Mnoho z vás má možná ještě v živé paměti ničivé povodně z roku 2002. Škody, které živel napáchal, byly tehdy vyčísleny na 73 miliard korun. Tomu chce předejít Česká asociace pojišťoven. Proto spustila na svém webu unikátní přehled povodňových map České republiky.

Tento ojedinělý program, díky němuž si můžete zjistit, v jak ohrožené lokalitě se obydlí nachází, ocení zvláště ti, kteří se zrovna chystají zakoupit nebo postavit vlastní bydlení. Systém rozlišuje čtyři povodňové zóny, od té, kde je riziko povodní prakticky zanedbatelné, až po zónu s nejvyšším nebezpečím.

Jak zjistíte, v jaké povodňové zóně se nachází právě váš dům? Stačí na webu ČAP zadat adresu či lokalitu, která vás zajímá, SMS zprávou pak zaplatíte požadovaný (bohužel nemalý) poplatek 59 korun. Poté vám již systém vygeneruje mapu s vyznačenými hranicemi, kam by teoreticky mohla dosáhnout ta nejhorší povodeň.

„Povodňové mapy jsou určující pro kalkulaci ceny pojistného na trhu. Čím je riziko větší, tím cena pojistného logicky roste a objekt může být až nepojistitelný,“ dodal výkonný ředitel České asociace pojišťoven Tomáš Síkora.