Také už jste si zvykla, že si musíte chránit své osobní údaje? A že zdaleka ne každý má právo požadovat po vás například rodné číslo? Pokud ano, vězte, že zákony naší republiky jsou natolik zmatené, že zatímco na jedné straně některé školy dostaly vysoké pokuty od Úřadu pro ochranu osobních údajů za to, že data o studentech zanesly do nedostatečně chráněných počítačů, na druhé straně jsou veškeré informace, které jsou uloženy v katastru nemovitostí, veřejně dostupné.

 

 

 

Vaše smlouva?
Možná si říkáte, že to přece není žádný problém. Inu, může být. Pokud činíte vklad do katastru nemovitostí, je obvykle požadován nějaký doklad o tom, že jste vlastníkem dotyčné nemovitosti. Povětšinou jde o kupní smlouvu. Na té je obvykle uvedeno co a za kolik jste koupila a přinejmenším vaše jméno a datum narození, někdy i rodné číslo. Na katastru si smlouvu ofotí, a ta se tímto stává součástí sbírky veřejných listin. Takže její opis může získat prakticky kdokoliv, kdo si o něj zažádá a zaplatí příslušný poplatek – v tomto případě padesát korun.

Vaše smůla!
Pokud náhodou chcete získat svou smlouvu zpět a nepřejete si, aby bylo vaše rodné číslo veřejně dostupné, navíc spolu se jménem, nebo aby se každý zájemce dozvěděl, za kolik jste patřičnou nemovitost koupila, máte smůlu. Listiny se jen tak ze sbírky veřejných listin vyřadit nedají. „K čemu by pak ta sbírka byla?“ osopil se na mne zaměstnanec katastru, když jsem se ho zeptala na možnost vyřazení takové listiny.

Spor mezi zákony
A jak vlastně k celému problému s katastrem došlo? Soukromý právník JUDr. Nový k tomu říká: „Jde o nesoulad mezi zákonem o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) a zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.). Český úřad zeměměřičský a katastrální zjevně ve své vyhlášce o poskytování údajů z katastru nemovitostí (162/2001 Sb.) přihlédl spíše k prvnímu zákonu, čímž se ovšem vzhledem ke druhému zákonu chová přinejmenším problematicky.“

Nedá se nic dělat
Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů je postup katastru zcela v souladu se zákonem a neexistuje cesta, jak proti němu něco namítat. JUDr. Nový dodává: „V podstatě by šlo o to, že by žalobce musel po několika neúspěšných soudech o odvoláních u nižších instancí napadnout platnost samotné vyhlášky, ale velkou šanci na úspěch by neměl.“

Pokud tedy chcete, aby vaše osobní údaje zůstaly skutečně osobními, především nepište na kupní smlouvy rodná čísla. Můžete se také pokusit při vkladu do katastru úředníky přesvědčit, aby na kopii vaší kupní smlouvy začernili některé údaje, jako je například cena nebo vaše datum narození. A pokud jste už vklad učinila a vaše jméno a rodné číslo se tak staly součástí sbírky veřejných listin? Pak máte smůlu. Můžete jen doufat, že tyto údaje nikdy nikdo nezneužije.

Víte, jestli na katastru nemají Vaše rodné číslo? Setkala jste se s podobným problémem? Víte, komu jste povinna poskytnout osobní údaje a kdy je naopak poskytovat nemusíte? A komu musíte předložit občanský průkaz?

 

Soutěž:

Reklama