V tomto období zdražování a úsporných opatření se stále více diskutuje nad nastavením našeho sociálního systému. Nejnovějším tématem je předvolební slib sociální demokracie znovu zavést „plošné přídavky na děti“, tj. přídavky, které by byly poskytovány každému dítěti bez ohledu na příjem jeho rodičů.

Jaká je ale situace v poskytování přídavku na děti nyní?

Přídavek na dítě je dávka státní sociální podpory. Je poskytována Kontaktními místy pro výplatu dávek státní sociální podpory. Tyto úřady přejdou nově od 1. 4. 2004 pod hlavičku úřadů práce, ale pro občany k žádným podstatným změnám nedojde.

Přídavek na dítě náleží všem dětem od narození do 15 let. Po této době mají nárok na přídavek pouze děti, které se studiem připravují na budoucí povolání, a to nejdéle do 26 let. Kromě toho mají na přídavek na dítě nárok také děti mladší 18 let, které jsou po skončení povinné školní docházky vedeny v evidenci Úřadu práce a nemají nárok na podporu. Dokud je dítě nezletilé, je přídavek poukazován rodičům (kterému z rodičů bude konkrétně vyplácen, záleží na jejich vzájemné dohodě. V případě, že se rodiče nedohodnou, určí příjemce dávky Kontaktní místo.).

Jakmile dítě dosáhne zletilosti, začne být přídavek poukazován přímo jemu. Další podmínkou pro nárok na přídavek na dítě je nepřesáhnutí trojnásobku životního minima rodiny. Částky životního minima jsou dány zákonem.

V současné době jsou platné tyto hranice (platí již od 1. 10. 2001):

 • částka na stravu pro dítě do 6 let 1 690 Kč, pro dítě od 6 do 10 let 1 890 Kč
 • pro dítě od 10 do 15 let 2 230 Kč
 • pro stud. dítě do 26 let 2 450 Kč
 • pro ostatní osoby 2 320 Kč
 • částka na domácnost pro 1 osobu 1 780 Kč
 • pro 2 osoby 2 320 Kč
 • pro 3–4 osoby 2 880 Kč
 • pro 5 a více osob 3 230 Kč

Samotné životní minimum rodiny je pak dáno součtem částek na stravu pro všechny členy a částky na domácnost podle počtu členů rodiny. Příklad výpočtu životního minima:

Manželé se dvěma dětmi ve věku 4 a 8 let. Jejich životní minimum je částka na stravu pro otce 2 320 Kč + pro matku 2 320 Kč + pro 4leté dítě 1 690 Kč + pro 8leté dítě 1 890 Kč + částka na domácnost pro 4 osoby 2 880 Kč: celkem 11 100 Kč. Pro nárok na přídavek na dítě tedy jejich příjmy nesmí přesáhnout trojnásobek životního minima, tj. 33 300 Kč.

Samotná výše přídavku je pak ještě odstupňována podle násobku životního minima a podle věku dítěte, jak je patrné z následující tabulky :

 

příjem do 1,1xŽM

příjem do 1,8xŽM

příjem do 3xŽM

dítě do 6 let

541 Kč

474 Kč

237 Kč

dítě 6 – 10 let

605 Kč

530 Kč

265 Kč

dítě 10 – 15 let

714 Kč

625 Kč

313 Kč

dítě 15 – 26 let

784 Kč

686 Kč

343 Kč

Příjmy rodiny se dokládají při žádosti o přídavek a dále pak vždy každoročně do 30. 9. Takže do 30. 9. 2004 je třeba doložit příjmy rodiny za celý rok 2003. Na základě těchto příjmů pak úředníci Kontaktních míst přezkoumají výši přídavků na další rok. A co se vlastně do příjmů započítává?

 • čistý příjem ze zaměstnání včetně nemocenských dávek
 • u OSVČ pak čistý příjem dosažený podle naposledy podaného daňového přiznání, minimálně však částka 4 100 Kč (to platí i pokud je podnikatel tzv. v mínusu a podle daňového přiznání nemá žádný příjem) a od 1. 7. 2004 se tato minimální částka zvyšuje dokonce až na 8 100 Kč 
 • rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství
 • hmotné zabezpečení z Úřadu práce
 • důchody
 • výživné apod.

Přídavek na dítě lze dostat i za zpětné období, nejdéle však za 3 měsíce. Žádost o tuto dávku se podává na předepsaném tiskopise, který obdržíte na Kontaktních místech. Rovněž doklad o výši příjmů či o studiu dítěte je nutné podat na předepsaném tiskopise. Tyto tiskopisy lze stáhnout i z internetu, najdete je např. na stránkách Portálu veřejné správy www.portal.gov.cz.

A jak to tedy vypadá s těmi plošnými přídavky? Ministr Škromach nyní přišel s návrhem, že přídavky na děti nebudou vypláceny úplně všem dětem, ale pouze dětem z rodin, jejichž příjem nepřesahuje trojnásobek jejich životního minima. Oproti současnému stavu by pak byla výše přídavků rozlišena pouze věkem dítěte a ne příjmem rodiny, jak je tomu doposud. Na to, zda tento návrh projde složitým koaličním vyjednáváním a posléze i úspěšně parlamentem, si budeme ještě muset počkat.

A co si myslíte vy, měli by přídavek na dítě dostat všechny děti? Nebo byste naopak podmínky pro nárok na tuto dávku zpřísnila? Napište svůj názor.

 
Reklama