money

Málokteré rozvedené ženě, které zůstaly děti v péči, se vyhnou potíže s alimenty. Buď jsou moc nízké, nebo exdrahoušek zase nechce přispívat na kroužky a školní potřeby, o zvyšování nároků dítěte s jeho věkem, tudíž i finanční zátěži, ani nemluvě. A přitom to není tak složité, stačí vědět, na co všechno máte nárok. Takže jsme pro vás připravili spolu s právníkem malý přehled stěžejních bodů, podle kterých můžete v případě potřeby postupovat.

1.      Výživné na dítě má přednost před všemi ostatními dluhy, leasingy a pohledávkami vašeho bývalého. Jejich neplacením se muž (nebo i žena) dopouští trestného činu, za který může jít na 1–5 let do vězení. Pozor, platit musí i nezaměstnaný či bezdomovec. Srážky jsou mu předepsány z jeho sociálních dávek.

2.      Výše alimentů se určuje podle majetkových poměrů otce a obvyklá sazba činí 10–15 % z jeho hrubého přijmu. Jestliže to je například 30 000 korun měsíčně, máte nárok na 3000–4500 korun bez ohledu na mužovy nářky na to, že splácí hypotéku či leasing.

3.      Mimo alimentů je mužovou povinností se podílet na placení zájmových kroužků, školného či školních akcí jako jsou hory, škola v přírodě, nebo i letní tábory a taneční.

4.      V případě, že je dítě alergik či má například předepsanou dietu nebo různé lázeňské ozdravné pobyty, oba rodiče se na těchto zvláštních platbách musejí podílet rovným dílem – rozuměj i placení léků. Stejné je to samozřejmě se všemi zdravotními pomůckami, jestliže je dítě postižené.

5.      Otec se ale nemusí finančně zapojit do vašich soukromých dovolených u moře nebo na horách. Jestli přispěje, je jen jeho dobrá vůle.

6.       Školné, jak již bylo řečeno, je záležitostí obou rodičů a u soudu rozhodně neuspějí časté argumenty tatínků, že nebudou platit žádné vrtochy svých dětí a bývalek. Jestliže chce vaše dítě studovat soukromou uměleckou školu, kam bylo přijato, platit musí i ten, kdo s tím nesouhlasí.

7.      Na zvýšení alimentů máte nárok v několika případech.

A) Při změně poměrů dítěte. To znamená při přechodu z mateřské školy na základní, na druhý stupeň ZŠ, na střední školu a na vysokou školu.

B) V případě, že sama přijdete o práci bez vlastního přičinění, nebo se vaše příjmy radikálně sníží.

C) V případě vaší dlouhodobé pracovní neschopnosti či invalidity.

D) V případě, že životní úroveň vašeho bývalého razantně stoupne. On se na ní totiž podle zákona musí podílet se svými dětmi.

E) Jestliže dítě dlouhodobě onemocní a vzniknou tak mimořádné finanční náklady. Léky, pomůcky, lázně...Nebo vy budete kvůli péči o ně muset omezit svou práci.

8. Bod B, C, D však platí i opačně a je důvodem ke snížení alimentů.

9. Jestliže se svým manželem nežijete či právě probíhá rozvodové řízení, nebo ještě rozsudek o rozvodu nenabyl právní moci a vy jste na mateřské dovolené, nebo jsou vaše výdělky jen velice malé, máte nárok na výživné stejně jako vaše společné dítě. Podobné je to i po rozvodu, maximálně však 3 roky. To však neplatí, nejste-li sezdaní.

10. Alimenty je otec povinen posílat v období, kdy se jeho dítě soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do jeho 26 let. I když se dítě nedostane v jednom roce na vysokou školu a rok stráví na brigádě či například studiem jazyků, alimenty otec platit musí. I to se počítá jako příprava na budoucí povolání.

money

Ženy, kterým bývalý manžel dluží na děti déle než půl roku (to neznamená, že by jen neplatil vůbec, ale i méně či nepravidelně), se mohou obrátit na obvodní policejní oddělení a podat na neplatiče trestní oznámení. Jakmile budou mít v ruce rozhodnutí soudu, lze se obrátit i na exekutora, aby zahájil exekuční řízení. Tak daleko však nechá záležitost zajít jen každý čtvrtý dlužník! O radu jak řešit finanční problémy kvůli neplacení alimentů na děti se mohou matky zdarma obrátit i na některou občanskou poradnu. Kontakty podle místa bydliště lze nalézt na adrese www.obcanskeporadny.cz

Už jste někdy řešila problémy s alimenty? Podařilo se to k vaší spokojenosti?

Reklama