Ne všechny děti mají štěstí, že se narodí do fungující rodiny. Je docela hodně těch, které si někdo adoptuje. Ještě vloni jsme měli možnost adoptovat (osvojit si) pouze nezletilé děti. S novým Občanským zákoníkem přišla novinka: osvojení zletilého.

Je to převratná změna, která se může týkat mnoha lidí. Nový Občanský zákoník, který začal platit 1. ledna 2014, totiž zavedl nový institut - osvojení zletilého. Dnes tedy můžete adoptovat i dospělého člověka, samozřejmě za určitých podmínek.

Přečtěte si také:

Příběh Hanky

Mám dva sourozence. Vyrůstali jsme částečně s nevlastní matkou Marií, kterou si vzal můj otec, když mi bylo deset let. Moje biologická máma se o nás moc nezvládala starat, takže jsem u táty trávila docela hodně času. Marie nás ale nikdy neadoptovala, nejspíš nechtěla, a hlavně by to asi nedovolila naše máma.

Všichni jsme teď už dospělí a rodiče už nemáme. Máma umřela před třemi lety, táta před rokem. Marie zůstala úplně sama, jiné děti neměla, nemá ani žádné jiné příbuzné. A teď se rozhodla osvojit si mě, i když už jsem dospělá. Poradila jí to kamarádka právnička: „Přece nenecháš všechen svůj majetek státu, vždyť jsi ty děti vychovávala, jsou jako tvoje. Teď si je můžeš osvojit, i když jsou dospělé.“

mum

A tak jsme se s Marií dohodly, že si mě osvojí.


Osvojení podle nového Občanského zákoníku

Institut osvojení dospělé osoby u nás platil do roku 1949, pak byl zrušen. Znovu ho tedy zavedl nový Občanský zákoník, upravují ho paragrafy 846 - 854. Člověk, který má být osvojen, se nazývá osvojenec, ten, který osvojuje, pak osvojitel. Podle § 796 odst. 2 o osvojení rozhodne soud, návrh musí podat osoba, která chce zletilého osvojit, zletilý se pak připojí.

Změna je zásadní hlavně v tom, že osvojenec může dědic v první zákonné třídě dědiců.

Žadatel o osvojení musí ovšem splnit některou z podmínek, aby soud osvojení potvrdil. Mimo jiné například to, že osvojitel osvojil už dříve sourozence osvojeného, že osvojitel o osvojeného pečoval jako o vlastního, když byl nezletilý, nebo že hodlá osvojit dítě svého manžela.

(Zdroj: Nový občanský zákoník, více ZDE)

Další články na téma v našem magazínu:

Reklama