Cena Magnesia Litera si během šesti let svého trvání vysloužila zájem veřejnosti, dokonce i zájem druhého programu České televize, která v přímém přenosu vysílala slavnostní večer. Jedni sice namítají, že jde o komerční soutěž, ale i když je jejich námitka z jedné části pravdivá, nelze na Literu pohlížet jinak než kladně.

Jedná se totiž o soutěž, která byla už v prvním plánu založena, aby podpořila knižní průmysl, aby upozornila na zajímavé knihy a hlavně aby zvedla jejich prodej. A to se jí – zaplaťpánbůh – daří. Pokud tedy chcete nějaký tip na knihu, Magnesie by vám mohla pomoci. Ne vždy se porotci trefí, ale letošní rok je (snad až na objev roku) dostatečně reprezentativní. Pojďme se podívat blíže.

Kniha roku - Petru Cimpoesu: Simion Výtažník (dybbuk, z rumunštiny přeložil Jiří Našinec)

Román je psaný reportážovou formou, a podává tak ironizující zprávu o Rumusku, které je smrštěno na jeden panelák, který je, jak jinak, zabydlen nejrůznější směsicí lidí, kteří dělají ten správný koktejl pro čtivý román.

Na stránkách Magnesie Litery se píše: Překladatel kromě bravurního převedení Cimpoeşova živelně košatého stylu prokázal i důvěrnou znalost prostředí. Bez té by překlad textu, do nějž autor zakódoval množství jak kulturně historických reminiscencí, tak břitkých narážek na současnost, byl nemyslitelný. Českého čtenáře jistě nadchne celá řada paralel souznějících s českým prostředím, což je dáno obdobnou historickou zkušeností v obou zemích.

Dá se tedy říci, že zvítězila kniha pro každého a snad vám poslouží, dle záměru soutěže, jako dobrý tip na knihu třeba na dovolenou.

Litera za prózu - Radka Denemarková: Peníze od Hitlera (Host). Letošní Literu získala próza s tématikou, která se dotýká i po šedesáti letech stále bolestivě živé druhé světové války. Pokud se o tuto hrůznou kapitolu dějin zajímáte, zde je synopse ze stránek Magnesie:

Šest kapitol, šest pokusů o návrat domů, kde Gita Lauschmannová před válkou prožila šťastné dětství než celou rodinu, jež dotud o svém židovství ani nevěděla, odvlekli do lágrů. První návrat otevírá druhé, poválečné a delší dějství dějinné tragedie: vesnice, zaslepená ziskem majetků a půdy Gitiny rodiny, se chce dětí, jež se z lágru vrátily, zbavit. Chlapce se jim podaří ubít a zakopat, Gita se zachrání a vesnici temné vědomí zločinu a nespravedlivé loupeže semkne. Když se Gita po šedesáti letech jednoho léta objeví, zděsí se a nepřijmou ji mezi sebe, třebaže Gita nechce ukradený majetek zpátky a chce jenom symbolický projev spravedlnosti pro svého otce. Těch pět letních návratů Gitu přesvědčuje, jak těžké je přiznání viny na zločinu, zejména když se na něm podílí celá vesnice. Velké, temné, aktuální téma hloubky antického dramatu.

O ceně čtenářů se na stránkách Litery píše: Grandhotel je podivuhodná básnická próza, fantaskní, ale v příbězích některých postav zároveň dnešní a reálná. A právě taková kniha Jaroslava Rudiše (Alois Nebel, Nebe pod Berlínem) je. Knize bezesporu pomohl i film, který celkem úspěšně proplul našimi kiny a navíc se Rudiš už zařadil mezi etablované české autory. Dá se o něm dokonce říci, že se stal alternativou pro ty, kteří netíhnou ke komerci vieweghovského typu. Čtenáři zvolili sami a dlužno říci, že nezvolili špatně – Grandhotel nikoho neurazí.

Seznam dalších ocenění:

Litera za poezii
  Stanislav Dvorský: Oblast ticha (Knihovna Jana Drdy)

Litera za publicistiku
  Petra Dvořáková: Proměněné sny (Host)

Litera za naučnou literaturu
  Jaroslav Flegr: Zamrzlá evoluce (Academia)

Litera za překladovou knihu
  Petru Cimpoesu: Simion Výtažník (dybbuk, Jiří Našinec)

Litera za knihu pro děti a mládež
  Iva Procházková: Myši patří do nebe (Albatros)

Litera za nakladatelský čin
  Edice Dějiny filosofie (OIKOYMENH)

Litera pro objev roku
  David Zábranský: Slabost pro každou jinou pláž (Argo)

Litera za přínos české literatuře
  Vladimír Justl za spisy Vladimíra Holana a vedení divadla Viola

 

Reklama