Na internetu lze najít všechno. Alespoň to tvrdí ti, kdo s ním každodenně pracují. Jakou roli může toto médium hrát při hledání nové práce? Velkou! Zvlášť v dnešní době rozmachu informačních technologií se stává jak pro uchazeče o zaměstnání, tak i pro personalisty nepostradatelným zdrojem, který má oproti všem ostatním médiím výhodu v aktuálnosti.

 

Vzhledem k tomu, že pracovní trh v České republice má nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovních sil, jsou personalisté nuceni o každého dobrého zaměstnance bojovat. Ti si tak mohou vybírat. Podle průzkumu portálu www.prace.cz celých 35 % účastníků ankety reagovalo na méně než 10 nabídek od zaměstnavatelů, než získali své poslední zaměstnání. V tom hrají důležitou roli i portály, které nabídky práce zprostředkovávají. Kandidátům nabízejí nejen obrovské množství denně aktualizovaných nabídek (např. www.prace.cz nabízí denně až 80.000 inzerátů), ale snaží se hledání práce stále zjednodušovat. Naprostým základem je možnost třídění inzerátů (kdo by také měl čas denně pročítat takové množství nabídek). Nadstavbou www.prace.cz je pak např. možnost zavěsit svůj životopis na internet a nechat personalisty, aby si vás našli. Tuto službu personalisté využívají stále častěji – podle posledních průzkumů celých 64 % personalistů raději osloví vytipovaného kandidáta, než aby vystavovali inzerát. Stále větší oblibu získává další služba tohoto portálu, a tou je Agent. Pokud se vám nechce procházet jednotlivé inzeráty, založte si jej, bude dělat tuto nepříjemnou mravenčí práci za vás. O nabídkách, které by se vám mohly líbit, vás bude informovat zadarmo prostřednictvím e-mailu.

 

Reklama