Nedostali jste se na VŠ, nebo jste právě rozhodli, že chcete studovat? V srpnu si ještě můžete podat přihlášku. Nabídka škol je rozmanitá.

Uchazeči si tak mohou podat přihlášku na Vysokou školu báňskou v Ostravě nebo na Hornicko-ekologickou či ekonomickou fakultu, na studijní programy ekonomika a management, hospodářská politika, systémové inženýrství a informatika.

V srpnu je možné si podat přihlášku i na České vysoké učení technické v Praze nebo na Masarykově univerzitě v Brně. Zkusit to můžete i na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitě v Pardubicích, Západočeské univerzitě v Plzni a dalších VŠ.

Pokud v nabídce VŠ naleznete svůj vysněný obor, co pro to musíte udělat? Téměř vždy je třeba společně s přihláškou uhradit administrativní poplatek za přijímací řízení. Ten se pohybuje mezi čtyřmi až šesti sty korunami.

skola

 

 

Obory, do nichž je možné se v srpnu přihlásit, jsou vypisovány z různých příčin. Vedoucí studijního odboru rektorátu při Masarykově univerzitě v Brně k tomu dodává: „Bylo by mylné se myslet si, že se nyní jedná již jen o obory, které si nenaplnily kapacitu. Takové už v podstatě neexistují.“

Reklama