Neexistuje snad rodič, který by si nepřál, aby vychoval dítě, které bude v životě šťastné. Jak to ale udělat, zvláště v případě, pokud se sami šťastní necítíme? Návod zní poměrně jednoduše. Buďte sami šťastní, jděte dětem příkladem, protože děti se učí nápodobou.

V poslední době se hodně hovoří o tzv. emoční inteligenci. Emoce, pocity a nálady ovlivňují náš život víc, než si umíme představit. Na každý silnější podnět zvenku reaguje náš mozek nejdřív právě pocity. Až později dochází k „rozumovému“ zhodnocení. Emočně inteligentní člověk dokáže žít se svými emocemi, nepotlačuje je. Dokáže je přijmout a nakládat s nimi tak, aby neubližoval sobě ani svému okolí. Lidé, kteří rozumí svým pocitům a dokážou s nimi pracovat, jsou v životě úspěšnější, ale hlavně šťastnější. A to je právě to, co přejeme našim dětem.  

děti

Emoční inteligence se dá rozvíjet

Na rozdíl od zvýšení IQ se dá emoční inteligence rozvíjet s lepším výsledkem. Nejsnáze se emoční inteligenci děti učí v rodinném prostředí nápodobou. Pokud mají doma rodiče, kteří hovoří o svých emocích a umějí s nimi nakládat, dítě se to od nich naučí a se zvládáním emocí nemá problém. Mnoho rodičů ale tápe, protože dříve se o emocích moc nemluvilo. O to víc vnímají, jak je důležité se věnovat svým dětem. Dobrým začátkem je, když se naučí o emocích hovořit, pojmenovávat je a k témuž vést své děti. Je důležité emoce nepotlačovat, a to ani jejich vnější projevy, jako je například vztek. Ten pak zůstává vevnitř a dítě si s ním tak jako tak neví rady.  Aby rodiče mohli jít dětem příkladem, je důležité, aby vše řešili v klidu, hovořili s dětmi o emocích a prožitcích, dali jim najevo, že je chápeme, ale také jim dokázali dát najevo, pokud něco není v pořádku.

Sáhněte po pomůcce, kterou používají psychologové, ale využijete ji i doma

Pro práci se emocemi lze také dobře využít knihy, kde na chování hrdinů mohou rozebírat, co asi prožívají, jak by situaci řešili oni a proč. Sáhnout je také možné po speciální sadě Emušáci na rozvoj emoční inteligence. Poskytuje jednoduchý a srozumitelný návod na práci s emoční inteligencí. I přes svou jednoduchost ji vítají psychologové a pedagogové, kteří ji doporučují rodičům, ale využívají ji i pro svou práci.  Sada obsahuje knihu s příběhy, které se věnují jednotlivým emocím v situacích podobných těm, které prožívají děti. Pro rodiče pak nabízí otázky a aktivity, díky kterým s dětmi rozvíjejí emoční inteligenci a věnují se jednotlivým emocím.

Více na www.emusaci.cz.