V pravidelné internetové diskuzi, která probíhá na internetových stránkách www.spotrebitele.info/chat, budeme v úterý 1. srpna mezi 14. a 15. hodinou hovořit o kvalitě masných výrobků a připravované změně vyhlášky, která se masa týká.

Hostem chatu bude prof. doc. Ing. Petr Pipek CSc., z Ústavu konzervace potravin a technologie masa na VŠCHT a bude odpovídat na všechny dotazy týkající se kvality masných výrobků na našem trhu, jakosti baleného masa nebo složení masných produktů.

Diskutovat budeme rovněž o připravované změně vyhlášky, kterou chystá Ministerstvo zemědělství a která má mimo jiné „uvolnit ruce“ výrobcům masných produktů a přestat jim určovat, z čeho mají být tyto produkty vyrobené. Může se tedy stát, že si v budoucnu koupíte např. špekáček, ve kterém nebude ani náznak skutečného masa. Sdružení obrany spotřebitelů ČR již v minulosti vyjádřilo nesouhlas s touto změnou vyhlášky, neboť se domnívá, že kvalita těchto potravin půjde rapidně dolů.

Chcete-li se zapojit do našeho chatu k tomuto tématu, můžete klást své dotazy v úterý 1.8. mezi 14. a 15. hodinou. Budeme se těšit na vaši účast.

V případě, že nestihnete naši internetovou diskuzi on-line, můžete si ji přečíst na www.spotrebitele.info/chat, kde bude posléze zveřejněna.


Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky
tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
sos@spotrebitele.info

Reklama