Hrdinství vojáků si budeme připomínat především 11. listopadu, kdy se slaví Den válečných veteránů. Je to zároveň datum konce první světové války, která byla ukončena roku 1918. Vzdávat hold můžeme rovněž zakoupením vlčího máku, který je symbolem válečných veteránů už od konce první světové války. Červené květy v té době pokrývaly hroby padlých na zapadní frontě. 

Zakoupením přispějte na dobrou věc. Pro Paměť národa vyprávělo své příběhy více než 1300 válečných veteránů a díky sbírce budou zdokumentovány další. I my v redakci chceme slyšet další vyprávění, a tak jsme dobrou věc rády podpořily. Stačí si na vybraných místech zakoupit vlčí mák. Symbolicky tak vzdáme poctu lidem, kteří bojovali za naši svobodu a demokracii. Na jejich statečnost, obětavost a nasazení se nesmí zapomenout.

Reklama