Na po-třebu včasné diagnostiky problémů s reprodukčním zdravím má upozornit i Národní den plodnosti, který každý rok připadá na 6. června. Jeho cílem je motivovat lidi, aby včas navštívili odborníky a nechali se vyšetřit. Takovéto vyšetření plodnosti je během června možné absolvovat i zdarma.

647853d728b87obrazek.png

S věkem roste neplodnost

Statistiky jsou neúprosné – průměrný věk matek při narození dítěte se stále zvyšuje a vloni dosáhl hranice 30,5 roku. * Úměrně s tím narůstá i počet IVF terapií. „V roce 2022 stoupl počet cyklů asisto-vané reprodukce na naší klinice o 22,3 procent. Do léčby přitom vstupují ženy průměrně ve věku 36,5 let, tedy v době, kdy i šance na úspěch pomocí metody asistované reprodukce výrazně klesají,“ upozorňuje MUDr. Hana Višňová, Ph.D., vedoucí lékařka kliniky IVF Cube. Problémy s neplodností se podle jejích slov ve stejné míře týkají i mužů: „Je dokázáno, že za neplodnost bývají muži zodpovědní ve 40 procentech případů, přesně tak jako ženy. Ve zbývajících 20 procentech jde o kombinaci pro-blémů obou partnerů.“

Prevence je důležitá i při neplodnosti

Problémům s plodností lze do velké míry předcházet preventivní diagnostikou. Případně metodami na ochranu plodnosti, jako jsou například kryokonzervace vajíček nebo spermií. Tyto možnosti je ale třeba zvažovat včas. „Mnozí lidé berou téma neplodnosti na lehkou váhu v naivní víře v dnešní schop-nosti vědy a medicíny. Takovým evropským evergreenem dnes je, že ženy pořízení miminka odkládají kvůli kariéře a v pětatřiceti zjistí, že optimální věk dávno propásly a ani věda, na kterou spoléhaly, není zcela všemocná,“ upozorňuje MUDr. Višňová.

Právě na této pražské klinice asistované repro-dukce se osvětě v oblasti zodpovědného plánování rodičovství intenzivně věnují už několik let. I proto se rozhodli Národní den plodnosti rozšířit na celoměsíční aktivitu s názvem Červnové dny plodnosti. V jejich rámci budou mít muži i ženy možnost absolvovat bezplatné vyšetření plodnosti až do konce června. Odbornice přitom upozorňuje, že otázku plodnosti je třeba řešit dávno předtím, než se pro založení rodiny rozhodnete: „I v případě, že si ještě neplánujete pořídit potomka, je dobré vědět, jak na tom vaše tělo je. Může dojít k odhalení rizik a zahájení případné léčby zjištěných problémů.“

647853e2b9dd8obrazek.png
Během června vás vyšetří i bezplatně

Na bezplatné vyšetření na pražské klinice IVF CUBE se mohou objednávat ženy i muži do věku 40 let. Pacientky následně absolvují odběr krve potřebný pro stanovení hormonu AMH a ultrazvukové vyšet-ření vaječníků, při kterém lékař zjišťuje počet tzv. antrálních folikul (AFC). Muže na klinice čeká vyšet-ření spermií a vyhotovení spermiogramu. Výsledky vyšetření pacientům interpretuje lékař – specia-lista na reprodukční medicínu a v případě potřeby doporučí možnosti léčby.

Více informací získáte na ivf-cube.eu

647853ff3bad6obrazek.png

*Zdroj: Český statistický úřad

Reklama