěž Chléb roku

Národní soutěž Chléb roku, kterou organizuje Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR, si za dvacet let své existence získala velkou prestiž. Cílem soutěže je především propagace kvalitního chleba a pekařských výrobků. Každoročně tak ve dvou kategoriích, „Konzumní chléb“ a „Řemeslný chléb“ poměřují své pekařské umění zástupci pekáren z celé České republiky. Společnost Tesco je již pátým rokem strategickým partnerem této soutěže.

Tesco

Reklama