profimedia-0325927743.jpg

Foto: Profimedia

Holandský fotograf Roman Robroek se rozhodl jít chátrajícím italským kostelům vstříc. Prozkoumal Itálii od severu k jihu a vyfotografoval 100 příkladů církevní architektury, která upadla do zapomnění. Podle Robroeka je po celé zemi hlášeno nejméně 1000 opuštěných kostelů, ale skutečný počet může být ještě vyšší.

Na jeho fotografiích spatřujeme ohromující stavby, které se pomalu rozpadají. Dochází k poškození vodou, která rozežírá fresky. Jemné štuky jsou rozdrcené pod tíhou zhroucených střech a příroda si tyto uměle vytvořené stavby začíná brát zpět.

Robroek fotí od malých místních kaplí až po velké církevní komplexy. Jeho vizuály jsou fascinujícím pohledem na měnící se kulturu v Itálii. Jak vysvětluje ve své eseji, opuštění kostelů není způsobeno sníženým nadšením pro katolickou církev. V mnoha případech jde o vedlejší produkt fenoménu, který se odehrává v celé Itálii – města duchů.

Jak mladí lidé odcházejí z menších měst do větších, kde je více pracovních příležitostí, vesnice upadají v zapomnění. Postupem času se z nich stávají města duchů, odkud zmizeli téměř všichni nebo úplně všichni obyvatelé.

Na druhou stranu může být chátrání kostelů také způsobeno nedostatkem investic ze strany církve. Bez finančních prostředků na opravu nebo údržbu architektury je farnosti zkrátka nemohou udržovat nebo renovovat.

Opuštěné italské kostely nabízejí jedinečný pohled do minulosti a možná nás i donutí přemýšlet o budoucnosti. „Pokud se kostel, kdysi nejdůležitější útočiště ve společnosti, může stát hromadou ruin, co to vypovídá o tom, co dnes považujeme za jisté? Jsou to stopy minulosti mnoha komunit, a pokud je budeme sledovat, uvidíme, odkud jsme všichni přišli a možná, kam jdeme,“ píše Robroek na svém webu.

Na OpenSea je aktuálně dostupných 25 obrázků ze série Chiesa od Romana Robroeka jako NFT.

Zdroje: Oficiální stránky Romana Robroeka,Instagram Romana Robroeka