Vztah starých národů a přírody nebudeme popisovat, protože všichni víme, že byl velmi úzký. Tak jako dnešní psychologové mají různé testy k rozklíčování lidských charakterů a nahlédnutí do zákoutí různých povah, měli i tehdejší znalci duší svůj vlastní klíč. Podívejte se a vyzkoušejte si něco z dávné moudrosti našich předků.

Pokuste se zamyslet a představit si zvíře, které vám nejvíce imponuje. Nemusí to být právě to, které máte doma, protože tam jsme vázáni možnostmi. Spíše si zkuste vybavit takové zvíře, se kterým byste se nejraději přáteli. Koho byste si vybrali za kamaráda? Kdo vám vyhovuje svými vlastnostmi a s kým byste si rozuměli? Teprve potom si přečtěte, co by si o vás mysleli dávní znalci lidských duší.

Had

Díky jeho schopnosti obnovení (tj. převlékání kůže) byli symbolem znovuzrození a obnovení. Lidé hadi mají povahu ochránce, ale současně manipulátora. Potřebují být v pozadí jako hlídač pořádku. Had velmi potřebuje druhého člověka. Jeho potřeba úzkého vztahu s druhým je vysoká. Had může být razitelem hesla „účel světí prostředky“. Hadí jed může zabíjet, ale také léčit. Tito lidé se mohou chovat jinak v cizí společnosti a jinak mezi svými.

Medvěd

Člověk medvěd je silný, neohrožený, láká ho fantazie a sebepozorování. Je přemýšlivý pomalý. Lidé medvědi byli spojováni s mocí, léčením a laskavou silou. Přebírají od medvěda jeho opatrnost - on nikdy nedělá žádná zbrklá rozhodnutí, nepropadá návykovosti, je svědomitý a obezřetný. Silný, hrdý a vznešený medvěd je ale nebezpečný protivník.

Orel

Lidé orli jsou přesní, mají vynikající vidění, pozorovací schopnosti, jsou stateční a dokáží moudře využívat příležitosti. Člověk orel je mistr v pozorování okolí. Pro něho by měl mít sebemenší úkol smysl, i když je třeba skrytý. To, že si dokáže vážit všeho, ale hlavně svých schopností, mu pomůže s lehkostí zdolávat těžké chvíle. Orel je věrný přítel a žena s touto preferencí skvělá matka.

Delfín (velryba)

Je symbol člověka, nesoucího znamení obrovské síly a energie. Jeho odhodlání je puzeno moudrostí a vnitřního vědění. Lidé delfíni jsou rození vůdci. Mají obrovské sebevědomí, které nikdo nemůže přehlédnout. Snaží se druhé chránit, jsou ochotni nést za druhé odpovědnost a přinášet i oběti. Pokud dojdou k závěru, že je pak ostatní spíše využívají a nepociťují jejich dostatečnou úctu, prostě odejdou jinam.
Sympatie a důvěru budí jejich velkorysost a kouzlo osobnosti. Rádi si dokazují svou připravenost a schopnosti okamžitě reagovat.
Rádi riskují, ale někdy prostě narazí. Pokud nastane nějaký problém, chápou jej jako další výzvu a opět se vrhnou do práce. Aktivita je pro ně typická. Přátelství dokáží věnovat hodně.
V lásce si dovedou s druhými jen tak pohrávat, dokud se však vztah nestane vážným. Upřímnost je jim nadevše. Pokud prokouknou špinavou hru, odejdou a už se nevrátí.

Pes

Lidé psi vynikají prý rozumem a ochotou se přizpůsobit. Nemají vysoké nároky a jsou skromní. Jejich přáním bývá velká rodina a hodně dětí. Ženy, jež se ztotožňují se psem, bývají pokládány za dobré manželky, ale bývají často podváděny, či opouštěny. Psi hodně mluví a rádi debatují. Nesnáší samotu a relaxují pohybem. Mají dobrý vkus, ale nejsou marnotratné. Muži psi jsou ochotní. Člověk pes je prý poctivost sama, ale často bývá využíván.

Tygr

Lidé tygři se mají vyznačovat dravostí a hrdostí. Nejsou přímo agresivní, ale jejich hněv bývá vražedný. Často přestřelí, a pak se snaží o nápravu. Nejsou přizpůsobiví. Razí vlastní cestu a vlastní názor. Dost často jsou vůdci. Žena tygr je inteligentní a málokdy zůstane u jednoho vztahu. Nesnáší, je-li manipulována, či vedena. Její přátelství musí být oboustranně vyrovnané, jinak se stává dogmatikem. Muž tygr má rád volnost, a tak málokdy uzavírá sňatek. Jako partner, pokud se do partnerství přece jen vrhne, je neodhadnutelný, ale nesmírně smyslný.

Kočka

Lidé kočky mají podle tohoto výkladu největší sexappeal ze všech lidí a jejich milostný život prý trvá dlouho do stáří. Jsou to rození individualisté a mají skoro vždy jiný názor než většina. Mají hodně známých, ale málo přátel. Jsou to lidé, kteří jsou často rádi mimo domov. Převedeno do dnešní terminologie, asi budou volit povolání, kdy budou na „volné noze“. Matka kočka má vlastní, někdy zvláštní způsob výchovy potomků a dost často jsou její děti dětmi několika otců. Kočka se málokdy ptá, než něco udělá. Povětšinou se ale nemýlí. Kočka vás stejně rychle rozčílí, jako nadchne. Rozzlobená kočka umí ranit na dlouhou dobu.

Kůň

Lidé koně mají být bystří, rychlí, přátelští a mají být vzorem poctivosti. Jejich základním principem je píle a vytrvalost. Mají pevnou vůli i charakter, ale velmi těžko navazují vztahy pro svoji podezíravost. Stále očekávají zradu. Rada koňům zní: více otevřenosti. Kůň prý není příliš pružný ve svém názoru. Utvoří-li si o někom představu, zůstává u ní. Matka kůň často odmítá dospělost svých potomků a zasahuje do života. Koně se prý brzy vdávají a žení pro svou touhu uzavřít pomyslný kruh. Nemají rády návštěvy doma.

Reklama