České děti se málo hýbou, hlásí jeden průzkum za druhým. Není proto divu, že nadváha či obezita se týká bezmála třetiny z nich. Navíc řada rodičů nechává starost o sportování svých děti výhradně na škole. Jenže odborníci jsou za jedno – je to zoufale málo! Kolik pohybu a jakého je podle nich dostačující?

Nedostatek pohybu a s ním související nadváha či obezita jsou spojeny s mnoha zdravotními problémy. Už v dětském věku se mohou projevit nemoci srdce a cév, metabolické či endokrinní komplikace, zažívací, ortopedické či dermatologické těžkosti. Zanedbatelná není ani estetická stránka věci – kvůli váze se děti mohou potýkat s vyčleněním z kolektivu a mohou u nich propuknout i psychické potíže. Průzkum Všeobecné zdravotní pojišťovny potvrdil, že 28 % dětí vnímá svou váhou jako problém.

Stejný průzkum ukázal, že více než každé čtvrté dětí sedí denně přes dvě hodiny u počítače. A každé sedmé dítě sportuje jen při školním tělocviku. Na druh a četnost pohybu, který je pro děti nezbytný, jsme se zeptali fyzioterapeutky Martiny Karasové.

pohyb

Souhlasíte s tím, že dětem nestačí pohyb v rámci školního vyučování?

V dnešní době mají povinné dvě hodiny tělocviku týdně, takže to určitě není dostačující. Navíc ještě občas odpadnou, nebo jsou z něj děti omluveny. Měly by se pohybu věnovat minimálně 30 minut denně, nebo hodinu obden.

O jaký pohyb by mělo jít?

Může to být jízda na koloběžce, na kole, pohyb na hřišti, plavání, pěší výlet s rodiči, zkrátka cokoli. Záleží na věku dítěte. Do jeho pěti až sedmi let doporučuji spíše všeobecně rozvíjející pohyb. Třeba Sokol, nebo nějaké pohybové hry, které děti rozvíjejí všeobecně. Užší specializace na konkrétní sport je vhodná až ve vyšším věku dítěte.

Stačí třeba i to, když si jde dítě hrát ven s kamarády?

V ideálním případě, pokud se hýbou a nesedí u počítače, tak ano. Děti totiž většinou nejen běhají, ale jdou třeba i na nějaké prolézačky, házejí si s míčem. Třeba na dětském hřišti, kde prolézají, zavěšují se, je pohyb všestranný.

Jak by měli rodiče své děti k pohybu motivovat?

Ideální je jít jim příkladem. O víkendu vyrazit na procházku, udělat výlet na kole. Je důležité vést dítě k pohybu už od útlého dětství. A postupně najít nějakou aktivitu, která dítě baví, naplňuje ho.

Ale co když sami rodiče pohyb nevyhledávají?

Dítě následuje příklad rodičů. Takže ti rodiče, kteří se nehýbou, většinou ani nemají tendenci dítě nějak zásadně k pohybu motivovat. Nejlepší je samozřejmě začít u sebe a změnit svůj přístup. Když to dítě vidí u svých rodičů, většinou po pohybu prahne samo.

fyzioterapeutkaMartina Karasová

Vystudovala Léčebnou rehabilitace a fyzioterapii na Lékařské fakultě Masarykově univerzitě v Brně a Andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského. Od roku 2006 působí jako fyzioterapeut převážně v ambulantní praxi, je lektorkou kurzů pro zdravotníky v rámci celoživotního vzdělávání a pracuje jako osobní trenér.

Myslet na pohybové aktivity svých potomků by rodiče měli přinejmenším od nástupu do základní školy. Už v mateřské školce je sice dítě prvně nuceno delší čas sedět, v tomto věku je však ještě většinou samo od sebe dostatečně aktivní a sezení dokáže vykompenzovat dostatečným pohybem. S příchodem na základní školu se ale tento trend postupně vytrácí a dítě s krátkými přestávkami prosedí větší část dne, aniž by vykonalo jakoukoli náročnější fyzickou činnost. Rodiče by proto měli v ideálním případě zorganizovat dítěti tolik pohybu, aby se vyhnulo problémům spojeným nadváhou či obezitou.

Příspěvek na pohyb

Věděli jste, že v preventivních programů některých pojišťoven můžete získat příspěvek na pohyb vašich dětí? Peníze je možné použít například na aktivity, které pořádají sportovní kluby a spolky (Česká unie sportu, národní sportovní svazy apod.), taneční kroužky, Sokol, Orel, Slavoj a další. Podmínkou je, že dítě bude sportovat minimálně jednou týdně a souvisle alespoň čtvrt roku. Více informací naleznete například zde.

Čtěta také:

Reklama