Sbírek se dnes pořádá nezměrné množství. Jejich podoba je různá – probíhají přes internet, formou darovacích SMS (tzv. DMS), přispívat můžete na účet nebo třeba výběrčímu s kasičkou na ulici. Všechny tyto sbírky mají jedno společné, ať už vypadají sebeprofesionálněji (třeba mají skvěle vytvořené internetové stránky), můžete při nich naletět podvodníkům.

Málo kdo ví, že každá sbírka musí být povolená a registrovaná (např. magistrátem města). Díky tomu také můžete poměrně snadno ověřit, zda není sbírka podvodná. Registrované sbírky podléhají pravidelné kontrole hospodaření, takže je zde jistá záruka státu, že peníze jdou skutečně na ty účely, na které sbírka slibuje. Největší jistotu pak máte u nadací, kde probíhá státní kontrola mnohem důsledněji.

Jak ověřit výběrčího na ulici?
Každý, kdo vybírá, u sebe musí mít potvrzení plné moci, že smí sbírku vykonávat. To musí obsahovat jeho jméno a příjmení, podpis právnické osoby, pro kterou pracuje a pořadové číslo.

Pravost sbírky si můžete ověřit třeba TADY, na stránkách ministerstva vnitra.

Přispíváte na charitu? Používáte raději DMS, platbu přes účet, nebo věříte pouličním sbírkám? Stalo se vám, že jste narazila na podvodnou sbírku?

Reklama