V Indii a na Srí Lance se prý lékaři při vyšetření pacienta automaticky podívají na jeho ruku, a to nikoliv z důvodu, jestli je čistá, nebo špinavá, ale aby si všimli tzv. pahrbků, ze kterých se dá číst jako z lékařské knihy. A chiromantici, vědci zabývající se „diagnostikou ruky“, ti dokážou ještě víc.

Vrchy nebo-li pahrbky

chiromantie

Venušin vrch: jde o hlavní, velký masitý pahrbek pod palcem, který ovlivňuje romantiku a vášeň. Jako celek vypovídá o životní a sexuální síle, ale i o dobrosrdečnosti. Čím je větší, tím lepší.

Na vrcholu dlaně (počínaje od palce) se dále nacházejí:

Jupiterův vrch: ovlivňuje nadšení a kariéru. Nadměrně vyklenutý pahrbek může ukazovat sklon k mrtvici, plicním a bronchiálním nemocem, k vysokému tlaku, k poživačnosti.

Saturnův vrch: souvisí se sebekázní a seriózním přístupem k životu. Nadměrně vyklenutý pahrbek varuje před onemocněním sleziny, uší, zubů, nohou, ukazuje k hysterii a chronickým onemocněním. Také k nízkému tlaku.

Sluneční vrch: vrch Apolla, charakterizující slunečnou, veselou a šťastnou povahu. Při nadměrném vyklenutí pahrbku hrozí nemoci srdce, mozku a očí.

Merkurův vrch: určující umělecké nadání, smysl pro humor a schopnost komunikace. Při nadměrném vyklenutí může naznačovat sklon k nervozitě, zatížení jater a žlučníku, choromyslnosti, kašlem a potížím s hlasivkami.

Těsně pod ním, na druhém konci dlaně se nachází

Martův vrch: určuje agresivitu lidského jedince. Při nadměrném vyklenutí varuje před poruchami hrtanu, střev a také před hemeroidy.

Měsíční vrch: má co dělat s intuicí. Při vyklenutí může varovat před onemocněním ledvin, močového měchýře, před Dnou, chudokrevností a revmatismem.

Zatímco na pahrbky pohlížejí chiromantikové jako na sběrné body elektromagnetických sil nervů, pak na hlavní čáry pohlížejí jako na řečiště, kterými protékají jemné éterové proudy.

chiromantie

 Hlavní čáry na lidské dlani

Čára života – Vitalis (obtáčí základnu palce)

Vypovídá o délce života – ačkoliv dlouhá čára nemusí vždy znamenat dlouhý život a krátká čára života nemusí vždy znamenat krátký život, je třeba ji porovnat také s čárou na pravé ruce. Je-li krátká na levé, ale delší na pravé ruce, znamená to na levé ruce jenom krizi v daném období. Je-li kratší i na pravé ruce, jde o krizi, která může znamenat i smrt. Když je čára života náhle ukončena, lze očekávat náhlou příčinu smrti. Z vícera křížení na čáře života lze pak usuzovat, kdy dojde ke krizím v životě, ale i období úmrtí pokrevních příbuzných. Rozdělení ve spodní čtvrtině čáry zvěstuje ubývání životních sil. Rozvětvení do většího počtu drobných čárek na konci čáry života znamená rychlý rozpad tělesných sil.

Čára srdce – Mensalis

Jedná se o vodorovnou čáru, která začíná pod malíčkem a vede přes horní část dlaně. Údajně vypovídá o milostném životě. Vypadá-li jako malý řetízek, svědčí o častých flirtech, odbočky a zlomy pak registrují milostné pletky a rozvody. Skutečný chirognostik však ještě dodá, že lehké řetězení a větší počet malých větvení znamená také nedostatečnost srdeční intervace, to je srdeční neurózu. Široká čára značí nejen velkou milostnou potenci, ale také hypertrofii srdečního svalu, prostě orgánovou poruchu.

 Čára hlavy – Cephalica

Je to vodorovná čára pod čarou srdce. Značí úroveň intelektu. Zahrnuje vše, co se týká myšlení, ale i sklonů k choromyslnosti, nerozhodnosti, hloubavosti a dispozice k nim ze strany předků. Velmi slabá čára prozrazuje slabou schopnost myšlení.

Čára osudu nebo vědomí – Linea saturnalis

Běží svisle středem dlaně. Má naznačovat, jak důležitou roli v našem životě sehraje osud. Má souvislost s vnitřní zralostí člověka a může mít spoustu variant, čímž je vyjádřena různorodost motivů a energií, sloužících pěstování vědomí.

Čára žaludku a jater (čára zdraví) – Hepatica

Není patrná na všech rukou. Začíná buď v dolní části pahrbku Venuše, na dolním úseku čáry života nebo vedle ní v dolní části dlaně. Slabá čára upozorňuje na slabé trávící orgány, přerušovaná na potíže se žaludkem a játry (objevuje se u alkoholiků).

Čára slunce (Apolla)

Někdy protíná čáru srdce a čáru hlavy kolmo. Tato jasná čára, asi 4 cm dlouhá, označuje osobu kreativní, schopnou hlubokých prožitků. Je-li přerušovaná, pak to znamená, že vjemy dané osoby jsou vyvolány velkými rozpory, hlásající stavy posedlosti až zuřivosti.

Venušin pás – Cingulum Veneris

Půlkruhovitá čára pod prostředníkem a prsteníkem. Málokdy bývá jasná, někdy chybí úplně. Vyznačuje konstituci míšních sexuálních nervů. Je-li vidět jen začátek a konec, upozorňuje na problémy s páteří.

Čára uranu (čára intuice) – Linea intuitions

Jde o jakýsi svislý oblouk pod malíkem. Nebývá však na všech dlaních a svědčí o osobě schopné vnímat nové podněty, myšlenky. Objevuje se převážně u lidí schopných hlubšího duchovního vnímání.

 Čára Neptuna (čára jedů) – Linea toxica

Ano, i taková čára existuje. Tvoří se tehdy, jsou-li v těle nashromážděny mediciální jedy, jako morfium, opium, salicyl, arsen, chloroform, éter apod. Prostě všechny moderní jedovaté látky. Tato čára se objevuje ve směru středního nebo horního pahrbku Měsíce.

Zápěstní čára neboli náramek – Restrictica

Tyto zápěstní čáry mohou být dvoj až trojnásobné. Tvořá jakýsi „náramek“ kolem zápěstí. Posuzují se však pouze na vnitřní straně ruky. Jsou-li jasné, zřetelné a nepřerušované, platí za dobré: ukazují na druh a sílu životních silzděděných po předcích. Tři zápěstní čáry poukazují na vysoký věk u předků dosažený, a tedy předpoklady rovněž k vysokému věku.

Tak už si zvládnete přečíst z ruky i sami. Ale pokud se bojíte, raději to nedělejte. A pokud už se k tomu odhodláte, berte něco s rezervou. I dobrý chiromantik se někdy utne. :-)

použitý zdroj: Velká kniha magie a čarování, Regia, 2000

Reklama