Čekáte miminko  a začínáte přemýšlet o jméně? Líbí se  vám  staročeská Kordula, nebo se chcete na pískovišti pyšnit exotickou Esmeraldou? Jak zvolit to nejlepší jméno?

Scénář při výběru jména je asi následující. Hodiny a hodiny prosedíte nad kalendářem, pak zvolíte. Řeknete o svém favorizovaném jméně partnerovi. Pak budete škrtat a škrtat a znovu vybírat. Když se vy dva dohodnete na kompromisu, zapojí se široké příbuzenstvo. A vy budete čelit všemožným připomínkám. „U prvního syna nám do toho mluvili snad všichni příbuzní, a tak je ze zamýšleného Zbyňka Tomáš. Ale do druhého jména jsme si už nenechali povídat a dali jsme Tobiáše. I tak jsme zjistili, že je to celkem oblíbené jméno,“ říká mladá maminka Kamila.

Když volíte jméno pro své očekávané děťátko, máte dnes téměř neomezený výběr. Sáhnout můžete i po těch cizích a doma vám bude pak pobíhat James, Alison nebo Jeanette. Váš potomek se může jmenovat jakkoli, podmínkou ovšem je, aby se dotyčné jméno ve světě jako jméno oficiálně užívalo. Povolená křestní jména najdete v seznamu, ten je k nahlédnutí na každé matrice. Pokud byste tam to vaše „vytoužené“ jméno nenašli, nezbude vám než o povolení požádat.

Jméno nepovolené? Znalecký posudek o možnosti užívat zatím nepovolené křestní jméno vydává PhDr. Miloslava Knappová, CSc. - soudní znalkyně v odvětví jazykovědy, jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jedině ona ověřuje podoby jmen a příjmení pro zápis do osobních dokladů. Za posudek se platí řádově několik stokorun, v případě zamítnutí poplatek účtován není. Do žádosti musíte napsat, kdo bude nositelem jména (novorozeně, dospělý, chlapec, děvče), k jakému příjmení, případně dalšímu křestnímu jménu bude jméno užíváno, dále pramen, kde jste jméno našli + případně kopie příslušných dokumentů. Nezapomeňte ani na vaši zpáteční adresu a telefon. Pokud zvolíte jméno, které v seznamu není, je dobré pečlivě si ověřit jeho původ a význam, ušetříte si tak zklamání.

Bruno Fidelius, Šimon Samuel, … Od roku 2001 se mohou rodné listy českých dětí pyšnit i několika jmény. Z těch slavných miminek připomeňme třeba Bruna Fidelia herečky Anny Geislerové či Evelínu Annu hudebníka Romana Holého. Toužíte-li tedy po Anně Marii či Marii–Anně, vaše přání můžete směle realizovat. Je možné vybrat dvě jména vedle sebe, ať už s pomlčkou, či bez ní. Původně se mohly děti pojmenovávat jen předem schválenými dvojicemi jmen. Nyní se českým rodičům dopřála ve výběru kombinací jmen volnost, takže mohou vedle sebe postavit jakákoli jména.

Já chci taky.... Cítíte-li se diskriminováni, že máte jen „jedno“ křestní jméno, nezoufejte. Druhé jméno si ke svému původnímu můžete klidně připojit i vy. Do osmnácti let ovšem jen se souhlasem rodičů. Žádost pak musíte podat v písemné formě spolu s původním rodným listem na matrice. Tady také obdržíte potom nový již doplněný. Nebudete ani nic platit, ale mějte na paměti, že si budete muset požádat o novou občanku, pas, informovat zaměstnavatele apod. Tyto změny jste povinni ohlásit i ve vaší bance, zdravotní pojišťovně apod.

Všeho s mírou… Jak se bude jmenovat vaše ratolest, samozřejmě záleží jen na vás. Asi bychom ale neměli zapomínat, že se jménem děťátko poroste a bude jej provázet celý život. Pokud máte nesrozumitelné či obtížně vyslovitelné příjmení, neopomeňte jej při výběru křestního jména. Důležitá je také délka jména. Rovněž by neměla splývat poslední hláska či slabika jména se začátkem příjmení – např. Laura Rajlichová by asi nebyl nejlepší nápad, jakkoli se mi Laura líbí. Tak hodně štěstí nad kalendářem!

Důležité informace:

- PhDr. Miroslava Knappová, Csc., Kubánské náměstí 1322, Praha 10, tel: 271 733 481 – soudní znalkyně v oboru jazykovědy

- www.mvcr.cz – zde najdete aktuální informace o volbě druhého jména a úředních náležitostech s tím souvisejících

- matrika – v místě bydliště, můžete se zde informovat o seznamu povolených jmen