Neplodnost je čím dál tím větší problém naší společnosti. Dle průzkumů se jedná jen v Česku o 55 % párů, které nemají šanci klasickou cestou počít dítě.


Pomoci jim mohou metody asistované reprodukce. Zní to jednoduše. Absolvujete s partnerem specializovaná vyšetření a lékaři Vás uklidní, že dnes je to normální cesta, jak se dočkat potomka. A začít můžete okamžitě.


Tuto praxi posledních let, kdy překážky v podstoupení umělého oplodnění jsou většinou jen zdravotního nebo finančního charakteru, by měl od jara příštího roku změnit zákon.

Jestli si myslíte, že usnadní situaci neplodných párů, jste na omylu. On jim to nejen neusnadní, on jim to také může zakázat. Že to nemůže projít? Už prošlo – bylo ukončeno první čtení v Parlamentu ČR. Vládní návrh zákona o zdravotní péči, jmenovitě paragrafy 40 až 46 v jeho 2. díle o reprodukci mohou zasáhnout do života stovek lidí.


Zákon nás rozdělil na ženy „dárkyně“ a  muže „dárce“. To je snad běžné, ne? Dárcem byl doteď anonymní muž. Ovšem dle nového zákona je „dárcem“ muž, který poskytne své spermie své manželce či partnerce, protože oba chtějí mít dítě. „Dárkyní“ je žena, nejen anonymní, ale i ta, která „daruje“ svá vajíčka sama sobě. Ale nejen to, stává se zároveň „příjemkyní“, i když jde o vlastní vajíčka.

Vyznáte se v tom? Vyznají se v těchto formulacích sami zákonodárci? Chybička se někdy vloudí, a tak mohou přece doplnit zákon vyhláškou. Existuje logika? Ne, raději vyhlášku než úpravy v zákoně samotném, i když ještě nebyl schválen.


Kriteria pro anonymní dárce jsou velmi přísná. S ohledem na příjemce a na co největší šanci na úspěch, to je, samozřejmě, v pořádku. Nyní se mají týkat i manželských a partnerských dvojic?

Například:
- dárce musí být mladší 40 let
- negativní genetické vyšetření
- negativní testy na hepatitis B, C, syphylis
- negativní test na HIV


Takže ti, kdo budou chtít podstoupit asistovanou reprodukci, absolvují drahá vyšetření (částky od 5 000 do 30 000 Kč bude hradit zdravotní pojišťovna, ale jak dlouho?)
Pokud nebudou splněna kriteria u jednoho z partnerů nebo manželů, nemá ze zákona nárok poskytnout své zárodečné buňky pro samotný zákrok.


Co to může přinést? Druhý partner se rozhodne, zda najít partnera jiného, který by mohl kriteria splňovat, nebo zůstane se stávajícím partnerem a smíří se s bezdětností. Anebo - použít zárodečné buňky anonymního - cizího - dárce.

Ale proč to tak dělat? Jenom proto, že jednomu z partnerů už bylo 40 let, proto, že se u někoho v jeho rodině vyskytuje např. cukrovka? 

A co psychologické hledisko? Zejména muži se s dárcovstvím neradi smiřují a už sama psychická zátěž při této léčbě je pro oba partnery veliká (abstinence sexuálních styků nebo naopak plánované řízení na určité dny, časté návštěvy lékařů, hormonální léčba, čekání na výsledek).

Lékařská věda stále vyvíjí nové metody, jak eliminovat problémy asistované reprodukce, především u párů, kde hrozí vážné genetické poruchy. Pokud se zákon schválí, nebudou mít páry vůbec šanci tuto metodu využít. Specialisté, kteří se metodami asistované reprodukce zabývají, tyto skutečnosti připomínkovali. Byly přislíbeny úpravy. Nestalo se tak.

Návrh zákona nepomáhá párům, které mají problémy s početím, on je  diskriminuje. Nehledě na zpřísnění kritérií pro ty, kteří chtějí metodu postupovat, zvyšuje finanční náklady na neúnosnou mez.

 

Bude nám zákon určovat, s kým mít děti můžeme a s kým ne?

 Petici proti novému zákonu o zdravotní péči, jmenovitě proti paragrafům o asistované reprodukci můžete nalézt zde:

http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=795102

 

Pokud Vás tento problém oslovil, další informace získáte na těchto stránkách:

http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A051114_215945_domaci_dp

http://www.zdn.cz/detail.htm?id=49201

http://www.neplodnost.cz/web/verejnost/napsalose/?article=200

Reklama