Kateřino, v létě jste se účastnila speciální školy Summer School for Female Leadership in the Digital Age, co vás přimělo se na tuto akci přihlásit?

Na letní školu jsem narazila úplně náhodou na sociálních sítích. Stačilo pár minut na stránkách akademie, abych pochopila, že se jedná o projekt, jehož hlavním účelem je snížit rozdíly v zastoupení mužů a žen ve vedoucích pozicích. Věděla jsem, že taková příležitost bude velkým přínosem nejen pro mě, ale i pro ženy kolem mě, kterým budu moct předat to, co jsem se naučila. Proto jsem neodolala a poslala přihlášku.

obrazek.png
 
Jakou si odnášíte zkušenost? Co vám tato akce dala?

Těžko se dá popsat množství informací a zkušeností, které mi letní škola za pouhý týden nabídla. Dny naplněné přednáškami o technologiích, kyberbezpečnosti nebo udržitelnosti mi otevřely dveře do úplně nového světa plného příležitostí. Nemohu ale opomenout, že mi akademie především umožnila vytvořit si 28 nových přátelství po celé Evropě a také poznat mnoho významných žen, které už dlouho bojují za rovnoprávnější a ekologicky šetrnější společnost.
 
Využijete svou zkušenost i v aktivitách, které aktuálně děláte?

Intenzivní workshop vedený Luisou Baldini o mluvení na veřejnosti mi předal mnoho užitečných rad, které mohu využít nejen v prezentaci před publikem, ale také ve škole nebo v komunikaci s naší českou politickou reprezentací. Hodiny programování jsou v dnešním digitálním světě už téměř nutností a prohloubení vlastních znalostí o genderové nerovnosti je vždy hodnotným přínosem.

63297c16d1e87obrazek.png
Foto: Luisa Baldini, bývalá zpravodajka BBC, moderátorka, odbornice na prezentaci a komunikaci. 

 
Jakými tématy se zabýváte a v čem se budete do budoucna angažovat?

V současnosti se zabývám problematikou sexuálního obtěžování v Česku, a především nápravou naši aktuální definice znásilnění v trestním zákoníku. V budoucnu bych ráda nastoupila na obor sociologie se zaměřením na gender a víc se angažovala v otázce rovnoprávnosti pohlaví ve všech sférách lidské činnosti.
 
Jsou vám blízká témata jako je sexuálním obtěžování, jak může vypadat, jak mu můžeme předcházet a jak můžeme pomoci obětem. Mohla byste nám přiblížit současnou situaci a v čem vidíte nutnost změny?

Podle nejnovějších dat víme, že sexuální obtěžování na veřejnosti zažilo 77 % žen a pouze minimu těchto žen se dostalo v té situaci jakékoli pomoci. Ve veřejné dopravě se poté s obtěžováním setkala zhruba každá třetí žena a každý desátý muž. Proto nutnost změny vidím nejen v zajištění řádné legislativy, která by dokázala chránit oběti sexuálního obtěžování, ale také v edukaci a komunikaci s veřejností, aby sexuální obtěžování přestalo být tak stigmatizovaným tématem a lidé si uvědomili všechny jeho podoby, tedy od nevhodného zírání a poznámek až po nežádoucí doteky a naučili se, jak zasáhnout, pokud se stanou svědky sexuálního obtěžování.
 
Jaká by měla být ideálně změna legislativy znásilnění v České republice? Je to „ožehavé“ celosvětové téma, které hýbe společností.

Napravená definice znásilnění by měla být taková, která je založena na absenci souhlasu, jako to mají již například v Dánsku, Německu nebo Belgii. Naše současná definice je založena na přítomnosti násilí, pohrůžky násilí nebo zneužití bezbrannosti. To v praxi způsobuje, že pod takovou definici nespadá až 70 % případů znásilnění, při kterých oběť zamrzne, nebrání se a pachatel tak nemusí vyvíjet násilí. U soudu pachatel v těchto případech často není za tento čin trestně stíhán, neboť znásilnění, při kterém oběť zamrzne neodpovídá skutkové podstatě naší definice. Definice založená na absenci souhlasu by mohla být použita právě v těchto případech, kdy nedošlo k použití násilí, a také by dala obětem signál, že i přestože se z různých důvodu nebyly schopné bránit, stále mají právo hledat spravedlnost.

63297c235bda7obrazek.png
 
Působíte v nevládní organizaci Konsent, která pomáhá obětem sexuálního obtěžování nebo znásilnění pomoci obětem. V čem tato pomoc spočívá?
 
Hlavním účelem Konsentu je edukace společnosti o tom, jak může vypadat sexuální obtěžování a jak mu předcházet. Konsent zprostředkovává workshopy pro bary a kluby, kde proškoluje personál, aby byl schopen včas zabránit obtěžování a také správně pomoci obětem. Další workshopy nabízíme školám, jak pro učitele, tak pro studenty. Neopomíjíme ani firmy a organizace, pro které děláme workshopy o tom, jak vytvořit vhodné pracovní prostředí, které je bezpečné pro všechny. Přímo obětem sexuálního obtěžování nebo znásilnění nabízíme nejen potřebné informace, ale také dvě svépomocné skupiny, kde se pravidelně setkávají lidé s podobnou zkušeností a vytváří tak bezpečné místo pro otevřenou komunikaci a řešení svých problémů. Je potřeba ještě jednou zmínit, že Konsent se zabývá prevencí sexuálního obtěžování a další důležité služby, jako právní poradenství a terapeutickou pomoc zprostředkovávají především jiné organizace, například Profem.
 
Jakým způsobem se mohou ženy, které by o pomoc měly zájem, zkontaktovat s organizací Konsent?

Organizaci Konsent mohou zkontaktovat na sociálních sítích. Především na Facebooku (Konsent – Když to nechce, tak to nechce) nebo na Instagramu (konsent_). A email na svépomocnou skupinu se nachází na našem webu konsent.cz

Reklama