V květnu 2005 vznikla v České republice medicínská asociace anti-aging. Jejím cílem je zbrzdit proces stárnutí organismu. Dostalo se mi do ruky první číslo reklamního plátku asociace, na kterém jsem absolvovala test dlouhověkosti a sčítáním, odčítáním, násobením a dělením jsem se dopracovala k číslu 117 let (možná jsem se někde sekla ve výpočtu).  

Jaká je pravděpodobnost, že se dožiji tolika let, když jsem odpovídala na otázky týkající se mého současného stavu? Jak se zabrání stárnutí mozkových buněk a udržení duševní svěžesti po tolik let? Budou tito lidé ještě po stovce vzdělavatelní? A do kolika let tato organizace plánuje, že budeme chodit do práce?  Babička s prapravnoučaty bude jezdit na kole a dědeček bude investigativní žurnalista? To asi ne.

Medicína 3. tisíciletí si navíc tak vysoké cíle neklade. Zaměřuje se hlavně na prevenci. Smyslem spíš je, aby byl člověk ve vysokém věku soběstačný a mohl si stáří aktivně užít s výrazným omezením chorob, kterým se v nižším věku podaří zabránit či spíše jim předejít vhodnějším způsobem života. Anti-aging si nedělá ambice na léčení pacientů, ale učí je chorobám předcházet. Doporučuje, radí všem věkovým kategoriím. Její náruč je veliká.

Při vytváření anamnézy spojuje výhody západní a východní medicíny. Při vstupním vyšetření (jehož cenu nikdo neprozradil) se počítá se základním odběrem krve a moči, s testy na alergie (včetně alergií na potraviny), imunitu, endokrinologii, s analýzou prvků a minerálů z tkání, genetickým profilem a testem MELISA (přítomnost těžkých kovů v těle). Snaží se o komplexní přístup.  

Za příklad nám dává japonský ostrov OKINAWA, kde se nejvíce lidí dožívá 100 let. Tvrdí, že je schopna trvale udržet (především preventivními metodami) člověka v kondici třicátníka. Navíc se na právě rozběhlých webových stránkách můžete dočíst, že proces stárnutí lze nejen zbrzdit, ale i zvrátit a že je asociace v počátcích těchto pokusů. Nevím o nikom, kdo by chtěl žít 200 let s podlomeným zdravím. Ale naděje na dlouhověkost s tělem mladého člověka? To by bylo něco! Zní vám to také jako pohádka? Mně také.

Ať už je to s asociací proti stárnutí jakkoli, měli bychom podrobovat svůj životní styl kritice, myslet na preventivní vyšetření, protože populace stárne a kdo by se chtěl dožít toho, že pro své nemoci musí být roky pod stálým lékařským dohledem někde mimo svůj domov a nebude schopen se sám o ničem rozhodovat.

Reklama