V této části našeho astrologického seriálu se budeme podrobněji zabývat jednotlivými znameními ekliptiky, zejména z hlediska jejich psychologické charakteristiky.

Beran

Beran je prvním znamením ekliptiky.
Slunce vstupuje do znamení Berana 21. března a na severní polokouli nastává astronomické jaro.
Beran je znamením základním a ohnivým, jeho vládce je Mars.
Berani bývají odvážní, impulsivní, agresivní a asertivní. Mají energie na rozdávání. Jsou rozhodní a jejich rozhodnost někdy hraničí se zbrklostí. Je zřejmé, že co se týče temperamentu, mají sangvinické až cholerické sklony.
Berani neváhají rázně a tvrdě prosazovat svůj názor. Pokud se rozhodnou bojovat za práva slabých a utlačovaných, činí tak s veškerou rozhodností své ohnivé letory.
Pokud mají dojem, že se někde děje bezpráví, pouštějí se do boje bez ohledu na přesilu, i bez ohledu na možné následky svého jednání.
Bezelstnost a naivita dokreslují jejich povahové rysy.
Je zřejmé, že Berani se výtečně uplatní v povoláních, které svým charakterem odpovídají odvaze a bojovnosti Marta – tedy především jako vojáci a policisté, sportovci, pionýři a průkopníci.

Mezi slavné Berany patřil například herec Marlon Brando, americký spisovatel a dramatik Tennessee Williams, slavný německý železný kancléř Otto von Bismarck, nebo bývalý státní tajemník USA Dean Acheson.
Velmi typickým Beranem byl i bývalý nejvyšší sovětský představitel Nikita Sergejevič Chruščov. A velmi typickou Beranicí je i naše mnohonásobná Zlatá slavice Lucie Bílá.

Sovětský vůdce v letech 1953–1964 Nikita Sergejevič Chruščov mnohokrát prokázal, že je typickým Beranem. V roce 1962 nepromyšleně umístil sovětské rakety na Kubě, což vedlo k nejvážnější krizi v dějinách studené války.
Rovněž bývalý státní tajemník Dean Acheson reagoval na Kubánskou krizi jako typický Beran: doporučoval zničení sovětských raketových základen leteckým úderem následovaným invazí na Kubu.
Lucie Bílá svým temperamentním a optimistickým vystupováním dokazuje, že je Beranice tělem i duší.

Býk

Slunce vstupuje do znamení Býka 19. nebo 20. dubna.
Býk je pevným zemním znamením. Jeho vládkyní je Venuše – Jitřenka.
Býci jsou praktičtí, mají smysl pro peníze a hmotné statky obecně, jsou šetrní a konzervativní. Jsou vytrvalí, stálí a trpěliví. Rovněž důslednost patří mezi jejich typické vlastnosti.
Jejich vztah ke hmotě jim propůjčuje i tělesnou smyslnost.
Vláda Venuše propůjčuje Býkům umělecké sklony nebo alespoň vztah k umění.

Býci jsou věcní a nepříliš dramaticky projevují své emoce. Jako všechna zemní znamení jsou mimořádně skeptičtí, zejména vůči všemu, co zavání záhadami a tajemnem (Býk tyto věci zpravidla nazve šarlatánstvím). A velice obtížně se nechají přesvědčit i o výhodách nejrůznějších inovací.

Býci se uplatní v povoláních, které vyžadují smysl pro peníze, šetrnost a praktickou inteligenci. Tedy jako bankéři, obchodníci, ekonomové nebo správci majetku. Rovněž jsou lékaři a zemědělci.
Mezi slavné Býky patřili Karel Marx a Vladimír Iljič Lenin (otázky spojené s majetkem hrály hlavní roli v životě a díle těchto dvou představitelů marxismu – leninismu).
Slavným českým Býkem byl i císař Karel IV. Rovněž tento muž projevil v praktických otázkách mimořádnou prozíravost, stejně jako později císařovna Marie Terezie, další slavná Býčice.
Vlastnosti znamení Býka zabarvují i dílo zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Slavnou osobností ve znamení Býka je i americká herečka a později velvyslankyně Shirley Templeová. Mezi naše, české a novodobé Býky patří například režisér Karel Kachyňa nebo herečka Dagmar Patrasová.
Ale Býci mají i umělecké sklony. Shirley Templeová a Dagmar Patrasová jsou toho zářným příkladem

http://sweb.cz/cernaluna

         
Reklama