asistence-do-textu.jpg
Foto: Shutterstock

Podle odborníků není současná situace v české sociální sféře schopná adekvátně reagovat na potřeby handicapovaných ve vztahové a sexuální oblasti. Kvalita života nezahrnuje jen přísun potravy či teplé lože. I handicapovaní touží po lásce nebo alespoň vřelých dotecích. Jejich sexuální potřeby jsou srovnatelné s potřebami běžné populace. „Potlačená sexualita může vést k fyzickým a psychickým problémům, a to například k depresím, úzkostem či agresi. Handicapovaným se nepodaří vytvořit vztah ke svému tělu, nenávidí ho, což může vést k nenávisti vůči sobě a agresi namířené proti sobě, k rezignaci, ke sníženému sebevědomí, k sebepoškozování a tak dále,“ uvádí výkonná ředitelka a psychoterapeutka společnosti Rozkoš bez rizika Lucie Šídlová

Co přesně je sexuální asistence?

 • Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 
 • Pomáhají lidem se zdravotním handicapem, seniorům a seniorkám, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou a vztahy.
 • Sexuální asistent pomáhá jedincům, párům, ale i rodičům osob, které mají nějaké znevýhodnění či handicap.
 • Sexuální asistence je externí služba. Asistenti nejsou tedy zaměstnanci domovů či organizací pro osoby se znevýhodněním či handicapem. Do organizací, domovů či domácností klientů docházejí.

Jaký je postup při hledání sexuální asistence?
Asistentku/asistenta je možné vyhledat na internetu u společností, které se této problematice věnují (např. Freya, Rozkoš bez rizika). Prvotní kontakt zpravidla probíhá přes e-mail či telefonicky. Na svém profilu by dotyčný asistent měl mít uvedeno, jaké služby v rámci asistence poskytuje. Než dojde k samotné službě, je nezbytné absolvovat první informační schůzku, kde si obě strany domluví pravidla spolupráce.

Jaké služby sexuální asistenti mohou poskytnout?

 • Sexuální asistent pomáhá prožívat klientům jejich potřeby v oblasti sexuality, ale i pochopit vlastní sexualitu. Jedná se například o poradenství v oblasti sexuality a vztahů, erotických pomůckách.
 • Možnost mluvit o svých tématech v této oblasti, hledání intimního prostoru.
 • Možnost dotýkat se poprvé svého těla, nácvik masturbace, doteky, společnou nahotu, koupel, nákup erotických pomůcek, masáže od klasických po erotické, sexuální interakce, kam patří i sex.
 • Dávají možnost zažít sexualitu pozitivním způsobem, aniž by překročili „hranice“ ostatních. Proto sexuální asistence může fungovat jako prevence zneužívání.
 • Učí akceptovat své tělo, přijímat jej, mít rád.
 • Radí, jak posílit motorické a senzorické vnímání.
 • Sexuální asistenti a asistentky pracují na získání dovedností, které může člověk s handicapem v budoucnu využívat. Řadí se sem například: zodpovědnost k rodičovství, poradenství ohledně vhodné antikoncepce, schopnost říct ne nebo osvojení vztahových dovedností.

Je sexuální asistence totéž, co sex business?
Sexuální asistence má primární záměr pomáhat znevýhodněným skupinám lidí, zatímco prostituce v běžném slova smyslu má spíše finanční důvody. Motivací tedy není přímo pomoc klientovi. Je pravdou, že obě tyto služby mohou mít za cíl placený pohlavní styk, ale sexuální asistence neklade důraz jen na fyzické uspokojení. Jde především o porozumění mezi asistentem a klientem. Klade se zde extrémní důraz na individuální potřeby jedince.

Dalším výrazným rozdílem je fakt, že sexuální asistenci musí pro výkon této práce projít obsáhlým školením a ve své práci pak díky tomu postupují systematicky a s ohledem na konkrétní handicap. Něco jiného potřebuje člověk s poruchou autistického spektra, člověk s mentálním handicapem nebo člověk po úrazu páteře.

Čtěte také: Češi a orgasmus? U mužů vládne větší (u)spokojenost...

Problematiku sexuální asistence výborně zmapovala dokumentaristka Dagmar Smržová. Natočila dva velmi otevřené dokumenty.  První z nich je „Miluj mě, jestli to dokážeš“, kde naturalisticky ukázala život tří mladíků potýkajících se s různými druhy handicapu.

Její novější snímek „Chci tě, jestli to dokážeš,“ zobrazující život Jany celoživotně upoutané na lůžko, je snad ještě o něco více syrový a nekompromisní. Dojemný, ale nesentimentální příběh o houževnatosti, nezlomném optimismu a potřebě lidské blízkosti. Jana navzdory limitům usiluje o svobodu a sexuální naplnění. I když se sama téměř nemůže hýbat, přesto neúnavně uvádí do pohybu lidi i události kolem sebe. Film Dagmar Smržové tvoří autentickou, vášnivou a vtipnou mozaiku různorodých lidských typů, které spojuje touha po lásce a přijetí.

Čtěte také: Chci to jinak, bojím se selhání, už mě nepřitahuješ: Nejčastější problémy v posteli

Zdroje: Freya,Rozhovor s Lucií ŠídlovouFilmový přehledCo je služba sexuální asistence?Dafilms