Nevím, jak vás, ale mě občas štvou řidiči a situace, které se svými auty vytvářejí na silnicích. Třeba na přechodech pro chodce. Podle zákona na nich nesmí stát - a co se běžně děje? Auta stojí na přechodu a chodci se mezi nimi proplétají.

Není to žádná výjimka, zažívám to každé ráno, když jdu do práce. Na semaforu svítí zelená chodcům, takže auta by logicky měla stát před křižovatkou na červené, jenže je to jinak: chodci skoro přejít nemohou, protože jim v cestě překážejí auta, která by na přechodu vůbec neměla být!

Takhle to vypadalo na jednom pražském přechodu dneska ráno:

prechod

Všimněte si - svítí zelená, ale chodkyně skoro nemůže přejít, auta stojí všude

prechod

Teprve když je chodkyně na druhé straně, přechod se trochu uvolňuje

Znáte to taky?

Co říká zákon o jízdě křižovatkou?

§ 22 Jízda křižovatkou

(3) Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí, pokud řidič zastavuje vozidlo v křižovatce za účelem plnění povinností podle § 5 odst. 1 písm. h) nebo při odbočení vlevo podle § 21 odst. 5.

Pro doplnění:

§ 5 h) Řidič je povinen snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem,

§ 21 (5) Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.

Zdroj: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někt. zákonů (zákon o silničním provozu)

Reklama